Repozytorium jako narzędzie komunikacji uczelni ze światem

Presented by

Krzysztof Szymański

About this talk

Indeksowanie publikacji naukowych i ich przechowywanie były głównym powodem tworzenia repozytoriów. Obecnie widzimy, że nie tylko rozszerzyły swoje funkcje o publikowanie czasopism uczelnianych czy danych badawczych ale stanowią również źródło informacji na temat widzialności uczelni w świecie.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (368)
Subscribers (26808)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools