Browse communities
Browse communities
Presenting a webinar?

Monthly Symantec Intelligence Report (Greek)

Christos Ventouris, Information Security Specialist
"Η εταιρεία Symantec Corp. (σύμβολο στο χρηματιστήριο Nasdaq: SYMC) έδωσε στην δημοσιότητα τα ευρήματα της έκθεσης Symantec Intelligence Report Φεβρουάριος 2012 <http://bit.ly/jUkunl> , τα οποία καταδεικνύουν ένα νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων με στόχο την πλαστογράφηση γνωστών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας στη Βόρεια Αμερική.

Το όχημα για τις επιθέσεις σε επιχειρήσεις ήταν μία σειρά emails που εμφανίζονται ότι προέρχονται από το US Better Business Bureau, τα οποία υπονοούσαν ότι έχει γίνει καταγγελία στον οργανισμό και όλες οι λεπτομέρειες ήταν διαθέσιμες στον επισυναπτόμενο φάκελο, ο οποίος οδηγούσε σε ένα αρχείο PDF που περιελάμβανε ένα embedded εκτελέσιμο αρχείο ή σε ένα URL που οδηγούσε σε malware.

Η έκθεση του Φεβρουαρίου αποκαλύπτει ότι οι κυβερνοεγκληματίες στόχευσαν πάντα συνυπολογίζοντας το πνεύμα της εποχής, αφού εκμεταλλεύτηκαν την εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου. Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος των μηνυμάτων που αναφερόταν στη συγκεκριμένη ημέρα ήταν τουλάχιστον τριπλάσιος από τον ημερήσιο μέσο όρο του όγκου των μηνυμάτων της εβδομάδας. "
Apr 10 2012
15 mins
Monthly Symantec Intelligence Report (Greek)
security threat
More from this community:

IT Security

 • Live 1 and recorded (5423)
 • Upcoming (147)
 • Date
 • Rating
 • Views
 • Virtualization drastically changes how datacenters are designed and operated, from storage to networking, server and inventory management. Yet all-too often, endpoint security such as antimalware is overlooked. This leads to major performance problems due to the architecture of traditional security products.

  Bitdefender will detail these challenges, and cover solutions to the problems, including leveraging VMware vShield Endpoint technology.
 • Risk management is an increasingly important
  business driver and stakeholders have become
  much more concerned about risk. Risk may be a
  driver of strategic decisions, it may be a cause of
  uncertainty in the organisation or it may simply be
  embedded in the activities of the organisation. An
  enterprise-wide approach to risk management
  enables an organisation to consider the potential
  impact of all types of risks on all processes,
  activities, stakeholders, products and services.
  Implementing a comprehensive approach will
  result in an organisation benefiting from what is
  often referred to as the ‘upside of risk’.
  The global financial crisis in 2008 demonstrated
  the importance of adequate risk management.
  Since that time, new risk management standards
  have been published, including the international
  standard, ISO 31000 ‘Risk management –
  Principles and guidelines’. This guide draws
  together these developments to provide a
  structured approach to implementing enterprise
  risk management (ERM)
 • L’ambiente dei tuoi clienti è sempre più complesso, Backup Exec 15 permette loro di esguire backup e recovery in modo semplice ed efficace, sempre e ovunque.
  Segui questo webinar e scopri come Backup Exec 15 può semplificare e rispondere alle esigenze delle diverse infrastrutture.
 • If your organization is reliant on a rapidly aging version of SQL Server, you need to join SQL Server experts Michael McCracken from HOSTING and Rodney Landrum, a Microsoft SQL Server MVP, from Ntirety for this in-depth discussion of the hows, whys and whats of upgrading from Microsoft SQL Server 200X to SQL Server 2014. The interactive webinar will cover:
  •The benefits of upgrading
  •Considerations to understand
  •How to smooth the transition
  •Q & A
 • This presentation provides an overview of the threats against a wide range of organizations and individuals during 2014. This overview is based on research and analysis conducted by the Webroot Threat Research team. The report includes analysis of IP addresses associated with malicious activity, details on the reputation of URLs by category and location, phishing detection statistics, insights into file reputation and encounter rates with malware and PUAs and information on mobile app security for Android devices. All data presented comes from Webroot’s Intelligence Network and was observed during 2014.
 • This presentation provides an overview of the threats against a wide range of organizations and individuals during 2014. This overview is based on research and analysis conducted by the Webroot Threat Research team. The report includes analysis of IP addresses associated with malicious activity, details on the reputation of URLs by category and location, phishing detection statistics, insights into file reputation and encounter rates with malware and PUAs and information on mobile app security for Android devices. All data presented comes from Webroot’s Intelligence Network and was observed during 2014.
 • Public cloud computing resources such as Amazon Web Services (AWS) are helping organizations like yours develop and deploy new applications rapidly; expand into geographic regions seamlessly and extend competitive advantages. Cyber criminals are well aware of the rapid expansion into the public cloud and are looking for weaknesses in your security posture. Don’t let them find one. The VM-Series for AWS, allows you to securely extend your corporate datacenter into AWS, using our next-generation firewall and advanced features to protect your data while native management features ensures policies keep pace with the changing to your applications.

  In this webinar, attendees will learn:
  - Common customer use cases for AWS
  - Key security challenges and considerations
  - How the VM-Series can protect your AWS environments
 • Public cloud computing resources such as Amazon Web Services (AWS) are helping organizations like yours develop and deploy new applications rapidly; expand into geographic regions seamlessly and extend competitive advantages. Cyber criminals are well aware of the rapid expansion into the public cloud and are looking for weaknesses in your security posture. Don’t let them find one. The VM-Series for AWS, allows you to securely extend your corporate datacenter into AWS, using our next-generation firewall and advanced features to protect your data while native management features ensures policies keep pace with the changing to your applications.

  In this webinar, attendees will learn:
  - Common customer use cases for AWS
  - Key security challenges and considerations
  - How the VM-Series can protect your AWS environments
 • Targeted malware, zero-day vulnerabilities and advanced persistent threats are increasingly responsible for data breaches. Why? Because they work. Most security products have a hard time protecting from advanced malware. This problem is compounded because attackers can easily mass produce new malware variants. What’s an IT person to do?

  Join us to learn key techniques to stop modern malware the first time. We will discuss:
  •What tactics work
  •Where to apply them
  •How to optimize cost, staffing and security.
 • Every month, our Patch webinar gives listeners a chance to stay up to date with the latest security updates and patches, and to look deeper at some of the issues around patch management.

  In each webinar, we start with a look at Microsoft's Patch Tuesday releases and round up the main security updates and patches from other software and operating systems vendors. We then look at the key "out of band" patches, and our expert panel will discuss these and developing issues in the field of security updates and patching.

  And, in each session, we will conclude with audience questions: your chance to quiz our experts on the best ways to keep your infrastructure secure.
 • Channel
 • Channel profile
 • Big Data & Cyber Sécurité - Symantec Internet Security Threat Report 2015 May 7 2015 9:00 am UTC 45 mins
  Laurent Heslault, Directeur des Stratégies de Sécurité – Symantec Europe du Sud
  Symantec fournit chaque année une rapport sur les menaces et tendances de sécurité, grâce à la collecte inégalée de données partout dans le monde et à l’analyse effectuée par nos experts en cyber sécurité.
  Lors de ce webcast, Laurent Heslault, notre stratégiste sécurité, vous présentera les résultats mondiaux et pour la France de la 20ème édition du Symantec Internet Security Threat Report.
  Vous en saurez plus sur :
  -Les changements observés dans les techniques d’attaques
  -La vitesse d’exécution des nouvelles attaques
  -Les cibles privilégiées et les enjeux financiers
  -Les tendances à suivre (social media, IoT…)
  Si vous êtes intéressé par le rôle que la sécurité doit jouer dans la stratégie d’entreprise pour tendre vers la cyber résilience, ne manquez pas cette opportunité de discuter avec nos experts.
 • Die wichtigen Trends bei Cyberkriminalität in Deutschland May 6 2015 12:00 pm UTC 45 mins
  Candid Wueest, Cyber Security Strategist bei Symantec in Deutschland
  Das Jahr 2014 ist aus Sicht der IT Sicherheit Jahr geprägt von einer Reihe größerer Datenverluste, bei denen Millionen von Datensätzen verloren gingen. Was auffällig war: Cyberkriminelle scheinen abzuwarten, bis sich ein lohnendes Ziel ergibt.

