Scopus - wskaźniki bibliometryczne

Presented by

Paulina Milewska, Trener Elsevier

About this talk

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną informacje o dostępnych w bazie Scopus wskaźnikach bibliometrycznych. Prowadząca wyjaśni, jakie dane wpływają na wartości liczbowe wskaźników i jak je interpretować. Omówione zostaną wskaźniki służące do oceny czasopism, artykułów i dorobku naukowca, takie jak CiteScore, SJR, SNIP, a także Full-weighted Citation Impact i Index Hirscha. Podczas krótkiej demonstracji online uczestnicy dowiedzą się, gdzie widoczne są wskaźniki w bazie Scopus i jak je znaleźć.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26701)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools