רפליקציה לענן, גיבוי לענן, גיבוי בענן וגיבוי מהענן עם קומוולט

Presented by

רוני כפטל , מנהל טכנולוגיות בקומוולט ישראל

About this talk

ארגונים רבים מעוניינים להוריד עלויות תוך שמירה על גמישות תפעולית. האימוץ של טכנולוגיות ענן הפכה להיות חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית מערכות המידע למימוש יעדים אלו יחד עם זאת, ״המסע לענן״ עלול להפוך למסע מורכב ולעיתים ניתן להתעלם מההשלכות של מסע זה על היבטי רגולציה והיבטי ניהול מידע.   קומוולט, ספקית מערכות לניהול והגנה על מידע מאפשרת לארגונים לממש פתרון אשר מגן על המידע על פי הרגולציה הארגונית והדרישות העסקיות באופן שקוף למיקום המידע, בים אם המידע נמצא במרכז הנתונים או בענן הציבורי, על פני שרתים פיסיים או בענן הפרטי. המצגת כיצד ניתן לשמר את המידע ולהגן עליו תוך שמירה על יכולות שחזור עצמאיות ועמידה בכל הדרישות העסקיות תו״כ תמיכה במעבר לענן הציבורי, הם ברמת האפליקציה הפרטנית והן ברמת תשתית המחשוב הארגוני.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (11)
Subscribers (647)
Commvault Webinars Israel