SciVal – Wprowadzenie: Dyscypliny + Ewaluacja | 14. 3. 2018 13:00

Presented by

Krzysztof Szymanski, Research Intelligence Solutions Manager

About this talk

Webinaria mają charakter modułowy. Na początku każdego webinarium zostaną w skrócie zaprezentowane różne możliwości SciVal (5 minut), potem nastąpi prezentacja dwóch modułów (każdy po 20 minut) a na koniec pozostanie czas na pytania uczestników (15 minut). Dyscypliny - Przegląd i analiza dyscypliny naukowej wg różnych definicji. Jak korzystać z definicji dziedzin i dysciplin naukowych? Jak tworzyć własne obszary badawcze? Bibliometryczny obraz dyscypliny naukowej. Wiodący autorzy, instytucje i czasopisma punktowane. Ewaluacja - Porównania i zestawienia instytucji i autorów. Z jakich wskaźników warto korzystać? Jak porównać dyscypliny w różnych instytucjach? Czy publikacje naszego wydziału są cytowane częściej niż całej uczelni? Porówanie do średniej światowej czy do krajowej?

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26509)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools