Oslo Forum - Dell Technologies PowerProtect

Presented by

ANDREAS RØMMEN, SENIOR SYSTEMS ENGINEER, DELL TECHNOLOGIES

About this talk

Digital transformasjon skaper utfordringer for alle bransjer på grunn av den ekstreme dataveksten den fører med seg. Den enorme mengden data blir stadig vanskeligere å administrere og beskytte, og selskaper sliter med komplekse og ineffektive databeskyttelsesløsninger. Dell Technologies har lenge vært i en lederposisjon når det gjelder løsninger innen databeskyttelse. Vi jobber hardt for å beholde vårt momentum og lanserer derfor en helt ny multidimensjonell plattform for datahåndtering og beskyttelse, dette har vi kalt PowerProtect. I denne sesjonen går vi gjennom nylanseringen i detalj og beskriver hvordan den nye programvaren og maskinvaren bidrar til å skape en ny hverdag.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (273)
Subscribers (2049)
Dell Technologies Nordic Webinar Hub