  Erfahren Sie in diesem Live-Webcast von Lars Kroll, seines Zeichens Cyber Security Strategist bei Symantec, wie Cyberkriminelle ihre Einbruchstaktiken abgewandelt haben. Besprechen Sie mit ihm, was man aus diesem veränderten Strategien lernen kann, um das eigene Netzwerk und die wichtigen Daten besser zu schützen. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt beschäftigt sein, können Sie sich trotzdem registrieren und bekommen automatisch einen Link zur Aufzeichnung zugeschickt.

  Registrieren Sie sich noch heute und erfahren Sie die wichtigsten Enwicklungen im Bereich Cyber Sicherheit.
 • Is your security strategy on track? Internet Security Threat Report v20 is here! May 6 2015 10:00 am UTC 45 mins
  Sunil Choudrie - Product Marketing Manager
  A good strategy relies on you knowing where you want to go. Unless you understand the latest security trends and challenges then your program could be off track. Every year, Symantec distils the expertise from our team of experts into the Internet Security Threat Report. We have recently published our 20th edition and invite you to join this webcast to gain insights to drive your security program.

  Our Internet Security Threat Report Webcast summarises he key findings from these trends to help you focus your defences and counter measures. The agenda includes:
  • How attacker techniques are evolving
  • Why vulnerabilities are still being exploited
  • The dramatic rise in ransom ware
  • Our simple steps that can yield big improvements across your security

  If you are interested in ensuring security contributes to business strategy - tune in live to hear directly from Symantec’s security experts and take the opportunity to ask questions about how our findings might impact your organisation. Note, we will also be running a similar webcast aimed for staff involved in day to day security.
 • Step out of the day-to-day, let Internet Security Threat Report 20 guide the way May 6 2015 9:00 am UTC 45 mins
  Sunil Choudrie - Product Marketing Manager
  If you’re busy protecting your organisation from IT threats, then it’s natural to focus on the here and now. However, the world of security is changing fast. Symantec’s annual report provides analysis from our team of experts. The report describes the security trends we observed in 2014 to help you be better prepared going forward.

  Our Internet Security Threat Report Webcast distils the key findings from these trends to help you focus your defences and counter measures. The agenda includes:
  • How attacker techniques are evolving
  • Why vulnerabilities are still being exploited
  • The dramatic rise in ransom ware
  • Our simple steps that can yield big improvements across your security

  If you are interested in the role security has to play in the day-to-day - tune in live to hear directly from Symantec’s security experts and take the opportunity to ask questions about how our findings might impact your organisation. Note, we will also be running a similar webcast aimed for executive leaders.
 • Symantec Internet Security Threat Report (ISTR) 2015 May 6 2015 8:00 am UTC 45 mins
  Antonio Forzieri, EMEA Cyber Security and ISS Lead – Technology Sales and Services, Symantec
  Ogni anno, Symantec fornisce una fotografia completa sulle minacce presenti in rete in tutto il mondo, offre preziose informazioni sulle tendenze e le attività in corso e sulle loro evoluzioni. Non perdetevi questo evento annuale.

  Registrati adesso per il nostro webcast 2015 sul Symantec Internet Security Threat Report per conoscere i principali risultati e le ultime tendenze oltre alle contromisure che si dovrebbero attuare.

  Potrai scoltare direttamente dagli esperti di sicurezza Symantec e cogliere l'occasione per porre domande su quali impatti potrebbero esserci sulla tua stessa organizzazione. Non mancare a questo importante approfondimento!
 • Securing Legacy systems in the Public Sector Recorded: Mar 19 2015 32 mins
  Mark Fox Senior Principal Consultant, Data Centre Security and Compliance
  Government departments are facing several problems in relation to Legacy Operating Systems and Applications. Windows Server support is due to end on the 14th of July 2015, and stricter controls regarding access to the PSN network & resources are coming into force this year.

  You have options but you need to be sure that you can continue to access to business critical applications and at the same time be secure without incurring significant costs from custom support agreements. Symantec has an answer that extends the life of your Windows 2003 systems that is cost effective and increases your security.

  Attend this webinar if you want to learn how you can:

  •Safely extend the lifetime of Windows Server 2003 systems in your environment
  •Reduce business operational costs
  •Significantly improve your security
  •Reduce risk to business critical applications
 • EU General Data Protection Regulation is coming: Time for ‘Privacy by Design' Recorded: Mar 18 2015 46 mins
  Mike Smart - Symantec Security Strategist
  The European Union’s proposed General Data Protection Regulation (GDPR) has left even the most informed confused.
  Attend Mike Smart’s panel session to hear from Sian John, Symantec’s Chief Strategist and Tamzin Matthew, Symantec’s Director of Legal introduce this new legislation.
  This webinar will cover 3 topics of discussion; Scope of the new regulation, roles and responsibilities of those involved in data privacy and how implementing ‘Privacy by Design’ will minimize the impact of the GDPR.
 • How Does Big Data Threat Analytics Heighten Cyber Security? Recorded: Feb 17 2015 47 mins
  Sunil Choudrie, Symantec Security Specialist
  Advanced cyber-attacks are just too difficult to deal with! Often hard to detect, challenging to respond to and even then you are not sure it will be any better next time. Big data threat analytics is a growing theme in the security industry that helps organisations move from simple reaction to being able to detect and defend themselves more effectively. With 25 years of malware research and big data threat analytics experience, Symantec explains the benefits of big data threat analytics.
 • Reduce the cost and securely extend the life of your Windows 2003 Estate. Recorded: Feb 5 2015 61 mins
  James Hanlon CISM, CISSP Cyber Security Strategy & GTM Lead, EMEA - Mark Fox, Sr Principle Technical Specialist
  Time is short. With Windows Server support due to end on the 14th of July 2015, now is the time to consider your strategy to address this issue. You have options but you need to be sure your business critical applications are available & secure whilst not incurring significant costs from custom support agreements. Symantec has an answer which will extend the life of your Windows 2003 systems and that is cost effective and increases your security.

  Attend this webinar if you want:
  •Safely extend the lifetime of Windows Server 2003 systems in your environment
  •Reduce business costs
  •Significantly improve your security
  •Reduce risk to business critical applications
 • Advanced Threats & Malware Attacks Rising: Ready for the impact of a breach? Recorded: Feb 3 2015 47 mins
  Mike Smart, Sian John and Laurence Pitt (Security Specialists)
  2013 was the year of the Mega Breach…and unfortunately the trend continues. Attacks on global corporations were highly visible in 2014 – a direct result of the huge increase in complex breaches. It’s no longer enough to simply work on keeping the bad guys out. You need a response and remediation plan for when (not if) a breach occurs.

  In this webinar Mike Smart From Symantec will be hosting a panel with Sian John and Laurence Pitt discussing ‘how to protect against cyber-attack from the inside’. You will also hear Symantec discuss how IT Security leaders can balance business innovation and protection in the modern IT world.
 • Dynamic Data Protection: set your data free with confidence Recorded: Feb 3 2015 46 mins
  Mike Smart, Sian John and Laurence Pitt (Security Specialists)
  Information is everywhere: with an increasingly mobile workforce and snowballing adoption of cloud services, IT leaders are struggling to protect information in this distributed environment. In this webinar Mike Smart From Symantec will be hosting a panel with Sian John and Laurence Pit discussing why ‘work is what you do not where you are’. You will also hear Symantec discuss how IT Security leaders can balance business innovation and protection in the modern IT world.
 • Why PCI/DSS needs to be part of a bigger security strategy Recorded: Jan 20 2015 59 mins
  Tom Davison (Security Specialist) C.Baker (Senior Manager Gov Affairs), J.Fletcher (Head of IT Risk Swinton Group Ltd)
  Cybercrime is booming.

  Every day we hear new headlines about breaches that have resulted in the significant loss of credit card information or customer data. Many of these companies are PCI/DSS compliant. So what went wrong? More importantly, what can you do to make sure your business isn’t attacked next?
  In this webinar we talk about the advantages of using PCI/DSS as a base from which to build a wider, stronger cyber security strategy. By making strategic security investments, you can mitigate risk while maximizing business opportunities. Ticking the boxes to avoid a fine isn’t enough to keep cyber criminals at bay.

  Our experts will cover:
  •Overview of PCI/DSS and characteristics of successful projects
  •The new European General Data Protection Regulation and likely regulatory/financial impact
  • Case Study
 • Step up to your Digital Security Responsibilities Recorded: Jan 15 2015 61 mins
  Tom Davison Symantec and David Gillick HP
  Malware has grown to be a major concern across the Enterprise. The emergence of ransomware, such as Cryptlocker, shows the increasing sophistication of modern malware attacks and the threat these cause to your business. Ransomware disables the functionality of a computer in some way. The malware, in effect, holds the computer ransom and requests payment from the user to restore function. According to our research, as many as 2.9 percent of compromised users admitted to paying out, however the real number is likely to be much higher.

  Take an Intelligent Approach to Security

  Intelligent Security from HP ESS and Symantec not only identifies how to proactively approach your cyber security, but also how making the right risk management decisions can enable your business to operate most securely and efficiently.
 • Vers une approche cyber sécurité intégrée Recorded: Jan 9 2015 39 mins
  Evelyne Lescuyer, Consultante Information Security, Symantec
  La complexité et les enjeux liés à la cyber sécurité requièrent une plateforme de sécurité cohérente et unifiée, prenant en compte autant la connaissance des risques internes qu'externes. Lors de ce webcast vous découvrirez comment Symantec peut vous aider à mettre en place une approche sécurité complète et holistique, combinant les meilleures pratiques, l'expérience et l'intelligence, au travers d'une plateforme de services sécurité, et ainsi rendre votre entreprise cyber préparée.
 • Un monde sans mot de passe ? Recorded: Jan 9 2015 35 mins
  Cédric Pottier, Consultant Information Security - CISSP, Symantec
  Durant les 20 dernières années, les experts sécurité ont toujours clamé que les mots de passe étaient le talon d'Achille de leur stratégie. Les entreprises ont dû composer avec l'augmentation des risques, les freins à la productivité des utilisateurs et les investissements dans des solutions de gestion des mots de passe. Découvrez lors de ce webcast la nouvelle solution VIP, la première solution d'authentification pour limiter les mots de passe en entreprise. Vous en saurez plus sur cette nouvelle méthode d'authentification à vos applications mobiles, SaaS et web. Et vous découvrirez comment Symantec Identity and Authentication Platform s'intègre avec des offres tiers pour servir de socle commun d'IAM, d'authentification forte, de provisionning et de protection de l'information.
 • L’actu cyber du mois, so what ? Recorded: Jan 9 2015 31 mins
  Laurent Heslault - Directeur cyber stratégiesPaul Dominjon - Responsable stratégie décideurs
  •C’est arrivé durant les 30 derniers jours, nouvelles attaques, nouvelles vulnérabilités, rapport d’experts, point de vue des analystes, les éléments les plus marquants du mois seront commentés et interprétés en terme d’impact et d’analyse de risques, pour les décideurs et professionnels de la cyber sécurité.
  •Votre rendez-vous de 20 minutes pour comprendre l’essentiel, vous aider à y voir plus clair et répondre à vos questions du moment.
 • L’actu cyber du mois, so what ? Recorded: Dec 12 2014 31 mins
  Laurent Heslault - Directeur cyber stratégies, Paul Dominjon - Responsable stratégie décideurs
  •C’est arrivé durant les 30 derniers jours, nouvelles attaques , nouvelles vulnérabilités, rapport d’experts, point de vue des analystes, les éléments les plus marquants du mois seront commentés et interprétés en terme d’impact et d’analyse de risques, pour les décideurs et professionnels de la cyber sécurité.

  •Votre rendez vous de 20 minutes pour comprendre l’essentiel, vous aider à y voir plus clair et répondre à vos questions du moment.
 • How to achieve a proactive approach to security Recorded: Dec 9 2014 53 mins
  James Hanlon Symantec and Marco Pereira HP
  Achieving a proactive approach to security: All organisations are looking to lower their risk when it comes to Cyber threats, but increasingly need to have faster incident response and containment. The question becomes one of how can you embrace technological change while minimising IT risks? Are you looking to meet compliance regulations and audit requirements, but also improve efficiency and productivity of your IT staff? Join us to understand how talking a different approach and shifting your investment may enable to you respond faster but importantly give you better awareness.
 • The future of Endpoints & Identities: Increases in Threats, Cloud & Mobility Recorded: Dec 3 2014 46 mins
  Mike Smart at Symantec and Charles Kolodgy (IDC), Research Vice President for Security Products Service
  Join Mike Smart at Symantec and Charles Kolodgy, Research Vice President for IDC's Security Products Service on this interview-style webinar to hear about how the industry needs to evolve endpoints and identities to embrace evolution and flexible working as well as defend off increasingly complex attacks. In this session there is a twist! – you, the audience will have control over the topics we’ll choose to discuss! To conclude this session, we’ll be hearing from Charles on his view of what the future holds!
 • Die Spionage-Software Regin | Einladung zum deutschen Webcast Recorded: Dec 3 2014 62 mins
  Candid Wüest (Principal Threat Researcher) Carsten Hoffmann (Director Technical Sales and Services)
  Am 23. November 2014 hat Symantec als erstes Unternehmen Informationen über Regin, ein hoch entwickeltes Tool für die Cyber-Spionage, veröffentlicht. In den Medien wurde ausführlich darüber berichtet und wir möchten Ihnen einige wichtige Informationen über diese Bedrohung sowie dazu, wie wir Sie davor schützen, geben.

  In unserem deutschspraching Webcast am 3.12.14 möchten wir näher erläutern, was Regin ist und warum diese Bedrohung ernst ist: Regin ist deshalb als Malware so bemerkenswert, da sie äußerst komplex ist und sich in ihrer Funktionalität für die verschiedensten Zwecke anpassen lässt. Regin basiert auf einem Framework, das sich bestens für die langfristige Informationsbeschaffung eignet, indem es die Malware vor einer Enttarnung schützt. Regin unternimmt erhebliche Anstrengungen, um sich und seine Aktivitäten auf infizierten Computern zu verbergen. Für seine Tarnung werden zahlreiche der raffiniertesten Techniken eingesetzt, die wir bisher beobachten konnten.
Webcasts targeted to software security professionals
Symantec Corporation Symantec helps consumers and organizations secure and manage their information-driven world. Our software and services protect against more risks at more points, more completely and efficiently, enabling confidence wherever information is used or stored. Our presenters usually are combined with a customer, analyst or partner. We plan to run 2 webcasts a month and they are targeted to the software security professional.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Monthly Symantec Intelligence Report (Greek)
 • Live at: Apr 10 2012 8:00 am
 • Presented by: Christos Ventouris, Information Security Specialist
 • From:
Your email has been sent.
or close
You must be logged in to email this