Analizowanie danych bibliometrycznych z bazy Scopus

Presented by

Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski

About this talk

Scopus to nie tylko 82 miliony rekordów pochodzących z recenzowanych publikacji naukowych. Oprócz dostępu do istotnej literatury, niezbędnej w procesie naukowym, w bazie Scopus zaimplementowano funkcjonalności do analizy cytowań czy porównywaniu źródeł. Dodatkowo rozszerzone możliwości za pośrednictwem narzędzia SciVal i analizy danych zagregowanych do poziomu badacza, instytucji czy kraju. Podczas webinarium przybliżymy te funkcjonalności oraz sposoby jak mogą one pomóc w odpowiedzi na najbardziej palące potrzeby analityczne.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (361)
Subscribers (26885)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools