Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Oppia.fi

 • Date
 • Rating
 • Views
 • GDPR ja tiedonhallinta
  GDPR ja tiedonhallinta Juha Sallinen ja Rosa-Maria Suorsa Recorded: Jun 19 2018 46 mins
  Useissa yrityksissä on ongelmana ärsyttävät excelit ja wordit sekä muut dokumentit, joissa on mahdollisesti henkilöön liittyviä tietoja ja jotka ovat unohtuneet ajan saatossa, joita tallennetaan vain varmuuden vuoksi. Harvemmin tulee ajateltua, että nämä dokumentit ovat myös riski GDPR:n, eli EU:n tietosuoja-asetuksen kannalta. Miten löydetään nämä tiedot, jotka ovat olennaisia sekä nopeutetaan samalla tietopyyntöihin vastaamista että tehostetaan myös hakutoimintoja, takaamalla käyttäjälle samalla ajantasaiset tiedot? Tai miten vastataan tietosuoja-asetuksen vaatimukseen tiedon minimoinnista?

  Kaikissa yrityksessä on tietoa, josta ei tiedetä sisältöä tai tarpeellisuutta: rakenteetonta tietoa, jota on kerääntynyt vuosien saatossa ilman päätöksiä ja vailla teknisiä toteutuksia datan hävittämiseen. Kerromme webinaarissamme millaisia ratkaisuja näiden tiedon löytämiseen ja läpikäymiseen sekä kuinka nopeutetaan asiakkaiden tietopyyntöihin vastaamista. Webinaari on suunnattu yrityksen tietohallinnasta vastaaville henkilöille.

  uha Sallinen toimii GDPR Tech -yhtiössä konsulttina ja kouluttajana. Hän on taustaltaan nykyaikainen moniosaaja, jota GDPR:ssä oleviin vaatimuksiin tarvitaan. Menneet työtehtävät niin arkkitehtinä kuin myyntitehtävissä antavat riittävän laajan kokonaisnäkymän GDPR:ään ja käytännönläheiset työpajat GDPR:ssä pitävät hänet asiakasrajapinnassa tietoisena Pohjoismaiden ja Baltian GDPR-valmiustilasta.

  Rosa-Maria Suorsa toimii Varoniksella Pohjoismaiden liiketoiminnan kehityksen parissa. Varonis on tietoturvaohjelmistoihin ja data-analytiikkaan erikoistunut yhtiö, joka auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan muun muassa tiedon hallintaan ja klassifiointiin sekä uhkatekijöiden analysointiin liittyviä haasteita. Varonis auttaa yrityksiä tunnistamaan ja suojaamaan arkaluontoisen sekä henkilötietoja sisältävän datan, ja sitä kautta vastaamaan säädösten ja asetusten vaatimuksiin.
 • Rekisteröidyn oikeudet ja GDPR: Mitä tulee huomioida
  Rekisteröidyn oikeudet ja GDPR: Mitä tulee huomioida Jan Nieminen Recorded: Jun 19 2018 38 mins
  GDPR antaa rekisteröityneille laajat tietosuojaoikeudet. Rekisterin pitäjän tulee yhdessä tietojen prosessoijan kanssa toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien toteuttamiseksi, sekä tehdä niiden käyttämisestä mahdollisimman helppoa. Rekisterin pitäjälle GDPR tuo mukanaan tarkat rekisterinpitovaatimukset, joihin liittyy muun muassa vastausaika rekisteröityneelle, henkilöllisyyden varmistaminen sekä suojattu viestinvaihto.

  Webinaarissa käsitellään, miten organisaatiot saavat etumatkaa kiristyvien tietosuojaoikeuksien hallinnassa käyttäen apuna tietosuojaohjelmistojen tarjoamaa automatiikkaa pyyntöjen vastaanottamissa, prosessoinnissa sekä kommunikoinnissa rekisteröityjen kanssa.

  Jan Nieminen (Account Executive, CIPP/E, OneTrust) is sales and marketing oriented cloud enthusiast. Jan is experienced with helping customers to understand the best solution for them. Jan sees future in cloud technologies and want to take everybody there along with him.
 • VeriSM - Mistä siinä on kysymys?
  VeriSM - Mistä siinä on kysymys? Lari Peltoniemi Recorded: Jun 15 2018 60 mins
  VeriSM™on palvelunhallinnan lähestymistapa, joka on räätälöity tukemaan organisaatioita digitaalisten palveluiden tuottamisessa. VeriSM™ auttaa organisaatioita määrittämään palvelunhallinnan periaatteensa. Nämä periaatteita sovelletaan kaikkien tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa ja ne kattavat alueita kuten turvallisuus, laatu, kustannukset ja riskit.

  Minkä takia sen on kehitetty? Mihin kysymyksiin se vastaa? Miten se asemoituu muihin viitekehyksiin? Tervetuloa webinaariin kuulemaan esittely uudesta VeriSM -viitekehyksestä ja saamaan vastaus missä tilanteissa ja millä tavalla siihen kannattaa tutustua paremmin.

  Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermedate, CMDB Foundation, SIAM Foundation ja VeriSM Foundation -valmentaja.
 • Vaikuta minuutissa!
  Vaikuta minuutissa! Marsa Bäck Recorded: Jun 14 2018 55 mins
  Hyvä puheenvuoro vie asioita eteenpäin ja luo edellytyksiä tulokselliseen toimintaan. Oman asiantuntemuksen tiiviillä ja napakalla esittämisellä voidaan vakuuttaa kuulija. Webinaari antaa osallistujalle välineitä rakentaa vaikuttava puhe ja auttaa osallistujaa havaitsemaan kuulijoihin vaikuttavia tekijöitä.

  Osallistuja

  - oivaltaa nasevan aloituksen ja dynaamisen lopetuksen merkityksen
  - havaitsee kuulijoihin vaikuttavia tekijöitä
  - saa tietoa vaikuttamisesta

  Keskeisiä sisältöjä

  - kuinka vakuuttaa ja vaikuttaa viestinnällään
  - naseva aloitus, motivoiva rakenne ja dynaaminen lopetus
  - mielenkiinnon herättäminen
  - sanaton viestintä osana vaikuttamista

  Valmentaja Marsa Bäck on kouluttanut yli 45 vuoden ajan. Hänen rautainen kokemuksensa ja erikoistuminen niin äänenkäytön kuin esiintymistaidon valmentamiseen, on auttanut lukuisia ihmisiä ja yrityksiä parempaan vuorovaikutuksen osaamiseen.

  Aihepiirin valmennukset löydät Oppia.fi:stä.
 • Herkkyys yrityksen voimavarana
  Herkkyys yrityksen voimavarana Suvi Savolainen Recorded: Jun 13 2018 62 mins
  Herkkien ihmisten yleinen ongelma on se, että he vertaavat itseään muihin ympäristöönsä ja kokevat huonommuutta siitä, etteivät porskuta yhtä järkähtämättömästi eteenpäin kaikissa tilanteissa kuin muut näyttävät tekevän. Heihin kun vaikuttavat ympäristö, piileva ryhmädynamiikka, ääneen sanomattomat tunteet, muiden käsittelemättömät sotkut ja dramaattiset tilanteet. Herkät ylittävät omia rajojaan yrittäessään käyttäytyä mahdollisimman "normaalisti", ajautuen usein toistuvasti kierteeseen, jossa pitää vetäytyä syrjään tasapainottumaan tilanteista. He voivat näin antaa itsestään vääränlaisen vaikutelman ailahtelevaisuudesta, pidättäytyvyydestä ja pelokkuudesta.

  Tule kuulemaan tähän webinaariin siitä, miten näitä herkkiä ihmisiä voisi hyödyntää tärkeänä lisäarvon tuottajana työyhteisössä! Kerron casejani, joissa tilanteita ollaan saatu edistettyä hienoon suuntaan.
 • Creating people-centered organizations that bring humanity, meaning, and purpose
  Creating people-centered organizations that bring humanity, meaning, and purpose Joanna Barclay Recorded: Jun 8 2018 65 mins
  In this webinar you will learn the ABC’s of cultural transformation, a blueprint for cultural change, and find out HOW to engage the intellect and emotions, the head and the heart, to build a high performing workplace.

  “Conscious Culture is written for managers who wish to gain tools and techniques to achieve high performance by inspiring staff, through the alignment of organizational culture, values and ethics, with those of employees. An excellent read!” Dale Forbes, Director, Industry Canada

  Learning Outcomes:
  - The value of cultural capital, the new business paradigm of the 21st century, to attract, engage, and retain high performers;
  - Understand how cultural transformation tools that map, measure and manage corporate culture as a competitive advantage and capital resource.
  - The cost of entropy and lost productivity due to frustration, fear and dysfunction, on the bottom line.
  - Transformational facilitative leadership and how to transform personal excellence into organizational excellence.
  - The 9 steps to building a high performing workplace, a methodology that includes the preparation and implementation phases of the whole system change process to lead the alignment of personal values, organizational values, systems and processes, and vision and mission.

  Joanna Barclay is an author of Conscious Culture, Global Keynote Speaker, and Corporate Leadership Consultant with over 30 years of organizational development experience in America, Europe and Asia, She will share a wealth of practitioner knowledge, case studies and best practices.
 • Confluence-intranetin suunnittelu ja rakentaminen
  Confluence-intranetin suunnittelu ja rakentaminen Antero Aunesluoma Recorded: Jun 8 2018 38 mins
  Mietitkö miten tavoittaisit paremmin intranetin käyttäjät? Miten saisit lisättyä käyntejä ja toisaalta tiedotteet ja muut sisällöt entistä useamman työntekijän saataville? Oletko miettinyt minkälaisia sisältöjä intranetissä pitäisi olla ja miten ne pitäisi tarjoilla käyttäjille? Onko sinulla takana kenties useampikin intranet-uudistus jonka lopputulos on aina sama, intranet saadaan pystyyn ja toimimaan sekä sisällöt esille, mutta jostain syystä työntekijät ja muut käyttäjät eivät käy siellä tarpeeksi usein. Entä jos kääntäisit ajatuksen toisinpäin? Entä jos et enää houkuttelisi käyttäjiä intranetiin vaan veisitkin intranetin sisällöt heidän luokse?


  Tässä webinaarissa esitellään lyhyesti miten Atlassianin Confluence-ryhmätyöohjelmisto taipuu osaavissa käsissä käteväksi ja kustannustehokkaaksi intranetiksi. Miten saat organisaatiosi tärkeät tiedotteet ja viestit suoraan käyttäjien ulottuville ilman erillistä ja kallista intranet-ohjelmistoa, olkoon sitten kyseessä pieni firma tai isompikin organisaatio. Webinaarin kohderyhmänä on kaikki sisäisen viestinnän ja tiedotuksen ja intranetien kanssa toimivat, olkoon toimenkuvasi sitten tiedottaja tai muu asiantuntija, projektipäällikkö tai vaikka johtaja.

  Webinaarin sisältö lyhyesti:
  - Confluence ryhmätyöohjelmiston lyhyt esittely
  - Confluencen intranet-ominaisuudet
  - Parhaat käytänteet onnistuneeseen intranetin rakentamiseen ja käyttöönottoon Confluencen avulla

  Antero Aunesluoma on Atlassianin tuotteisiin perehtynyt IT-kouluttaja ja konsultti. Anterolla on yli 20 vuoden kokemus koulutus- ja konsultointitehtävistä sekä erilaisista IT-alan kehittämistehtävistä ja projekteista. Asiakkaina on ollut kymmeniä yrityksiä ja yhteisöjä ja aiheena yleisimmin (liike)toiminnan kehittäminen erilaisten verkkopalveluiden avulla. Suuri osa koulutuksista on käsitellyt tietämyksen hallintaa ja intranetien rakentamista Atlassian Confluencen avulla.
 • Tuoteomistaja – ketterän kehityksen tärkein rooli!
  Tuoteomistaja – ketterän kehityksen tärkein rooli! Arto Kiiskinen Recorded: Jun 6 2018 45 mins
  Webinaari on suunnattu tuoteomistajille, joko aloitteleville, roolista kiinnostuneille, tai jo pari vuotta roolissa toimineille. Webinaarista voi olla kiinnostunut myös tuotekehityksen vetäjä tai linjaesimies, joka haluaa lisätietoa millaisesta roolista on kysymys.

  Webinaarissa esitellään lyhyesti miksi tuoteomistaja-rooli on niin tärkeä, ja mitä tuoteomistajan tehtäviin ja vastuisiin kuuluu. Lisäksi esitellään lyhyesti tärkeimpiä asioita ja hyviä käytäntöjä, ja tuoteomistajien yleisimpiä virheitä. Webinaari toimii hyvin pohjustuksena kurssille PRODUCT OWNER – KETTERÄ TUOTEOMISTAJA SCRUM TAI KANBAN TIIMILLE.Löydät kurssin Oppia.fi:stä.

  Webinaarin agenda:
  - Tuoteomistaja – miksi rooli on niin tärkeä?
  - Mitä tuoteomistajan tehtäviin kuuluu?
  - Tärkeimmät rutiinit
  - Yleisimmät virheet, ja miten niitä voisi välttää

  Arto Kiiskinen on toiminut tuotekehityksen erilaisissa projektijohto-, tuotepäällikkö, product owner ja scrum master tehtävissä vuodesta 1997. Kokemusta on kertynyt myös testauksesta, asiakastuesta, ongelmanratkaisusta ja deploymenteista. Kouluttajaksi Arto siirtyi vuonna 2017 Contribytelle.
  - Scrum ja Kanban kokemusta 10+ vuotta
  - Tuoteomistajakokemusta 10+ vuotta
  - SAFe Agilist sertifioitu
  - ISTQB sertifioitu testaaja
  - Tuotekehityksen projektipäällikkö, program manager -kokemusta vuodesta 1997
  - Scrum master kokemusta
  - Asiakastuki- ja deployment-kokemusta
  - Kokemusta monikulttuuri, monitimezone ja valtamerenylihankkeista
  - Kouluttajana vuodesta 2017
 • Älä maalaa itseäsi nurkkaan arkkitehtuurissa!
  Älä maalaa itseäsi nurkkaan arkkitehtuurissa! Anna Aaltonen Recorded: Jun 5 2018 58 mins
  Onko organisaatiossasi arkkitehti ainoa joka osaa tulkita kokonaisarkkitehtuurikuvauksia? Tehdäänkö arkkitehtuurivälineellä tuotoksia, joiden käyttötarkoitusta kukaan ei oikein tunnu tuntevan? Entäpä pienemmät hiipivät ongelmat, jotka eivät ole niin ilmeisiä heti alussa, mutta tappavat tehokkaasti talossa ja puutarhassa? Pitäisikö niitä miettiä jo ennen kuin edes aloittaa?

  Kokonaisarkkitehtuuria tehdään ja se ymmärretään monella eri tavalla. Onnistumiseen ei ole yhtä keittokirjaa, vaan kokonaisarkkitehtuuri kannattaa sovittaa organisaation tarpeisiin ja resursseihin. Tästä seuraa, että loukkujen kokonaan välttäminen arkkitehtuurityössä ei ole käytännössä mahdollista, mutta osaa pystyy väistelemään. Toisekseen loukkujen kanssa on helpompi elää, kun ymmärtää, mitkä ne ovat.

  Tule kuuntelemaan millaisia ovat yleisimmät loukut, millaisia ratkaisuyrityksiä niihin on nähty, ja tietenkin myös Coalan arkkitehtien vinkit niistä selviytymiseen.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • Projektin sidosryhmät – projektin tärkeä voimavara!
  Projektin sidosryhmät – projektin tärkeä voimavara! Sami Lumpola Recorded: Jun 1 2018 39 mins
  Miten johdat ja toteutat menestyksellisesti erilaisia projekteja? Sidosryhmien hallinta on olennainen osa projektia. Sidosryhmien tuen avulla voit nopeuttaa projektin läpiviemistä merkittävästi, varmistaa kriittisten resurssien saatavuuden projektin käyttöön sekä vaikuttaa etukäteen projektin lopputulemana syntyvien muutosten käyttöönottoon organisaatiossa.

  Tule webinaariin syventämään tietämystä projektin sidosryhmistä. Webinaarissa kuullaan projektin sidosryhmien tärkeydestä sekä tarjotaan konkreettisia esimerkkejä keinoista, joiden avulla voidaan löytää ratkaisuja yllättäviinkin sidosryhmähaasteisiin.

  Webinaari on suunnattu henkilöille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan projektien johtamisessa ja ohjaamisessa. Webinaari hyödyttää mm. projektipäälliköitä sekä projektijohtajia, jotka tarvitsevat työkaluja sidosryhmien hallintaan.

  Sami Lumpola on monessa sopassa keitetty kokenut projektitiimien vetäjä, joka näkee luottamussuhteiden rakentamisen tärkeänä ja kiinnostavana niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Tiiminvetäjänä hän on usein saanut kiitosta sujuvasta yhteistyöstä ja projektien määrätietoisesta läpiviemisestä.

  Samin osaamisalueisiin kuuluvat tuotteiden hallinta elinkaaren päästä päähän, prosessien kehittäminen ja uuden liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä liiketoiminnan vaativien integraatioprojektien johtaminen.

Embed in website or blog