Започнете Вашето търсене в Reaxys

Presented by

Radostina Ivanova

About this talk

Присъединете се към нас, за да проучите всички начини за търсене на данни и информация в Reaxys. Започвайки от бързо търсене на концепции, вещества, реакции и т.н. чрез структурирано търсене в редактор до разширени техники за търсене. Ще бъдат обхванати всички области на химията.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (11)
On-demand talks (454)
Subscribers (25870)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools