Małe i średnie uczelnie - co najczęściej wpływa na wskaźniki ich cytowań

Presented by

Krzysztof Szymański

About this talk

Jakie publikacje najbardziej wpływają na cytowalność naszej uczelni? Jaki wpływ na cytowalność ma język publikacji a wybór czasopisma? Czyje publikacje poprawiają wynik naszej uczelni? Jak efekty różnej współpracy są odzwierciedlone w cytowaniach?

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (371)
Subscribers (26729)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools