Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Micro Focus CEE

 • Date
 • Rating
 • Views
 • Najlepsze praktyki i narzędzia migracji do chmury
  Najlepsze praktyki i narzędzia migracji do chmury Dariusz Leonarski, Rafał Kruschewski Recorded: Oct 18 2018 61 mins
  Optymalizacja infrastruktury IT wymaga często od firm realizacji projektów, w ramach których serwery lub aplikacje migrowane są z jednej platformy na drugą w ramach własnego centrum danych lub przenoszone są do chmury.

  Zapraszamy 18 października br. na bezpłatny webinar o rozwiązaniach PlateSpin Migration Factory, które wspomagają i automatyzują proces migracji poczynając od planowania, po realizację przenoszenia serwerów i aplikacji oraz zarządzanie całym procesem migracji.

  Poznaj najlepsze praktyki i zobacz pokaz na narzędzi, dzięki którym przeprowadzisz migrację serwerów w dowolnym kierunku pomiędzy platformami:
  - fizycznymi,
  - wirtualnymi
  - chmurowymi.

  Na świecie zostały one wykorzystane do migracji już ponad miliona obciążeń serwerowych przy minimalnym ryzyku, przestoju i wysiłku.
 • The professional way to migrate to the cloud
  The professional way to migrate to the cloud Alain Salesse Recorded: Oct 8 2018 51 mins
  Are you struggling to complete server migrations on time? Is the business concerned about disruption while their applications are migrated to the cloud or between data centers? Join us on this webinar to discover how PlateSpin can help. PlateSpin is the enterprise-grade solution for migrating servers between physical, virtual and cloud platforms in any direction. PlateSpin is a proven solution that has been used to migrate more than 1 million workloads with minimal risk, minimal downtime and minimal effort.
 • The professional way to migrate to the cloud
  The professional way to migrate to the cloud Alain Salesse Recorded: Oct 5 2018 49 mins
  Are you struggling to complete server migrations on time? Is the business concerned about disruption while their applications are migrated to the cloud or between data centers? Join us on this webinar to discover how PlateSpin can help. PlateSpin is the enterprise-grade solution for migrating servers between physical, virtual and cloud platforms in any direction. PlateSpin is a proven solution that has been used to migrate more than 1 million workloads with minimal risk, minimal downtime and minimal effort.
 • Silne metody uwierzytelniania jako element strategii bezpieczeństwa
  Silne metody uwierzytelniania jako element strategii bezpieczeństwa Tomasz Surmacz, Ziemowit Buczyński Recorded: Oct 4 2018 59 mins
  Sposoby uwierzytelniania użytkowników, ich dostępu do aplikacji i systemów stanowią zasadniczą warstwę obrony w strategii bezpieczeństwa firmy. Mobilność pracowników i nowe sposoby kradzieży danych wymuszają stosowanie silniejszych, zaawansowanych metod uwierzytelniania.

  Zapraszamy do obejrzenia naszego seminarium internetowego o rozwiązaniu Advanced Authentication firmy Micro Focus. Dowiesz się, jak zwiększyć bezpieczeństwo dostępu poprzez wdrożenie nowych, wieloskładnikowych metod uwierzytelniania. Pokażemy jak zastąpić tradycyjne uwierzytelnianie w postaci nazwy użytkownika i hasła lub je wzmocnić.

  Tematyka webinaru o Advanced Authentication:
  - Jak wykorzystać w firmie dodatkowe warstwy zabezpieczeń: to co użytkownik wie (hasło), to co użytkownik ma (karta inteligentna, token, smartfon lub inne urządzenie uwierzytelniające), to kim jest użytkownik (biometryczne skanery uwierzytelniania - siatkówki oka, linii papilarnych, analizatory oddechu i kapilarne itp.)
  - Jak zapewnić integrację z wykorzystywanymi już metodami i posiadanymi urządzeniami do uwierzytelniania
  - Jak z pomocą zaawansowanych metod uwierzytelniania spełnić wymogi regulacyjne dla sektorów opieki zdrowotnej, finansów, administracji rządowej, organów ścigania i innych
  - Jak uruchomić Advanced Authentication w postaci kontenerów Docker w celu ułatwienia wdrożenia systemu w różnych środowiskach (w tym chmury publiczne, prywatne i hybrydowe).
 • The professional way to migrate to the cloud
  The professional way to migrate to the cloud Alain Salesse Recorded: Oct 3 2018 52 mins
  Are you struggling to complete server migrations on time? Is the business concerned about disruption while their applications are migrated to the cloud or between data centers? Join us on this webinar to discover how PlateSpin can help. PlateSpin is the enterprise-grade solution for migrating servers between physical, virtual and cloud platforms in any direction. PlateSpin is a proven solution that has been used to migrate more than 1 million workloads with minimal risk, minimal downtime and minimal effort.
 • PlateSpin - řešení pro efektivní Workload Management
  PlateSpin - řešení pro efektivní Workload Management Zdislav Lilling Recorded: Sep 26 2018 43 mins
  PlateSpin je centralizované, vyspělé a osvědčené řešení pro efektivní Workload Management, které automatizuje celý proces migrace aplikací, včetně operačního systému, mezi fyzickými servery, virtuálními servery a archivy obrazů. Výrazně snižuje náklady a rizika spojená s procesem migrace bez ohledu na různorodost prostředí a lze s ním provozovat až 40 migrací současně.
 • Wybór właściwego rozwiązania Identity Governance & Administration (IGA)
  Wybór właściwego rozwiązania Identity Governance & Administration (IGA) Tomasz Surmacz, Ziemowit Buczyński Recorded: Sep 20 2018 64 mins
  Skąd w Twojej firmie wiadomo, że każdy pracownik ma dostęp tylko do odpowiednich dla swojego stanowiska informacji, danych i aplikacji? Dlaczego jest to tak ważne dla programu bezpieczeństwa Twojej firmy? Zwykle większość programów administrowania i nadzoru nad tożsamością jest uruchamianych okresowo, dając niewiele więcej jak możliwość odhaczenia w danym momencie zgodności z przepisami. W firmie Micro Focus pracowaliśmy nad tym, aby to zmienić i umożliwić klientom zarządzanie adaptacyjne, które zapewni im nieprzerwaną zgodność z wewnętrznymi politykami i regulacjami, a także proaktywne zarządzanie ryzykiem w procesie przydzielania uprawnień.

  Podczas webinaru omówimy, w jaki sposób oprogramowanie Micro Focus Identity Governance może zaspokoić potrzeby zarówno niedużych jak i największych, złożonych, hybrydowych środowisk IT. Podpowiemy jak wykorzystać elastyczności tego rozwiązania do pracy z posiadanymi już politykami i mechanizmami kontroli uprawnień. Zilustrujemy również, w jaki sposób zaangażować użytkowników biznesowych w proces przyznawania uprawnień, jak wyeliminować certyfikację dostępu zgodą tylko "na papierze", a także jak dostarczyć odpowiedni kontekst tożsamości użytkowników w celu wsparcia procesów weryfikacji incydentów naruszeń bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi a wymogi RODO
  Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi a wymogi RODO Tomasz Surmacz, Piotr Majchrzak Recorded: Sep 6 2018 56 mins
  W zarządzaniu tożsamością użytkowników trzeba szczególny nacisk położyć na kontrolę kont uprzywilejowanych, za pomocą których administruje się systemami Linux, Unix, Windows i bazami danych. Administrowanie kontami uprzywilejowanymi stanowi niezbędny element bezpieczeństwa IT. Potrzebne jest też do spełnienia wymogów regulacji RODO, gdzie wymagany jest nadzór nad dostępem do danych osobowych. Zdaniem Gartnera wdrożenie rozwiązania Privileged Account Management to najważniejszy projekt do realizacji przez firmy w tym roku.

  Jeśli w Państwa organizacji:
  - z kont uprzywilejowanych korzysta więcej niż jedna osoba,
  - wymagane jest monitorowanie lub rejestrowanie działań osób z wysokimi uprawnieniami,
  - potrzebne jest rozliczanie działań,
  - nie można wszystkim administratorom przyznać pełnych praw superużytkownika, ale konieczne jest delegowanie uprawnień,
  - potrzebny jest mechanizm wnioskowania o dostęp do kont uprzywilejowanych oraz zatwierdzania dostępu,
  - trzeba zapewnić dostęp do posiadanych systemów firmom z zewnątrz, ale w sposób kontrolowany i bez konieczności udostępniania im danych logowania dla kont uprzywilejowanych,
  - potrzebna jest integracja zarządzania kontami uprzywilejowanymi z mechanizmami silniejszego uwierzytelniania (będzie to temat kolejnego spotkania),

  to warto wziąć udział w naszym webinarze i poznać możliwości najnowszej wersji oprogramowania Privileged Account Manager do zarządzania kontami uprzywilejowanymi.

Embed in website or blog