ScienceDirect - всичко за списанията

Presented by

Radostina Ivanova

About this talk

ScienceDirect включва повече от 2650 рецензирани научни, технически и здравни списания, обхващащи 24 основни научни дисциплини. Научете как да намерите списания и пълнотекстови статии, свързани с Вашето изследване. Научете как да използвате JournalFinder за откриване на списания, които биха могли да бъдат най-подходящи за публикуване на Вашата статия.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (17)
On-demand talks (448)
Subscribers (25751)
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools