PowerProtect Data Manager & PowerProtect Data Domain

Presented by

Andreas Rømmen

About this talk

PowerProtect Data Manager og PowerProtect Data Domain er våre nyeste løsninger innen Data protection og Data Mangement. Under denne sesjonen adresserer vi utfordringen kunder har med flere type sikringsløsninger . Våre eksperter viser deg hvordan du kan utnytte vår nyeste software og hardware for å sikre applikasjoner direkte på backup target, Cyber Recovery og skyløsninger. Vi vil i tillegg vise deg noen konkrete kundecaser der vi ser på hvordan flere har drevet digitale projekter mot ny infrastruktur eller sky. Bli med på en gjennomgang og se hvilke løsnigner som holder tritt med utfordringer i en stadig mer usikker hverdag. Agenda 13:00 PowerProtect Data Manager v/Erik Kanck-Vardal 13:30 PowerProtect Data Domain v/Andreas Rømmen 14:00 Slutt
Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (207)
Subscribers (2058)
Dell Technologies Nordic Webinar Hub