Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Oppia.fi

 • Date
 • Rating
 • Views
 • Service Asset and Configuration Management – Experiences from implementation
  Service Asset and Configuration Management – Experiences from implementation Lari Peltoniemi Recorded: Oct 13 2017 59 mins
  Service Asset and Configuration Management (SACM) has been in the core of IT Service Management since the very beginning. As the world changes and different isms come and go, SACM not just remains important but it becomes ever more important. In this presentation we will cover experiences from implementing SACM as well as look to future via fresh perspectives e.g.:
  - How SACM is key capability when doing Service Integration and Management;
  - How Agile method ideas and SACM fit together;
  - How evolvement of technology has affected the perspective what needs to be managed with SACM;
  - How SACM is one of the best friends of Privacy and the coming GDPR legislation;
  - What are the current challenges in developing SACM and getting the benefits.

  SACM is even more relevant today as it was before. As the world changes also SACM needs to develop. Welcome to hear fresh thoughts about hoe to manage the core information that your IT Service Management runs on.

  Presenter's bio:

  Lari Peltoniemi has worked within IT Service Management for 15 years and 12 years of that with Service Asset and Configuration Management. He has helped both IT Service consumer and IT Service Provider companies and organizations to successfully utilize SACM to enable it ITSM, IT and Business goals of organization. Lari has worked with many of the major tools and his expertise covers industries widely from MSP IT service providers, Telecom, Banking and Finance, Energy, Education and Public Sector. Lari works as consultant and trainer on ITIL, CMDB and ITSM area in general.
 • Johdetaanko teillä peruutuspeilin vai päivän tiedon perusteella?
  Johdetaanko teillä peruutuspeilin vai päivän tiedon perusteella? Tero Ramu Recorded: Oct 13 2017 28 mins
  Tässä webinaarissa näytän, miten tehdään Power BI –raportteja sekä julkaistaan raporteista koontinäyttöjä pilvipalveluun.

  Power BI on pilvessä toimiva Microsoftin kehittämä analytiikan ratkaisu, joka mahdollistaa datan analysoinnin, raportoinnin, visualisoinnin sekä jakamisen. Power BI on monipuolinen alusta ja vastaa hyvin organisaatioiden raportointi- ja analysointitarpeisiin.

  Puhuja:

  Tero Ramu, Microsoft Certified Trainer, T-Base Oy

  Tero on työskennellyt niin pienten kuin suurienkin yritysten kanssa ja kouluttanut satoja ammattilaisia vuodesta 1999 alkaen.
 • Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt
  Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt Eetu Niemi Recorded: Oct 11 2017 52 mins
  Kokonaisarkkitehtuurityö on arkipäivää ainakin suuremmissa organisaatioissa. Mutta tuottaako kokonaisarkkitehtuurityö organisaatiossasi oikeasti hyötyjä ja miten hyötyjen saamista voisi edesauttaa?

  Tässä webinaarissa tutustutaan uuteen tutkimustietoon aiheesta ja annetaan sen perusteella käytännön vinkkejä kokonaisarkkitehtuurityöhön.
  - Väitöstutkimus kokonaisarkkitehtuurin hyödyistä
  - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntyprosessi
  - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntyyn liittyvät tekijät
  - Kokonaisarkkitehtuurin sidosryhmät
  - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen mittaaminen
  - Käytännön vinkkejä kokonaisarkkitehtuurin johtamiseen

  Puhuja:

  Eetu Niemi on tehnyt arkkitehtuurin parissa töitä noin 10 vuotta, niin konsultoinnin kuin tutkimuksenkin piirissä. Hän tekee päivittäin kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurisuunnittelua ja mallintamista eri toimialoilla. Arkkitehtuurin hyödyntäminen ja hyödyt ovat hänelle tuttuja sekä käytännön että teorian kautta - Eetun tuore väitöstutkimus käsittelee kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymistä. Eetu toimii arkkitehtuurikonsulttina Coalassa.
 • Kokemuksia Konfiguraationhallinnan toteuttamisesta
  Kokemuksia Konfiguraationhallinnan toteuttamisesta Lari Peltoniemi Recorded: Oct 6 2017 58 mins
  Palveluomaisuuden- ja konfiguraatonhallinnan käyttöönotto organisaatioissa ei ole helppoa. Aihealue on abstrakti ja onnistunut toteutus vaatii onnistumista monella eri osa-alueella. Tässä esityksessä käydään läpi toteuttamiseen tarvittavia asioita ja kokemuksia niiden soveltamisesta. Esityksessä myös peilataan toimialan kehittymisen vaikutuksia konfiguraationhallinan kehittymiseen. Esimerkkeinä SIAM, pilvipalvelut, ketterät menetelmät ja tietosuoja-asetus.
 • Tietosuojavastaava - Uusi tietosuoja-asetus HR:n näkökulmasta?
  Tietosuojavastaava - Uusi tietosuoja-asetus HR:n näkökulmasta? Jarkko Koivuniemi Recorded: Oct 6 2017 51 mins
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, oletko valmistautunut? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet.

  Webinaarin sisältö:

  • Tietosuoja-asetuksen tausta

  • Miten tietosuoja-asetuksen uudistukset vaikuttavat henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn?

  • Millä perusteella työnantaja voi käsitellä henkilötietoja?

  • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelijän vastuut?

  • Sopimukset hallinta tietosuoja-asetuksen näkökulmasta

  • Tietosuoja ja HR:n tilivelvollisuus

  • Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi

  • Esimerkkejä mm terveydentilatietojen sekä sairauspoissaolo -tietojen käsittely

  • Tietosuojavastaavan nimittäminen organisaatioon
 • Toimivat palveluhallinnan prosessit ja niiden mittarit, miten onnistun?
  Toimivat palveluhallinnan prosessit ja niiden mittarit, miten onnistun? MIkko Korhonen Recorded: Oct 5 2017 50 mins
  ITIL on IT-palveluhallinnan parhaiden käytäntöjen viitekehys, josta on muodostunut aihealueen ”de Facto” -standardi maailmanlaajuisesti. Organisaatiot maailmanlaajuisesti törmäävät jatkuvasti kysymyksiin miten prosessit tulisi kuvata, miten niitä tulisi mitata ja miten ne saadaa jatkuvan parannuksen piiriin? Tässä esityksessä paneudutaan käytännön esimerkkien kautta palveluhallinnan prosessien kuvaamiseen ja ensimmäisten mittarien käyttöönottoon.

  Puhuja:

  Mikko Korhonen on palveluhallinnan ja muutosjohtamisen valmentava konsultti, jonka erikoisosaamista on turhan mystiikan karsiminen ja viitekehysten sovittaminen toimiviksi käytännöiksi eri kokoisiin organisaatioihin.
 • Tietoarkkitehtuuri ja GDPR
  Tietoarkkitehtuuri ja GDPR Tarja Raussi Recorded: Oct 2 2017 64 mins
  GDPR eli General Data Protection Regulation on sitova yleinen luonnollisiin henkilöihin liittyvä EU-laajuinen tietosuojasäännöstö, joka astuu voimaan vajaan vuoden päästä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että halutessaan henkilö voi pyytää kaikkien häneen liittyvien tietojen poistoa. Ja ylipäänsä sitä, että kaikkea henkilöihin liittyvää tietoa on hallittava jatkuvasti. Kyse ei siis ole vain kertaluontoisesta kartoituksesta, vaan jatkuvasta käytännöstä. Vaan tiedämmekö missä kaikkialla näitä tietoja on? Kuinka helppoa esim. tuo poisto? Tuleeko varmasti kaikki poistettua? Olemmeko valmiita mahdollisiin tarkastuksiin säännösten noudattamisesta?

