Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - jak analizować wskaźniki bibliometryczne?

Presented by

Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski

About this talk

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. W państwach członkowskich różne organizacje monitorują tę kwestię, specjalnie powołane agendy rządowe lub krajowe urzędy statystyczne. Ale czy nie zastanawiasz się jak Ty jako naukowiec lub twoja instytucja partycypujecie w Światowych wyzwaniach? Może słyszałeś o jakiś innych możliwościach finansowania badań powiązanych z SDG i chciałbyś sprawdzić czyje publikacje tam się pojawiają? Nasze webinarium to dobre miejsce na postawienie pierwszego kroku w kierunku analizy SDG z perspektywy bibliometrycznej. Podczas webinarium dowiesz się: Gdzie szukać informacji odnośnie SDG SDG, a publikacje, cytowania i wskaźniki Wstęp do analizy - czy moje publikacje wpisują się w SDG?
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (361)
Subscribers (26880)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools