Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Τεχνολογίες backup & Disaster Recovery επόμενης γενιάς από τη Symantec

This webcast is hosted in Greek.

Συζήτηση για το πώς οι οργανισμοί μπορούν να εκμεταλλευτούν το ‘νέφος (cloud)’ που παρέχει η Symantec (Symantec.cloud), συνδυάζοντας υπάρχοντες τεχνολογίες. Οι λύσεις Netbackup & Backup Exec παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας private & public clo
This webcast is hosted in Greek.

Συζήτηση για το πώς οι οργανισμοί μπορούν να εκμεταλλευτούν το ‘νέφος (cloud)’ που παρέχει η Symantec (Symantec.cloud), συνδυάζοντας υπάρχοντες τεχνολογίες. Οι λύσεις Netbackup & Backup Exec παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας private & public cloud-based storage και σταδιακής μετάβασης των δεδομένων, ανάλογα με τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των οργανισμών.
Recorded Mar 27 2012 54 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Antonios Giannas, Technology Sales Consultant
Presentation preview: Τεχνολογίες backup & Disaster Recovery επόμενης γενιάς από τη Symantec
Recommended for you:
 • Date
 • Rating
 • Views
 • Achieving Management and Operations Excellence Achieving Management and Operations Excellence Lee Kirby Recorded: May 3 2016 7 mins
  No matter how well designed and built your data center infrastructure may be, ultimately it is the day-to-day operations activities and management decisions where the success of your mission stands or falls. In fact, the leading cause of downtime is human error. To mitigate risks, achieve your business goals, and meet uptime requirements, it is critical to unify operating behaviors with the functionality of your infrastructure. These panelists will discuss how they have achieved M&O excellence across their global portfolios leveraging the Uptime Institute M&O Stamp of Approval.
 • DCIM Market Overview and Procurement Strategies DCIM Market Overview and Procurement Strategies Matt Stansberry Recorded: May 3 2016 44 mins
  The pursuit of Data Center Infrastructure Management (DCIM) benefits leads, too often, in a procurement and implementation process take too long, the software costs too much and the tools often under-deliver. Often, organizations fail to define business requirements for DCIM and evaluate options in a holistic and consistent framework. This webinar can help provide insight into why those outcomes occur and how to avoid.
 • Stormy Weather Ahead: How to Navigate the Cloud and Stay Safe, ESG & Tufin Stormy Weather Ahead: How to Navigate the Cloud and Stay Safe, ESG & Tufin Jon Oltsik, senior principal analyst, ESG & Maya Malevich, Director of Product Marketing, Tufin Recorded: May 3 2016 54 mins
  Between constraints of IT security skills and the rise of cloud adoption it is increasingly difficult to control security policies across the heterogeneous network. Network security and operations teams are expected to ensure and initiate connectivity while protecting the attack surface from the next cyber threat and complying with internal policies and industry regulations. Join us for a Webinar session with ESG senior principal analyst Jon Oltsik, as he reviews the latest findings of a recent survey on how cloud adoption is transforming network security operations. In this session we will also examine how security policy orchestration can help address some of the key challenges of managing security and connectivity in the cloud, and across hybrid cloud and physical networks.
 • Live Podcast - EMC World - Day 1 Recap Live Podcast - EMC World - Day 1 Recap Charlie Hodges, George Crump Recorded: May 3 2016 22 mins
  No registration required – EMC World 2016 is under way and StorageSwiss is there. Join me as I sit down with George Crump, Lead Analyst at Storage Switzerland. In this live podcast we will do more than just give you the news, we will give you our analysis of what the news means for EMC and for your organization.

  Join us live on May 3rd at 9am ET or on-demand afterward. No registration required.
 • Running Successful Risk Workshops Running Successful Risk Workshops Ian Beale Executive Advisor - CEB Audit and Risk Leadership Councils Recorded: May 3 2016 62 mins
  This event is designed for Heads of ERM, ERM Directors, ERM Managers, and other direct reports of the Chief Risk Officer. It is designed to teach the basics and also best practices of conducting a successful risk assessment workshop plus tactics for impactful workshop facilitation. Participants will learn a number of tactical ERM practices that can be implemented immediately.
 • White Space 36: Under the sea White Space 36: Under the sea Peter Judge, Max Smolaks Recorded: May 2 2016 16 mins
  Microsoft's underwater Data Center is discussed, along with other news from our Enterprise event in New York.

  > IBM and Rittal go into partnership
  > Futurist Robert Scoble wowed the crowd
  > Intel announce loss of 12,000 jobs
  > Joint venture for AMD in China
 • Cómo garantizar los SLAs de disponibilidad de sus entornos NAS y Big Data - See Cómo garantizar los SLAs de disponibilidad de sus entornos NAS y Big Data - See César Funes (Commvault) Recorded: Apr 29 2016 29 mins
  Los datos no estructurados de la empresa son cada vez más un activo imprescindible para los servicios y procesos de negocio. Sin embargo, su crecimiento exponencial hace que las tecnologías tradicionales de protección de este tipo de datos sean no solo ineficientes sino incapaces de responder a las necesidades de disponibilidad en entornos empresariales.

  En este webinar veremos tres áreas de innovación de Commvault que permiten responder a las necesidades de protección de datos no estructurados:

  -En la primera parte, expondremos las novedades en la tecnología IntelliSnap, que permite la integración con nuevos fabricantes y la gestión de réplicas de volúmenes; asimismo hablaremos de la nueva tecnología de captura de bloques que extiende el concepto de protección continua y consistente a cualquier tipo de sistema de ficheros y base de datos, para disponer de un número ilimitado de puntos de recuperación de acceso nativo.

  -En la segunda, revisaremos cómo la nueva versión del software de Commvault expande sus capacidades a entornos de Big Data. De acuerdo con Gartner, más de tres cuartas partes de las empresas tienen iniciativas de Big Data, y por lo tanto la necesidad de gestionar la disponibilidad de estos datos es un reto que debe resolverse a corto plazo.

  -Por último, repasaremos cómo las soluciones NAS hiperescalables exigen de tecnologías innovadoras para poder garantizar la protección y acceso a los datos que almacenan.

  Únase a nosotros para conocer cómo la Plataforma de Gestión de Datos de Commvault le permite cumplir sus SLA de disponibilidad de datos no estructurados, independientemente de la tecnología que elige para almacenar y gestionar estos activos de su negocio.
 • Driving Effective Data Governance & Protection – a view from Prudential Plc Driving Effective Data Governance & Protection – a view from Prudential Plc Sunil Choudrie, Christian Brindley, Keith Vallance, Tim Davie-Baguley, Helen Orrick Recorded: Apr 28 2016 60 mins
  Like many organisations, Prudential has to ensure it protects sensitive data. Getting it right results in satisfied customers, regulators and shareholders and avoids the reputational damage and legal penalties associated with a data breach. With the forthcoming EU General Data Protection Regulation now agreed for implementation, we think now is the right time for organisations to review their data governance and protection requirements. During this webinar we will cover today’s challenges in ensuring good data governance and enter into a panel discussion with Prudential about their approach and lessons learned, including their implementation of Symantec Data Loss Prevention and Boldon James data classification technology. There will also be an opportunity to engage in a Question and Answer session.

  So if you want to give your data governance program a head start, register today.
 • When Bad Things Happen to Good Data: Plan For and Achieve Business Continuity When Bad Things Happen to Good Data: Plan For and Achieve Business Continuity Jon Toigo, Chairman, Data Management Institute Recorded: Apr 27 2016 48 mins
  High Availability doesn’t trump Disaster Recovery and there is nothing simple about creating a recovery capability for your business – unless you have a set of data protection and business continuity services that can be applied intelligently to your workload, managed centrally, and tested non-disruptively. The good news is that developing such a capability, which traditionally required the challenge of selecting among multiple point product solutions then struggling to fit them into a coherent disaster prevention and recovery framework, just got a lot easier.

  Join us and learn how DataCore’s Software-Defined Storage platform provides the tools you need and a service management methodology you require to build a fully functional recovery strategy at a cost you can afford.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Τεχνολογίες backup & Disaster Recovery επόμενης γενιάς από τη Symantec
 • Live at: Mar 27 2012 8:00 am
 • Presented by: Antonios Giannas, Technology Sales Consultant
 • From:
Your email has been sent.
or close
You must be logged in to email this