Jak budować architektury nowoczesnych Centrów Danych – trzy podejścia.

Presented by

Maciej Plona, VCE

About this talk

Infrastruktura jako wsparcie procesów biznesowych - możliwe, a może wręcz konieczne? Jak można zdjąć z ramion IT powtarzalne, czaso i ryzykochłonne czynności aby bardziej skupić się na wymaganiach Biznesu? Zaprezentujemy trzy podejścia do budowy architektury nowoczesnych Centrów Danych: BLOCK/RACK/APPLIANCE.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (77)
Subscribers (3137)
Dell Technologies - Poland