Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Oppia.fi

 • Date
 • Rating
 • Views
 • Certified Network Defender CND - Sneak peek to the course content Certified Network Defender CND - Sneak peek to the course content Mane Pipervski Recorded: Feb 7 2017 56 mins
  Certifed Network Defender (CND ) is a vendor-neutral, hands-on, instructor-led comprehensive network security certifcation training program. It is a skills-based, lab intensive program based on a job-task analysis and cybersecurity education framework presented by the National Initiative of Cybersecurity Education (NICE). The program prepares network administrators on network security technologies and operations to attain Defense- in-Depth network security preparedness. It covers the protect, detect and respond approach to network security. Joint the webinar to learn more about the course and meet the EC-Council Certified Instructor Mane Piperevski, who will give a short technical demo about what you will learn on the CND course.

  Schedule
  09:45 Sign in. Checking all the technical issues.
  10:00 Mane Pipervski's presentation
  10:50 Q&A


  Speaker

  Mane is an Information Technology Expert with extensive experience in Information Security. Over 10 years in IT industry and 5 years’ experience in field of Information Security. With a breadth of technology skills, including networks, operating systems, databases and application development, Mane has provided IT services in various industry sectors such as banking, electronic payment services, transportation, software development companies, utilities, pension and disability insurance, state courts and government institutions. As experienced trainer and instructor Mane has conducted official EC-Council and Microsoft training classes for over 300 students all over Europe. As Security Expert he understands and knows how to look for the weaknesses and vulnerabilities in systems, how they work, how to investigate them and exploit for Proof of Concept.
 • ISO/IEC 20000 tavoitteena ja kehityksen karttana ISO/IEC 20000 tavoitteena ja kehityksen karttana Jaakko Marin Recorded: Feb 1 2017 55 mins
  Moni kuvittelee ISO 20000:n raskaaksi ja byrokraattiseksi malliksi, joka harvoin soveltuu järkevään palvelunhallintaan. Myös liiketoimintakytkentä on ollut joillakin kadoksissa standardin kanssa. Tässä webinaarissa käydään läpi standardin rakennetta käytännönläheisesti ja otetaan esimerkkejä vaatimusten täyttämisestä ketterällä tavalla. Voiko ISO 20000 olla hyvä renki palvelunhallinnan kehitystyössä ja voisiko sillä olla konkreettista vaikutusta jopa liiketoiminnan tuloksiin?

  Tule kuuntelemaan, haastamaan ja keskustelemaan aiheesta kokeneen ISO 20000-kehittäjän johdolla.

  Standardista opit lisää ISO 20.000:2011 -kurssilla: https://www.oppia.fi/kurssisivu.php?id=d4d68bedc81e3f66d950a9928b6d24f7
 • Tietosuoja-asetus osana yrityksen toimintaa Tietosuoja-asetus osana yrityksen toimintaa Pauliina Hirvonen Recorded: Jan 20 2017 34 mins
  Tietosuoja voi velvoitteen sijaan olla yrityksen kilpailuetu, mikäli sillä tuetaan yrityksen strategiaa ja liiketoimintoja. Citrus Solutionin toisessa kaikille avoimessa webinarissa keskustellaan siitä, kuinka GDPR sovitetaan luontevaksi osaksi yrityksen arjen toimintaa. Tässä webinaarissa aiheina mm:
  - Tietosuoja-asetus digitalisoinnin lähtölaukauksena
  - Palveluiden automatisointi
  - Skaalautuvuuden mahdollistaminen
  - Tietoeettisyys ja läpinäkyvyys
  - Viestii asiakkaille siitä että organisaatio välittää näiden yksityisyydestä
  - Kilpailuedun ja markkina-aseman pitäminen

  Aikataulu:

  09.45 - 10.00 Kirjautuminen sisään ja tekniikan testaus
  10.00 - 10.05 Päivän aiheen ja puhujan esittely (Lari Peltoniemi, Wakaru Oy)
  10.05 - 11.00 Esitys (puheenvuoro suomeksi / in Finnish)


  Webinaari on maksuton ja katseltavissa myös jälkikäteen OPPIA.FI BRIGHTTALK -kanavassa. Webinaarisarja antaa hyvää pohjaa CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONLA / EUROPE (CIPP/E) ja CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER (CIPM) -sertifiointikoulutuksille.
  Pauliina Hirvonen (SM (2006,) FM, kyberturvallisuus, (2016) Pauliinan osaamisalueita ovat organisaation kyberturvallisuustoimintojen suunnittelu ja johtaminen, sekä organisaation tietoturvallisuuden riskienhallinta. Pro gradu-työ käsitteli tietoturvallisuusinvestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Pauliina on kehittänyt osaamistaan upseerina puolustusvoimissa, sekä konsulttina kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä henkilöstön ja osaamisen kehittämisen parissa. Erityisalueina opettaminen, koulutus, kokonaisvaltainen kyberturvallisuus ja organisaation tietoturvallisuuspolitiikan kehittäminen. Nykyisin Pauliina toimii Citrus Solutionissa tietoturvallisuuskonsulttina, kyberturvallisuusaiheisen väitöskirjatyön ohessa.
 • Palvelukatalogin kaksi puolta - ja miksi molemmat ovat tärkeitä Palvelukatalogin kaksi puolta - ja miksi molemmat ovat tärkeitä Mikko Juola Recorded: Jan 18 2017 57 mins
  Monet organisaatiot käyttävät itsepalveluportaaleita ja ovat määritelleet "palvelukatalogin" tilattaville tuotteille tai palveluille. Monet ovat myös koonneet "palvelukatalogin", jossa on kuvattu asiakkaille tarjottavat liiketoimintapalvelut ja niiden väliset riippuvuudet ja rakenteet. "Palvelukatalogi" siis tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa ja näkökulmia on varmasti muitakin kuin tässä esitetyt kaksi vaihtoehtoa. Tämän webinaarin aikana opit yhden tavan määritellä nämä kaksi palvelukatalogityyppiä sekä miten ne liittyvät toisiinsa.

  Aikataulu:

  08.45 - 09.00 Kirjautuminen sisään ja tekniikan testaus
  09.00 - 09.05 Päivän aiheen ja puhujan esittely (Lari Peltoniemi, Wakaru Oy)
  09.05 - 10.00 Esitys

  Webinaari on maksuton ja katseltavissa myös jälkikäteen OPPIA.FI BRIGHTTALK -kanavassa. Webinaari antaa hyvää pohjaa KÄYTÄNNÖN KONFIGURAATIONHALLINTA -kurssille ja CMDB FOUNDATION -sertifiointikoulutukselle.

  Puhuja:

  Mikko Juolalla on useiden vuosien kokemus projekteista palveluiden hallintaan, mallintamiseen ja määrittelemiseen liittyen sekä siitä miten nykyaikaiset työkalut voivat auttaa palvelukatalogien hallinnassa.

  Mikko kirjoitti aiheesta blogikirjoituksen (englanniksi) hiljattain ja tähän aiheeseen on siis tarkoitus pureutua tässä webinaarissa: HTTP://WWW.JUSTIN.FI/EN/2016/12/16/TWO-SIDES-OF-SERVICE-CATALOGS/
 • Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi EIja Warma Recorded: Jan 11 2017 64 mins
  Uusi tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän tekemään tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista, mikäli suunniteltu henkilötietojen käsittely aiheuttaa korkean riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille. Käymme webinarissa läpi sääntelyssä kuvatut tilanteet, jolloin vaikutusten arvioinnin tekeminen on välttämätöntä ja pohdimme missä muissa mahdollisissa tilanteissa arvion tekeminen olisi suositeltavaa. Lisäksi käymme läpi sitä miten arvio käytännössä tehdään ja mitä asioita siinä tulisi käsitellä.

  Webinaarisarja antaa hyvää pohjaa CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONLA / EUROPE (CIPP/E) ja CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER (CIPM) -sertifiointikoulutuksille.

  Puhuja:

  Eija Warma is internationally recognized data protection and privacy expert with excellent understanding on complex issues related to confidential communication. Eija is one of the few Finnish attorneys specialised solely in this practice area. Eija's years' experience, extensive national and international expertise and experience working at the Office of the Data Protection Ombudsman of Finland has made her a highly respected data protection expert both in Finland and abroad.
 • Big Picture: Mistä GDPR:ssä on käytännössä kysymys? Big Picture: Mistä GDPR:ssä on käytännössä kysymys? Pauliina Hirvonen Recorded: Dec 19 2016 53 mins
  Agenda:
  Esittely
  Aiheen tausta
  Peruskäsitteet ja niiden merkitys käytännössä
  - Tietosuoja
  - Henkilötiedot
  - Tiliivelvollisuus - tilintekokykyisyys
  - Tietosuojavastaava
  - Ilmoitusvelvollisuus
  - Rekisteröityjen oikeudet
  Käyttäjänhallinta
  - Käyttäjän identifiointi
  - Pääsynhallinta
  - Käyttövaltuushallinta
  - Lokien hallinta
  - Tunnusten hallinta
  Velvoitteet
  - Mitä organisaation tulee tehdä?
 • Varmista liiketoimintasi jatkuvuus Azure-pilvipalveluiden avulla Varmista liiketoimintasi jatkuvuus Azure-pilvipalveluiden avulla Kalle Rissanen Recorded: Dec 5 2016 48 mins
  Moni IT-johtaja miettii oman IT-infran osalta liiketoiminnan jatkumista ja selviytymistä erilaisista katastrofitilanteista. Mikä on nykyisen IT:n palautumissuunnitelma, kauanko se vie, kuinka kriittisiä liiketoiminnan kannalta eri järjestelmät ovat ja riittääkö näiden osalta pelkkä varmistus?

  Disaster recovery palveluita on yleisesti pidetty erittäin kalliina. Vaihtoehdot ovat tähän asti olleet vähissä – esimerkkeinä toisen oman konesalin perustaminen DR-tarkoitukseen tai sen hankkiminen palveluna. Molemmat ovat erittäin kalliita ratkaisuja. Microsoft Azure -pilvipalvelut tuotavat nämä ratkaisut kaikkien saataville kustannustehokkaasti. Microsoftin kehitystyön tuloksena Azure Site Recovery -palvelut tukevat monia erilaisia skenaarioita, useita virtualisointi-alustoja tai jopa fyysisiä Windows- ja Linux-palvelimia.
 • Tietosuoja - Privacy by Design Tietosuoja - Privacy by Design Tomi Mikkonen Recorded: Nov 21 2016 59 mins
  Tietosuoja-webinaarisarjassa tutustutaan yksityisyyden suojan ja henkilötietojen turvallisen ja vaatimustenmukaisen käsittelyn eri näkökulmiin. Webinaarisarjassa esiintyvät suomalaiset alan vaikuttajat ja toimijat. Aihealueet kattavat tietosuojan aihealueen laaja-alaisesti lainsäädännön vaatimusten ja 2018 voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen, hallintatavan, operatiivisen seurannan ja auditoinnin sekä teknologian näkökulmista. Webinaarisarja tehdään yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten alan toimijoiden sekä tietosuojan kansainvälisen yhdistyksen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) kanssa.

  Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa "Privacy by Design" kuullaan yhtä Suomen johtavista tietosuojan asiantuntijoista Privaon Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mikkosta. Privacy by Design -käsitteellä viitataan systemaattiseen lähestymistapaan, jossa palvelun suunnittelussa otetaan tietosuoja huomioon heti alusta asti yhtenä tärkeänä näkökulmana. Ideana on siis reaktiivisen päälle liimaamisen sijaan lähestyä asiaa proaktiivisesti vaatimukset ja riskienhallinta huomioiden. Suunnittelussa tulee huomioida tietosuojan näkökulma koko tiedon elinkaaren ajan. Esityksessään Tomi kertoo mitä suunnittelussa kannattaa huomioida ja mitä hän itse on oppinut aiheesta pitkän kansainvälisen uransa aikana.
 • #WakaruDevOps webinaarisarja – Mobile DevOps ja Azure palvelut #WakaruDevOps webinaarisarja – Mobile DevOps ja Azure palvelut Denis Cepun, Senior Technical Evangelist, Microsoft Recorded: Sep 30 2016 64 mins
  Käydään läpi DevOps mobiiliapplikaatioiden (iOS, Android, Windows) hallinnan näkökulmasta sekä esitellään lyhyesti siihen liittyviä Azure palveluita esim. Application Insights, Hockeyapp, Visual Studio Team Services.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan tulevat osat ja DevOps Fundamentals kurssi: https://www.oppia.fi/

  #WakaruDevOps on DevOps ja ketterien menetelmien parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille tarkoitettu webinaarisarja, jossa tutustutaan DevOps ja ketteriin menetelmiin DASA (DevOps Agile Skills Association) DevOps koulutuskokonaisuuden kautta.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan osat tullaan järjestämään 2016 vuoden aikana ja tulevissa osissa tullaan syventymään tarkemmin DevOpsiin ja ketteriin menetelmiin.

  Kenelle webinaari on tarkoitettu:

  - (IT) Päälliköt, jotka haluavat kehittyä IT palveluhallinnan parissa.
  - Koulutus-, kehitysvastaavat ja HR, jotka ovat vastuussa koulutusportfolioista.
  - Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tai tekemisissä DevOps ja ketterien menetelmien kanssa.

  https://www.oppia.fi/devopswebinaari_6/

Embed in website or blog