Jak pokazać wkład czasopisma w rozwój dyscypliny?

Presented by

Krzysztof Szymański

About this talk

Wiemy kto publikuje w naszym czasopiśmie, ale czy wiemy z jaki fundator badań będzie poszukiwać informacji o tym. Jak wygląda cytowalność naszego czasopisma na tle innych w naszej dyscyplinie. Czy nasze czasopismo pokazuje oznaki specjalizacji? Na jakie inne dyscypliny wpływa? Kto tak naprawdę nas cytuje? Jak stworzyć mapę cytowań dla czasopisma?

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26691)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools