Oslo Forum - Cyber-sikkerhet i den nye, digitale verden

Presented by

ROBERT ØRSNES, SECUREWORKS LEAD, SECUREWORKS

About this talk

Verden vi lever i en verden i konstant endring. Å bygge og opprettholde sikkerheten som beskytter organisasjonen din nå og i fremtiden er en svært viktig prioritering. Bli med SecureWorks som vil vise deg fordelene som oppnås ved en klar forståelse av organisasjonens digitale transformasjonsreise, dagens interne risiko du kan stå overfor og de eksterne truslene du kan møte. Denne forståelsen skal forme rammen for moderne tenking når det kommer til sikkerhet og hvordan industrien utvikler seg for å gjøre det mulig for virksomheten i å iverksette tiltak mot disse trusslene.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (273)
Subscribers (2052)
Dell Technologies Nordic Webinar Hub