Oslo Forum - Sikkerhet i en multisky-verden

Presented by

ANDREAS MARQVARDSEN, SENIOR NSX SYSTEMS ENGINEER, VMWARE

About this talk

Hvordan skal man sikre infrastruktur og tjenesteleveranser når alt blir virtuelt og multicloud? VMware NSX og AppDefence beskytter både infrastruktur- og applikasjonslaget. Automatisering og maskinlæring står sentralt i VMware sin tilnærming som effektivt kan identifisere trusler og automatisk iverksette nødvendige tiltak.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (273)
Subscribers (2052)
Dell Technologies Nordic Webinar Hub