Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Oppia.fi

 • Date
 • Rating
 • Views
 • Tietosuoja kuntoon palveluntuottajalla - Case Celkee
  Tietosuoja kuntoon palveluntuottajalla - Case Celkee Kimmo Vättö Recorded: Mar 24 2017 45 mins
  Celkee lähti itse oma-aloitteisesti kehittämään palvelunsa tietosuojaa GDPR:n vaatimuksien mukaiseksi. Reilun puolen vuoden aikana kehitystä on tapahtunut oman palvelun lisäksi myös asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehdyissä sopimuksissa. Tässä esityksessä Kimmo kertoo miten lainsäädäntöä on tulkittu ja sovellettu, mitä vaatimuksia asiakkailta on tullut ja mitä vaikutuksia vaatimuksilla on ollut Celkeeltä toimittajien suuntaan. Esitys kuvaa Tietosuojan kehittämistä pk-sektorin IT-palvelun ja sen tuottajan näkökulmasta.

  IAPP:n sertifiointiin valmentavat kurssit sekä muita tietosuojakursseja löydät oppia.fi:stä valmennuskategoriasta Privacy sekä eLearning -osiosta.
  Kimmo Vättö

  Tietosuoja kuntoon palveluntuottajalla - Case Celkee

  Kimmo on toiminut erilaisissa asiantuntijaorganisaatioiden päällikkö- ja johtotehtävissä 20 vuotta. Hänellä on kokemusta hankkeiden johtamisesta pienistä projekteista aina satojen henkilöiden projektisalkun hoitoon sekä asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisestä ja isojen muutosten läpiviennistä. Kimmo on myös kokenut ketterien ja leanien toimintamallien kehittäjä ja hyödyntäjä. Viimeisen neljän vuoden aikana Kimmo on osallistunut kymmeniin läpinkyvyyden liiketoimintalähtöistä hyödyntämistä parantaviin projekteihin. Tämä on kehittänyt hänestä piilevän tiedon liiketoimintalähtöisen hyödyntämisen johtavan asiantuntijan.
 • Turvallisuus kilpailuetuna – harjoittelu tekee mestarin
  Turvallisuus kilpailuetuna – harjoittelu tekee mestarin Jarno Limnell Recorded: Mar 24 2017 61 mins
  Webinaarissa esitellään, mitä turvallisuus on vuonna 2017, miten turvallisuuden uusi normaalitila vaikuttaa liiketoimintaan, ja miltä turvallisuuden tulevaisuus näyttää. Lisäksi katsotaan konkreettisen harjoittelun merkitystä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

  Jarno Limnéll tarkastelee omassa osuudessaan mm. fyysisen ja digitaalisen turvallisuuden keskeisiä muutostrendejä, sekä turvallisuuden merkityksen vahvistumista kilpailukykyisen liiketoiminnan ja laadukkaan palveluntuotannon mahdollistajana. Hänen osaamisessaan yhdistyy poikkeuksellisen laaja yhteiskunnallisen turvallisuuden ymmärrys sekä käytännölliset havainnot toimintaympäristön muutosten vaikutuksista toiminnan perusteisiin ja edellytyksiin.

  Martti Setälän esityksessä tarkastellaan johdon valmius- ja kriisiharjoittelun roolia ja mahdollisuuksia häiriöttömän toiminnan kehittämisessä sekä häiriötilanteiden tehokkaassa kriisinhallinnassa ja palautumisessa. Miten harjoituksen suunnittelu-, toteutus- ja palautevaiheita hyödyntäen voidaan kehittää organisaation tärkeitä osaamisia, ohjeistuksia ja prosesseja? Miten harjoitustoimintaa kannattaa kehittää osana organisaation oppimista ja koulutusta? Miten harjoitustoiminta rakentaa organisaation sisäistä ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tilanneymmärrystä?

  Harjoittelu ja simulointi on tärkeää myös IT palvelunhallinnan kja projektinhallinnan oppimisessa ja sisäistämisessä. Wakarulta löydät simulaatiopelit näiden aihealueiden sisäistämiseen.

  Puhujat:

  Jarno Limnéll, Kyberturvallisuusjohtaja Insta Group Oy:ssä ja Kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa.

  Martti Setälä, Asiakkuus- ja kehitysjohtaja, Insta Trust Oy.
 • ITSMF Aamiaisseminaari maaliskuu 2017 - Tietosuoja
  ITSMF Aamiaisseminaari maaliskuu 2017 - Tietosuoja Jukka Läng Recorded: Mar 16 2017 137 mins
  Maaliskuun seminaarin aiheenamme on ajankohtainen EU:n tietosuoja-asetus. Lähestymme aihetta liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta.


  Tällä kertaa tarjoamme mahdollisuuden osallistua seminaariin myös webinaarin kautta.

  Ohjelma:
  Klo 8.45 – 9.00, Kirjautuminen webinaariin
  Klo 9.00 – 10.00, EU:n tietosuoja-asetuksen liiketoimintavaikutukset yrityksille, Jukka Lång, Partner, CIPP/E, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
  Klo 10.00 – 10.15, tauko
  Klo 10.15 – 11.15, EU:n tietosuoja-asetus – kokemuksia matkalta kohti vaatimusten täyttämistä, Susanna Koskinen, Privacy Officer, TeliaSonera Finland

  Tietosuojan sertifioivat kurssit löydät Oppia.fi:n valmennuksista kategoriasta Privacy.
 • Certified Network Defender CND - Sneak peek to the course content
  Certified Network Defender CND - Sneak peek to the course content Mane Pipervski Recorded: Feb 7 2017 56 mins
  Certifed Network Defender (CND ) is a vendor-neutral, hands-on, instructor-led comprehensive network security certifcation training program. It is a skills-based, lab intensive program based on a job-task analysis and cybersecurity education framework presented by the National Initiative of Cybersecurity Education (NICE). The program prepares network administrators on network security technologies and operations to attain Defense- in-Depth network security preparedness. It covers the protect, detect and respond approach to network security. Joint the webinar to learn more about the course and meet the EC-Council Certified Instructor Mane Piperevski, who will give a short technical demo about what you will learn on the CND course.

  Schedule
  09:45 Sign in. Checking all the technical issues.
  10:00 Mane Pipervski's presentation
  10:50 Q&A


  Speaker

  Mane is an Information Technology Expert with extensive experience in Information Security. Over 10 years in IT industry and 5 years’ experience in field of Information Security. With a breadth of technology skills, including networks, operating systems, databases and application development, Mane has provided IT services in various industry sectors such as banking, electronic payment services, transportation, software development companies, utilities, pension and disability insurance, state courts and government institutions. As experienced trainer and instructor Mane has conducted official EC-Council and Microsoft training classes for over 300 students all over Europe. As Security Expert he understands and knows how to look for the weaknesses and vulnerabilities in systems, how they work, how to investigate them and exploit for Proof of Concept.
 • ISO/IEC 20000 tavoitteena ja kehityksen karttana
  ISO/IEC 20000 tavoitteena ja kehityksen karttana Jaakko Marin Recorded: Feb 1 2017 55 mins
  Moni kuvittelee ISO 20000:n raskaaksi ja byrokraattiseksi malliksi, joka harvoin soveltuu järkevään palvelunhallintaan. Myös liiketoimintakytkentä on ollut joillakin kadoksissa standardin kanssa. Tässä webinaarissa käydään läpi standardin rakennetta käytännönläheisesti ja otetaan esimerkkejä vaatimusten täyttämisestä ketterällä tavalla. Voiko ISO 20000 olla hyvä renki palvelunhallinnan kehitystyössä ja voisiko sillä olla konkreettista vaikutusta jopa liiketoiminnan tuloksiin?

  Tule kuuntelemaan, haastamaan ja keskustelemaan aiheesta kokeneen ISO 20000-kehittäjän johdolla.

  Standardista opit lisää ISO 20.000:2011 -kurssilla: https://www.oppia.fi/kurssisivu.php?id=d4d68bedc81e3f66d950a9928b6d24f7
 • Tietosuoja-asetus osana yrityksen toimintaa
  Tietosuoja-asetus osana yrityksen toimintaa Pauliina Hirvonen Recorded: Jan 20 2017 34 mins
  Tietosuoja voi velvoitteen sijaan olla yrityksen kilpailuetu, mikäli sillä tuetaan yrityksen strategiaa ja liiketoimintoja. Citrus Solutionin toisessa kaikille avoimessa webinarissa keskustellaan siitä, kuinka GDPR sovitetaan luontevaksi osaksi yrityksen arjen toimintaa. Tässä webinaarissa aiheina mm:
  - Tietosuoja-asetus digitalisoinnin lähtölaukauksena
  - Palveluiden automatisointi
  - Skaalautuvuuden mahdollistaminen
  - Tietoeettisyys ja läpinäkyvyys
  - Viestii asiakkaille siitä että organisaatio välittää näiden yksityisyydestä
  - Kilpailuedun ja markkina-aseman pitäminen

  Aikataulu:

  09.45 - 10.00 Kirjautuminen sisään ja tekniikan testaus
  10.00 - 10.05 Päivän aiheen ja puhujan esittely (Lari Peltoniemi, Wakaru Oy)
  10.05 - 11.00 Esitys (puheenvuoro suomeksi / in Finnish)


  Webinaari on maksuton ja katseltavissa myös jälkikäteen OPPIA.FI BRIGHTTALK -kanavassa. Webinaarisarja antaa hyvää pohjaa CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONLA / EUROPE (CIPP/E) ja CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER (CIPM) -sertifiointikoulutuksille.
  Pauliina Hirvonen (SM (2006,) FM, kyberturvallisuus, (2016) Pauliinan osaamisalueita ovat organisaation kyberturvallisuustoimintojen suunnittelu ja johtaminen, sekä organisaation tietoturvallisuuden riskienhallinta. Pro gradu-työ käsitteli tietoturvallisuusinvestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Pauliina on kehittänyt osaamistaan upseerina puolustusvoimissa, sekä konsulttina kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä henkilöstön ja osaamisen kehittämisen parissa. Erityisalueina opettaminen, koulutus, kokonaisvaltainen kyberturvallisuus ja organisaation tietoturvallisuuspolitiikan kehittäminen. Nykyisin Pauliina toimii Citrus Solutionissa tietoturvallisuuskonsulttina, kyberturvallisuusaiheisen väitöskirjatyön ohessa.
 • Palvelukatalogin kaksi puolta - ja miksi molemmat ovat tärkeitä
  Palvelukatalogin kaksi puolta - ja miksi molemmat ovat tärkeitä Mikko Juola Recorded: Jan 18 2017 57 mins
  Monet organisaatiot käyttävät itsepalveluportaaleita ja ovat määritelleet "palvelukatalogin" tilattaville tuotteille tai palveluille. Monet ovat myös koonneet "palvelukatalogin", jossa on kuvattu asiakkaille tarjottavat liiketoimintapalvelut ja niiden väliset riippuvuudet ja rakenteet. "Palvelukatalogi" siis tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa ja näkökulmia on varmasti muitakin kuin tässä esitetyt kaksi vaihtoehtoa. Tämän webinaarin aikana opit yhden tavan määritellä nämä kaksi palvelukatalogityyppiä sekä miten ne liittyvät toisiinsa.

  Aikataulu:

  08.45 - 09.00 Kirjautuminen sisään ja tekniikan testaus
  09.00 - 09.05 Päivän aiheen ja puhujan esittely (Lari Peltoniemi, Wakaru Oy)
  09.05 - 10.00 Esitys

  Webinaari on maksuton ja katseltavissa myös jälkikäteen OPPIA.FI BRIGHTTALK -kanavassa. Webinaari antaa hyvää pohjaa KÄYTÄNNÖN KONFIGURAATIONHALLINTA -kurssille ja CMDB FOUNDATION -sertifiointikoulutukselle.

  Puhuja:

  Mikko Juolalla on useiden vuosien kokemus projekteista palveluiden hallintaan, mallintamiseen ja määrittelemiseen liittyen sekä siitä miten nykyaikaiset työkalut voivat auttaa palvelukatalogien hallinnassa.

  Mikko kirjoitti aiheesta blogikirjoituksen (englanniksi) hiljattain ja tähän aiheeseen on siis tarkoitus pureutua tässä webinaarissa: HTTP://WWW.JUSTIN.FI/EN/2016/12/16/TWO-SIDES-OF-SERVICE-CATALOGS/

Embed in website or blog