Jak zwiększyć wartość rosnących danych dzięki macierzom obiektowym ActiveScale

Logo
Presented by

Marcin Kabaj, Regional Sales Manager, John Murray, Presales Engineer

About this talk

Niezależnie od tego, czy opracowujesz rozwiązania dla nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, dla produkcji medialnej, programów rządowych, dla usług internetowych, infrastruktury IoT, AI/ML czy dla nadzoru wideo, ActiveScale™ Object Storage to rozwiązanieoszczędne, skalowalne i łatwo dostępne. Dzięki niemu możesz budować własne środowisko pamięci masowej w chmurze prywatnej i bezproblemowo zwiększać objętość swoich magazynów danych z terabajtów do eksabajtów. ActiveScale to jedyna w branży platforma obiektowej pamięci masowej kompatybilna z protokołem S3, zaprojektowana zarówno dla aktywnych, jak i dla zimnych danych, idealna na potrzeby analiz, aktywnej archiwizacji i długotrwałego przechowywania danych. Rozwiązanie ActiveScale zapewnia nowe, innowacyjne podejście do tworzenia zawsze aktywnego repozytorium danych, które łatwo skalować — gwarantujące najwyższą trwałość danych, dostępność i bezpieczeństwo wymagane w skali petabajtów.
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (3)
On-demand talks (70)
Subscribers (17005)
Leading organizations in cloud services, entertainment, government, research, education, transportation, and enterprise IT trust Quantum to bring their data to life because data makes life better, safer, and smarter. Quantum technology, software, and services provide the solutions that today's organizations need to make video and other unstructured data smarter – so their data works for them and not the other way around. For more information visit www.quantum.com.