[Breakfast Talk: Ep. 4] Tiêu chuẩn An ninh mạng mới, cho xu hướng làm việc từ xa

Logo
Presented by

Duc Nguyen, Nhà sáng lập & Tổng Giám Đốc - CyRadar & Dung (Danny) Anh Le, Kỹ sư Kinh doanh Cấp cao - Menlo Security (US)

About this talk

Thành công của doanh nghiệp hiện nay phụ thuộc nhiều vào phương pháp tổ chức làm việc từ xa. Ngay cả khi thế giới vượt qua được đại dịch COVID-19, mô hình làm việc mà chúng ta quay trở lại cũng sẽ rất khác biệt so với mô hình trước đây. Hãy tham gia với chúng tôi để có một buổi toạ đàm, nơi mà mọi người có thể chia sẻ những quan điểm thực tế về tương lai sẽ như thế nào và cách tổ chức của doanh nghiệp có thể tiếp tục đảm bảo an ninh cho việc truy cập từ xa trong một thời gian dài sắp tới. Các thành viên sẽ thảo luận về những nội dung như: •Covid-19 đã thay đổi cách thức hoạt động của các tổ chức ở Hoa Kỳ / Việt Nam như thế nào •Các mối đe dọa về an ninh mạng đã thay đổi như thế nào trong Covid-19 •Tương lai hậu-cách ly sẽ ra sao đối với lực lượng lao động an toàn và hiệu quả. •Cần có những chuẩn bị để giúp những người làm việc từ xa từ trạng thái 'bình thường mới' trở lại nơi làm việc

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (164)
Subscribers (22638)
Menlo Security enables organizations to outsmart threats, completely eliminating attacks and fully protecting productivity with our one-of-a-kind, isolation-powered Cloud Security Platform.