  Kyse on selkeästi tietoarkkitehtuurin piiriin kuuluvasta jatkuvasta tehtävästä. Tosin taitaa olla niin, ettei kovinkaan monessa yrityksessä tai organisaatiossa ole tietoarkkitehtuuria – ainakaan tietoista sellaista. Webinaarissaan Tarja Raussi kertoo, miten tietoarkkitehtuuri voi auttaa GDPR:ään valmistautumisessa ja sen noudattamisessa.
 • What it takes to success in API economy?
  What it takes to success in API economy? Jarkko Moilanen Recorded: Sep 29 2017 47 mins
  Attend the session if you want to succeed in API economy. Session contains mixture of technology and business thinking. In the session we discuss briefly the basics of API economy. The value chain is opened and explained. The need to understand APIs as products is key element and thus focus on the presentation. Understanding who the customer is and how to cooperate are fundamental elements of success – we’ll tell you how to do it.
 • Tunne IT-toimittajahallinnan avaimet
  Tunne IT-toimittajahallinnan avaimet Lauri Vihonen Recorded: Sep 29 2017 38 mins
  Tule kuulemaan, miten IT-toimittajien systemaattisella ja proaktiivisella johtamisella voidaan parantaa IT-yksikön suorituskykyä. Webinaarissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

  - Miten luokittelen eri alueiden toimittajia?
  - Miten johdan sopivalla tavalla toimittajakenttääni?
  - Miten valitsen ja toteutan kuhunkin luokkaan sopivan toimintamallin?
  - Miten kategoriakonvergenssi ja multisourcing vaikuttavat?

  Saat webinaarissa uusia ideoita toimittaja- ja palveluhallinnan kehittämiseen ja käytännön keinoja niiden toteuttamiseen käytännössä.

  Puhuja:

  Lauri Vihonen on hankinnan kärkivalmentajia Suomessa. Hän valmentaa ja konsultoi eri toimialojen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita mm. hankinnan kehittämiseen, projektihallintaan ja muutoksen johtamiseen liittyen. Lauri yhdistää ketteriä ja osallistavia palveluinnovoinnin ja -muotoilun menetelmiä substanssiinsa, joka perustuu hänen laajaan kokemukseensa IT-, hankinta-, myynti- ja liiketoimintarooleissa Suomessa ja kansainvälisesti.
 • 10 vinkkiä - miten parannan asiakasviestintääni
  10 vinkkiä - miten parannan asiakasviestintääni Marko Uusitalo Recorded: Sep 26 2017 41 mins
  Tämä reilun puolen tunnin webinaari tarjoaa 10 vinkkiä oman viestintäsi parantamiseen. Tietoisku on tarkoitettu kaikille meille, jotka saamme olla usein yhteydessä asiakkaisiimme: vastata kyselyihin, lähettää tiedotteita, ottaa yhteyttä tarpeen vaatiessa tai muuten vaan seurustella heidän kanssaan. Lajeina ovat tutut välineet: puhelin, sähköposti ja pikaviestimet (kuten chat, Skype ja vastaavat) sekä ihan perinteinen esityksen pito. Jos olet lähiaikoina miettinyt, miten sinä voisit kehittää omaa viestintääsi, kannattaa liittyä mukaan kuuntelemaan. Tiiviistä paketista tarttuu ehkä muutamakin vinkki omaan arkiseen työhön. Mukana myös pari esimerkkiä aidosta elämästä.

  Puhuja:

  Marko Uusitalolla on 20 vuoden kokemus kouluttamisesta eri aloilla. Uusitalo on valmentanut muun muassa viestintää, kirjoittamista, asiakaspalvelua, vuorovaikutteisuutta ja sosiaalista mediaa. Tällä hetkellä Uusitalo tekee pääasiassa chat-, kirjoittamis- ja service desk agentin peruskoulutusta. Lisäksi hän tekee kirjoitus- ja käännöstöitä.

Embed in website or blog