Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism

Presented by

Katarzyna Gaca-Zając, PhD Eng., Senior Customer Consultant for Central-Eastern Europe, Elsevier

About this talk

Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board. Redaktorzy oraz przedstawiciele czasopism dowiedzą się podczas tego spotkania również jakie są najczęściej występujące przeszkody oraz braki w czasopismach, które skutkują ich odrzuceniem w ocenie formalnej, a także jak można im zapobiec. Ponadto przedstawiona będzie usługa nieodpłatnej oceny wstępnej czasopism, które mają w planach staranie się o dodanie do bazy Scopus.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26693)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools