Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

DevOps and Agile Skills

DevOps Agile Skills Association (DASA) is a non-profit organization that provides an open global community for DevOps and Agile Skills development. It is organized as a community-driven organization open for participating member organizations to help define role based competences and learning curricula. Wakaru Oy is a forerunner member of DASA and is taking part in the development of DASA competence model.

Presentation will cover the basis of DASA DevOps framework and the competence model. Participants will gain valuable insights into the DevOps Principles that DASA has embraced in the development of our Competency Model and Qualifications Scheme.

More info can be found here: http://godasa.org/ or https://www.oppia.fi/kurssisivu.php?id=7c43f8c707f1aede0a4350694d73cddc (in Finnish).
Recorded Jul 5 2016 28 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Veikko Nokkala, Senior Consultant, Wakaru Oy
Presentation preview: DevOps and Agile Skills
 • Channel
 • Channel profile
 • Viritä kokonaisarkkitehtuurisi kisakuntoon kypsyystasomallilla Recorded: May 22 2018 40 mins
  Eetu Niemi
  Kypsyystasomallit ovat monille tuttuja organisaatioiden tuotekehitysprosessien kehittämisen välineitä. Tunnetuin kypsyystasomalli on Capability Maturity Model Integration (CMMI).

  Tiesitko, että kypsyystasomalleja voi käyttää myös kokonaisarkkitehtuuritoiminnan kehittämiseen? Kypsyystasomalli jakaa toiminnan kehittämisen tasoihin, joilla edetään ylöspäin. Toiminnan kehittyessä siitä tulee kypsempää – esimerkiksi järjestelmällisempää ja toistettavampaa.

  Tämän webinaarin jälkeen ymmärrät,

  · mitä kypsyystasomallit ovat ja mitä ne mittaavat

  · miten kypsyystasomalleja voi hyödyntää kokonaisarkkitehtuuritoiminnan kehittämisessä

  · miten mittaat oman organisaatiosi kokonaisarkkitehtuurin kypsyyden

  Puhuja:

  Eetu on tehnyt arkkitehtuurin parissa töitä noin 10 vuotta, niin konsultoinnin kuin tutkimuksenkin piirissä. Hän tekee päivittäin kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurisuunnittelua ja mallintamista eri toimialoilla. Arkkitehtuurin hyödyntäminen ja hyödyt ovat hänelle tuttuja niin käytännön kuin myös teorian kautta - Eetun väitöstutkimus käsittelee kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymistä. Eetu toimii arkkitehtuurikonsulttina Coalassa.
 • What kind of GDPR training suits my organization's situation? Recorded: May 18 2018 36 mins
  Ville Silvola
  Employee data protection training is one of the hot topics of this spring. The topic is especially current due to multiple data breaches and the GDPR. This webinar focuses on different data protection training options, what are the differences between these, and which one suits your organisation the best.

  Speaker:

  Ville Silvola works with data protection and privacy. He has experience of service development and planning as well as executing data protection training projects. Ville also engages in data protection consulting, fousing especially on marketing. This experience has given Ville the tools and understanding on how data protection and privacy can create competitive advantage to organisations.
 • Budjetointi ja suunnittelu pilvessä - Anaplan Recorded: May 9 2018 35 mins
  Kari Vierikka
  Anaplan on johtava pilvipohjainen suunnitteluratkaisu, joka kytkee yhteen tiedon, ihmiset sekä suunnittelun läpi organisaation toteutuviksi prosesseiksi. Anaplanin avulla toteutat talouden, myynnin, tuotannon tai henkilöstöhallinnon suunnittelua ja helpotat päätöksentekoa.
 • Modern Agile – sujuvampaa ketteryyttä arvo edellä Recorded: May 8 2018 62 mins
  Karoliina Luoto ja Miika Kuha
  Onko muutos ketteryyteen hyvä tehdä keskitetysti ottamalla käyttöön skaalattu systeemi vai voisiko siirtymän tehdä modulaarisemmin? Mihin muutoksessa kannattaa keskittyä nyt heti ja minkä ehtii myöhemmin? Mistä tiedetään että kehitetään oikeita asioita? Modern agile -webinaarissa Karoliina Luoto ja Miika Kuha johdattavat osallistujat jatkuvan kehittämisen ytimeen. Tunnistamme ensin jatkuvan kehittämisen fokuksen toimintaympäristön arvoketjujen kautta ja kuvaamme ne funktiot, joista jatkuvan kehitttämisen selkäranka muodostuu.

  Modern Agile -webinaarissa tunnistamme kehityskohteet, joista kehityksen eteneminen yleisimmin takkuaa. Käymme jokaisesta kehityskohteesta läpi valikoiman konkreettisia työkaluja, joiden avulla ne voi saada toimimaan uudella tasolla. Samalla tunnistamme kypsän ketterän kehitysympäristön 12 peruselementtiä nopeista kokeiluista jatkuvan oppimisen kautta leaniin tavoitteenasetantaan.

  Webinaarin tavoitteena on tarjota jokaiselle osallistujalle:
  1. Välineet tunnistaa tärkein omassa ympäristössä kehitettävä asia
  2. Ideat sen varmistamiseen, että kehitystyö sujuvoituu ja paranee jatkuvasti
  3. Uudet ajatukset toimivan kehitysympäristön elementeistä.

  Puhujat

  Karoliina Luoto, johtava konsultti

  Karoliina Luoto on valmentaja ja konsultti, jonka sydän sykkii tuoteomistamiselle ja menestyksekkään kehityksen johtamiselle. Lean, Teal, Scrum ja skaalatut menetelmät ovat käteviä työkaluja, mutta oikeasti parantamisen ytimessä on Karoliinan mielestä sujuva yhteistyön arki ja parempi asiakkaalle tuotettava arvo.


  Miika Kuha, Lean-konsultti

  Miika Kuha suhtautuu parannuksiin intohimoisesti. Hänellä on ollut useita globaaleja johtaja- ja operatiivisia rooleja globaaleissa yhtiöissä. Sekä näissä rooleissa että niiden lisäksi organisaation sisäisenä konsulttina ja muutosagenttina hän on tehnyt laajan kirjon erilaisia parannusprojekteja yhtiöiden keiskeisimpiin liiketoimintaprosesseihin.
 • GDPR ja henkilöstön tietosuojakoulutus - Mikä tapa mihinkin tilanteeseen? Recorded: May 4 2018 34 mins
  Ville Silvola
  Tietosuojan kouluttaminen henkilöstölle on yksi kevään ajankohtaisia aiheita. Teema on noussut esiin niin useiden tietovuotojen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) yhteydessä. Webinaarissa avataan mitä eri tapoja on tietosuojakoulutuksen toteutukselle, mitä eroja näillä on ja mikä näistä olisi sopivin juuri sinun organisaatiollesi.

  Ville Silvola työskentelee tietosuojan parissa sen eri osa-alueilla, aina palvelukehityksestä tietosuojakoulutusprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Ville toimii myös tietosuojakonsulttina, keskittyen erityisesti markkinointiin. Laaja kokemus tietosuojakentässä on luonut Villelle vahvan ymmärryksen tietosuojasta liiketoiminnan mahdollistavana ja kilpailuetua luovana tekijänä.
 • Löydä sopiva käsiala kokonaisarkkitehtuuriisi! Recorded: May 3 2018 50 mins
  Anna Aaltonen
  Käsiala tarkoittaa sitä, tekeekö arkkitehti karkeammalla vai tarkemmalla tasolla ja mitkä asiat yleensäkään valitaan kuvattavaksi. Kokonaisarkkitehtuuri on enemmän taidetta kuin insinööritiedettä, vaikka inventaarioillekin on paikkansa. Käsialassa on huomioitava lukijat ja kuvausten käyttötarkoitus. Onnistuessaan hyvä ja yhtenäinen käsiala takaa kokonaisarkkitehtuurin tuotosten hyödynnettävyyden.

  Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustasoja usein kuvaillaan termeillä käsitteellinen, looginen ja fyysinen. Myös abstrahointi ja generalisointi ovat käytössä. Tehdäkö siis abstraktia vai konkreettista? Riippuu tilanteesta. Entäpä mistä lähdetään liikkeelle? Top-down-lähestymistavassa aloitetaan kuvaamalla ensin ylätason asiat ja etenemällä yksityiskohtiin. Parhaimmillaan top-down nivoo muut asiat suoraan strategiaan, pahimmillaan hyydyttää koko muun tekemisen, jos ylätason kuvat eivät olleetkaan niin helposti hyödynnettäviä ja ymmärrettäviä. Vastaavasti bottom-up voi muodostua nykytilassa rypeväksi työvoimavaltaiseksi harjoitukseksi, josta ei ole vastaavaa hyötyä siihen käytettyyn panokseen nähden.

  Kuhunkin arkkitehtuurin osa-alueeseen (toiminta, tieto, IT, teknologia) sopii hivenen erilainen lähestymistapa. Millainen? Siitä lisää webinaarissa.

  Anna Aaltosen tuntevat tietävät, että kautta aikain ”käsiala” on kuulunut hänen lempiaiheisiinsa. Tule kuuntelemaan, mitä tämä klassikko tarkoittaa kokonaisarkkitehtuurissa. Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • Konfiguraationhallinta - datan mallinnuksen perusteet ja parhaita käytäntöjä Recorded: May 3 2018 57 mins
  Mikko Juola
  Kiinnostaako sinua tietää IT ympäristöön kohdistuvien muutosten vaikutus asiakkaisiisi tai liiketoimintaasi? Entä häiriötilanteessa, oletko kiinnostunut selvittämään missä on vika kun laskut eivät liiku järjestelmästä toiseen? Saattaa myös olla, että olet kiinnostunut kuinka lisenssikustannukset tulisi jyvittää eri organisaatioyksiköille. Kaikki tämä ja monta muuta konkreettista tavoitetta on mahdollista saavuttaa vain, mikäli taustalla oleva konfiguraatiotieto on mallinnettu oikein ja sovittua mallia myös noudatetaan.

  Tässä webinaarissa kerrataan lyhyesti miksi tietomallien luominen on tärkeää ja mitä pitäisi ottaa huomioon kun tietomalleja lähdetään tekemään. Tarkastellaan asiaa kolmesta eri näkökulmasta (omistaja, tuottaja ja kuluttaja) sekä käydään läpi muutamia käytännön esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi näytetään demo ServiceNow ympäristöön tarkoitetusta tiedon mallinnus- ja auditointityökalusta.

  Mikko Juolalla on useiden vuosien kokemus projekteista palveluiden hallintaan, mallintamiseen ja määrittelemiseen liittyen sekä siitä miten nykyaikaiset työkalut ja toimintatavat voivat auttaa yrityksiä palveluiden hallinnassa. Noin 15 vuoden konsultointikokemuksen myötä Mikko on ollut mukana lukuisissa CMDB rakenteita, palveluportfolioita ja järjestelmäkokonaisuuksia kuvaavissa projekteissa, useimmiten vetämässä erilaisia työpajoja. Lisäksi Mikolla on vyön alla useampia sertifikaatteja niin palvelunhallinnan työkaluihin kuin parhaisiin käytäntöihinkin liittyen. Nykyisessä tehtävässään Justin Labsilla Mikko vastaa älykkäiden ohjelmistotuotteiden kehityksestä.
 • VeriSM - Mistä siinä on kysymys? Recorded: Apr 27 2018 57 mins
  Lari Peltoniemi
  VeriSM™on palvelunhallinnan lähestymistapa, joka on räätälöity tukemaan organisaatioita digitaalisten palveluiden tuottamisessa. VeriSM™ auttaa organisaatioita määrittämään palvelunhallinnan periaatteensa. Nämä periaatteita sovelletaan kaikkien tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa ja ne kattavat alueita kuten turvallisuus, laatu, kustannukset ja riskit.

  Minkä takia sen on kehitetty? Mihin kysymyksiin se vastaa? Miten se asemoituu muihin viitekehyksiin? Tervetuloa webinaariin kuulemaan esittely uudesta VeriSM -viitekehyksestä ja saamaan vastaus missä tilanteissa ja millä tavalla siihen kannattaa tutustua paremmin.


  Puhuja:

  Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermedate, CMDB Foundation, SIAM Foundation ja VeriSM Foundation -valmentaja.
 • Erikoisvarustele itsesi ja erotu! Recorded: Apr 27 2018 47 mins
  Suvi Savolainen
  Kun tiedostat omat tämänhetkiset syvemmät henkilökohtaiset vahvuutesi täysin, pystyt tuomaan ne paremmin ilmi ja ihmiset saavat helpommin kuvan syvemmästä olemuksestasi. Pystyt herättämään luottamusta uusissakin ihmisissä. Olemalla syvemmin autenttinen itsesi pystyt välittämään sen tunteen, kuin he jo tuntisivat sinut. Silloin he todennäköisemmin palkkaavat sinut, ostavat sinulta tai kiinnostuvat siitä mitä yrität ajaa eteenpäin.

  Olemalla vahvemmin oma itsesi ja katsomalla piirteitäsi suotuisassa valossa, teet vaikutuksen ja saat niitä asioita elämääsi, jotka ovat harmoniassa noiden ominaisuuksien kanssa.

  Webinaari on omiaan vahvistamaan itsensä brändäystä työmarkkinoilla ja edistämään työuraa haluamaansa suuntaan. Tämä webinaari sopii uutta elämänvaihetta tutkiville, omaa työuraansa aloitteleville tai alanvaihtajille, joilla on haastavaa löytää sitä kantavaa kulmaa sen suhteen kuka on ja mitä edustaa tässä hetkessä. Itsebrändäystä voi myös käyttää liiketoimintansa tukena, sillä workshop soveltuu erinomaisesti myös yrittäjille, sillä kuten tiedämme – ihmiset ostavat ihmisiltä. Omia vahvuuksiaan voi käyttää markkinoinnin tukena tai ohjenuorana uusia palveluita suunniteltaessa.

  Selvänäköinen ihmistuntija Suvi Savolainen omaa lahjan nähdä pinnan alle ihmisen syvimpään olemukseen. Hän tekee webinaarissa muutaman esimerkkibrändäyksen rohkeimmille halukkaille, jotka kuuntelevat live-webinaaria. Tule siis langoille mukaan ja ylläty!
 • Asiantuntija on ylivertainen liikevaihdon tekijä Recorded: Apr 20 2018 40 mins
  Pekka Paloheimo
  Yritykset elävät myynnistä – ja siksi jokainen asiantuntija on myyjä

  Kenellä yrityksessäsi tai organisaatiossasi on eniten asiakaskontakteja? Todennäköisesti jokaisella asiantuntijalla, devaajalla, teknisellä tuella, projektipäälliköllä jne. Ja yleensä heitä kuunnellaan aivan eri tavalla kuin myyjää…

  Asiantuntijoilla on ylivertainen paikka kasvattaa yritystensä liikevaihtoa joko myymällä itse, tai antamalla myynnille kullanhohtoisia vinkkejä. Olipa kyse devaajasta tai teknisestä tuesta, molemmat pääsevät lähelle asiakasta ja nauttivat luottamusta, arvostusta ja sympatiaa, josta myyjä voi pahimmillaan vain uneksia. Kun asiantuntija ohimennen mainitsee, että ohjelmaan tai laitteeseen kannattaisi varmaan hankkia joku lisäominaisuus tai -osa, asiakas ei koe olevansa myyntityön kohde.

  Miksi usein kuulee kuitenkin sanottavan, ettei insinööri osaa myydä… tai ”en minä ole myyjä, olen asiantuntija…” tai jopa ”taas on myyty jotain ihan muuta kuin asiakkaan tarve on tai pystytään toimittamaan.” Ongelma ei ole asiantuntijoiden myyntiosaamisessa (toki tässäkin on paljon parannettavaa) vaan johdon asenteessa ja sitä seuraavassa sanattomassa ja tahattomassa viestinnässä.

