בים, ביבשה וברשת: איך באה לידי ביטוי מלחמה במרחב הסייבר?

Logo
Presented by

אמיתי בן שושן ארליך

About this talk

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה מתנהלת במימד הפיזי וגם במימד הסייבר, ומערבת מתקפות מדינתיות ממוקדות, מתקפות מניעת שירות, גיוס של האקטיביסטים וגם פושעי סייבר. בוובינר הקרוב נסקור את הפעולות שמבצעים השחקנים השונים במגרש הסייבר ונבחן את דרכי הפעולה והשפעתן על הלחימה ועל היחסים בין המדינות.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (8)
Subscribers (5937)
The First Security AI Platform to Protect the Entire Enterprise. Protect your organization from any threat with the world’s most advanced AI-powered cybersecurity platform. With SentinelOne, you can secure tomorrow. At SentinelOne, we create autonomous technology solutions that think for themselves. Intelligent, data-driven systems that learn as they are challenged and evolve on their own—making human lives better and the world more secure.