Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Reaxys w praktyce - wyszukiwanie substancji i ich właściwości

Reaxys jest platformą stworzoną w celu wsparcia pełnego spektrum badań naukowych z dziedziny chemii, w tym badań nad nowymi lekami oraz materiałami. W trakcie webinaru prowadzący pokaże różne sposoby wyszukiwania substancji chemicznych i ich właściwości w bazie Reaxys. Nauczymy się korzystać z prostego wyszukiwania, jak również budować bardziej skomplikowane zapytania.
Recorded May 14 2020 48 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Łukasz Samoliński, Trener Elsevier
Presentation preview: Reaxys w praktyce - wyszukiwanie substancji i ich właściwości
  • Channel
  • Channel profile
Resources for mastering Elsevier's scholarly research tools
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
  • Title: Reaxys w praktyce - wyszukiwanie substancji i ich właściwości
  • Live at: May 14 2020 12:00 pm
  • Presented by: Łukasz Samoliński, Trener Elsevier
  • From:
Your email has been sent.
or close