System zarządzania informacją naukową w uczelni

Presented by

Krzysztof Szymański

About this talk

Czym jest system CRIS? Co powienien umożliwiać? Jakie są trendy? Jakie rozwiązania wykorzystywane są przez najlepsze uczelnie na świecie?
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (361)
Subscribers (26859)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools