Vaši kolegové a Vy ve Scopusu

Presented by

Anežka Baquero Forero, Elsevier Trainer

About this talk

Zajímali jste se někdy, jak ostatní pohlíží na Váš vědecký výstup? Scopus používají mnohé grantové agentury k hodnocení žádostí o granty, proto je velmi důležité, aby údaje, které se zobrazují ve vašem profilu byly aktuální a úplné. Připojte se a naučte se, jak jsou vytvářeny a udržovány Scopus autorské profily a jak můžete požádat o změnu v profilu.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26483)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools