Reaxys w praktyce - Reaxys Medicinal Chemistry

Presented by

Łukasz Samoliński, Trener Elsevier

About this talk

Poznaj potężne narzędzie służące do analizy bioaktywności substancji chemicznych. Reaxys Medicinal Chemistry jest rozszerzeniem bazy Reaxys o dane dotyczące znaczenia substancji chemicznych w biologii. Jak wyszukać antagonistę danego receptora? Jak wyszukać lek działający na dany receptor? To wszystko i o wiele więcej można znaleźć w module RMC.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (453)
Subscribers (26414)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools