ScienceDirect - всичко за книгите

Presented by

Radostina Ivanova

About this talk

ScienceDirect не само предоставя висококачествени статии в списания, но също така предоставя и глави от книги, което означава, че можете да получите достъп до пълния набор от предметна област, от фундаментални знания до напреднали изследвания на една платформа. Открийте над 42 000 електронни книги, вкл. ръководства и най-важните източници на материали на едно място.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (11)
On-demand talks (454)
Subscribers (25870)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools