ScienceDirect - wyszukiwanie zaawansowane

Presented by

Paulina Milewska, Trener Elsevier

About this talk

Podczas webinarium zaprezentowana zostanie pełnotekstowa baza publikacji naukowych ScienceDirect. Prowadząca omówi możliwość zaawansowanego wyszukiwania publikacji naukowych oraz przeprowadzi demonstrację online. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć zapytania wyszukiwawcze, jak efektywnie korzystać z wyszukiwania zaawansowanego oraz jak zawężać wyniki wyszukiwania w celu dotarcia do relewantnej literatury.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26621)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools