Ostatnia linia obrony przed cyberatakiem – backup i chmura publiczna

Presented by

Przemysław Mazurkiewicz, System Engineering Director, CEE

About this talk

W obecnych czasach cyberzagrożenia takie jak np. ransomware stają się nie potencjalnym ryzykiem, ale w coraz większym stopniu zdarzeniem, którego nie da się uniknąć. Tym istotniejsze więc staje się przygotowanie ostatniej linii obrony – odpornego i bezpiecznego systemu backupu danych, opartego na najlepszej technologii, ludziach i procesach. Wykrywanie podejrzanych zachowań plików, właściwa izolacja przechowywanych danych backupowych, uodpornienie ich na zarażenie, , możliwość umieszczenia ich w odseparowanej lokalizacji (air gaping) to elementy krytyczne dla redukcji ryzyka związanego z odtwarzaniem danych po cyberataku. Taką bezpieczną lokalizacją dla ostatniej kopii backupowej może być też chmura publiczna. Wbudowane już w nią mechanizmy obrony przed zagrożeniami, powinny być wzmocnione przez odpowiednią technologię i procesy zawarte w systemie backupowym.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (53)
Subscribers (1634)
Zarejestruj się, aby wziąć udział w webinarium na żywo lub odtworzyć nagrane