  Asiantuntijamyynti on ensisijaisesti johtamiskysymys. Tässä webinaarissa keskitymme vaativaa asiantuntijamyyntiä tekevien organisaatioiden kannalta kriittisiin kysymyksiin:

  - Miksi asiantuntijan roolissa myynti on ENSISIJAISEN tärkeää?
  - Miksi aktiivista myyntityötä on syytä arvostaa ja siihen on kannustettava jokaista roolista riippumatta?
  - Miksi jokainen asiakaskohtaaminen on myyntitilanne?

  Asiantuntijana Pekka Paloheimo, Senior Consultant, Mercuri International Oy

  Pekka Paloheimo on myynnin ja johtamisen valmentaja, konsultti ja asiantuntija Mercuri International Oy:ssä.
 • When to use ArchiMate, UML and BPMN? Understand the differences! Recorded: Apr 19 2018 73 mins
  Tarja Raussi
  Unfortunately no one has developed an all-purpose modelling language. The most popular ones are UML, BPMN and ArchiMate. I have seen that people are trying to use ArchiMate for everything even though it has a definite purpose. Each modelling language has its own usage where it suits best. Choose the right modelling language for each use.

  What if you need modelling language for a broad spectrum of usage? Then it is vital that you choose a modelling tool that supports all modelling languages. In this webinar Tarja tells the usages of each modelling language and how to cope if you need all of them.

  Speaker: Tarja Raussi ; Senior consultant, trainer, coach

  Tarja Raussi has been using modelling languages for decades. She used UML already in 1990’s. When BPMN was published she started to use it. The same happened when ArchiMate came along. Tarja is certified in both UML and ArchiMate. Because Tarja has been using modelling languages in large projects and taught how to use them she has had to think how to cope with the whole palette. Currently Tarja works as a consultant in Coala and uses all the modelling languages in her work.
 • API-bisnes - Miten lähteä liikkeelle? Recorded: Apr 18 2018 56 mins
  Petri Aukia
  Avoimien ohjelmointirajapintojen (API) käyttöönotto vaatii organisaatiolta erityisosaamista. Vain hyvin suunnitellut apit, joissa ymmärretään kumppanien liiketoimintamallit, ovat tekemisen arvoisia. Miten sitten edetä oman organisaation apien kanssa ja saada niistä parhaimmat tehot?

  Codenton toimitusjohtaja Petri Aukia on konsultoinut API-talouden liiketoimintamalleja vuodesta 2007. Kaksiosaisen API-webinaarisarjan toisessa osassa hän kertoo, miten API-liiketoimintastrategiaa voidaan lähteä käytännössä toteuttamaan. Kaikki lähtee potentiaalisista kumppaneista ja heidän toimintaympäristönsä ymmärtämisestä. Webinaari sopii kaikille aina teknologiayritysten päättäjistä julkisen sektorin asiantuntijoihin ja softa-alan ammattilaisista start up -skenen tyyppeihin.

  API-bisnes: Miten lähteä liikkeelle? -webinaari on kaksiosaisen webinaarisarjan toinen jakso. Webinaarisarjan ensimmäinen jakso on ke 11.4. kello 10–11.00. Se esittelee API-talouden ansaintalogiikkaa otsikolla: API-BISNES 8 LIIKETOIMINTAMALLIA. Webinaarit ovat omia kokonaisuuksiaan, jotka tukevat toinen toistaan ja toimivat myös itsenäisinä jaksoina.

  Petri Aukia on Codento Oy:n toimitusjohtaja. Petrillä on yli 20 vuoden kokemus APIen sekä tietojärjestelmien ja -arkkitehtuurien kehittämisestä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hänen erityisosaamistaan ovat pilvipalvelujen hyödyntäminen, vaativat arkkitehtuurit sekä ketterä hankinta. Petri on myös Ohjelmistoyrittäjät ry:n aktiivi ja kasvuyritysten mentori. Hän hyppää mielellään puhujakorokkeelle parantamaan suomalaista softakehitysmaisemaa ja -mahdollisuuksia. Vapaa-aikanaan Petri säntää mielellään metsään, kokkaa perheelle ja lukee Murakamia.
 • Tiedot siirtymään SSIS integrointityökalulla Recorded: Apr 12 2018 33 mins
  Juha Kokkonen
  SQL Server Integration Services (SSIS) on tietojen integrointityökalu. Se on osa Microsoft SQL Server BI –välineitä ja sen ETL (Extract Transform Load) – ominaisuudet mahdollistavat tiedon haun, muunnon ja latauksen heterogeenisten järjestelmien välillä. Tässä webinaarissa opit SSIS:n ominaisuuksista ja näet esimerkkitoteutuksen integraatio ratkaisusta.

  Kohderyhmä: Kaikki integraatioista kiinnostuneet.  Webinaarissa puhumassa Juha Kokkonen, Johtava konsultti T-Base Oy.

  Juhalla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista integraatioista, joista useimmat on toteutettu SSIS:llä.
 • API-bisnes - 8 liiketoimintamallia Recorded: Apr 11 2018 62 mins
  Petri Aukia
  Avoimia ohjelmointirajapintoja (API) on ollut olemassa yhtä kauan kuin ohjelmistojakin. Parhaassa tapauksessa ne tuovat lisää liikennettä palveluihin ja tehoja liiketoimintaan. Mutta minkälainen API-strategia tuo organisaatiollesi eniten tehoja, liidejä – ja bisnestä?

  Codenton toimitusjohtaja Petri Aukia on konsultoinut API-talouden liiketoimintamalleja vuodesta 2007. Kaksiosaisen API-webinaarisarjan ensimmäisessä osassa hän esittelee kahdeksan API-talouden liiketoimintamallia. Webinaari auttaa API-strategiaa luovaa organisaatiota ymmärtämään kotimaiset ja kansainväliset ekosysteemivaihtoehdot sekä niiden liiketoimintamallit. Webinaari sopii kaikille aina teknologiayritysten päättäjistä julkisen sektorin asiantuntijoihin ja softa-alan ammattilaisista start up -skenen tyyppeihin.

  API-bisnes: 8 liiketoimintamallia -webinaari on kaksiosaisen webinaarisarjan ensimmäinen jakso. Webinaarisarjan toinen jakso on ke 18.4. kello 10–11.00. Se pureutuu käytännön tasolle otsikolla: API-BISNES: MITEN LÄHTEÄ LIIKKEELLE? Webinaarit ovat omia kokonaisuuksiaan, jotka tukevat toinen toistaan ja toimivat myös itsenäisinä jaksoina.

  Puhuja:  Petri Aukia on Codento Oy:n toimitusjohtaja. Petrillä on yli 20 vuoden kokemus APIen sekä tietojärjestelmien ja -arkkitehtuurien kehittämisestä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hänen erityisosaamistaan ovat pilvipalvelujen hyödyntäminen, vaativat arkkitehtuurit sekä ketterä hankinta. Petri on myös Ohjelmistoyrittäjät ry:n aktiivi ja kasvuyritysten mentori. Hän hyppää mielellään puhujakorokkeelle parantamaan suomalaista softakehitysmaisemaa ja -mahdollisuuksia. Vapaa-aikanaan Petri säntää mielellään metsään, kokkaa perheelle ja lukee Murakamia.
 • Askelmerkit lohkoketjusovelluksiin Recorded: Apr 10 2018 48 mins
  Mikko Valjakka
  Lohkoketjuteknologia on aidosti uusi keksintö, joka lupaa paljon. Teknologian saaminen hyötykäyttöön onnistuu kuitenkin vain kokeilujen kautta. Sovellukset ovat tyypiltään uudenlaisia ja niiden toteutukseen on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja ja alustoja. Tarvitaan alustava tiekartta, jonka avulla voidaan rajata käyttötapauksen kannalta tarkoituksenmukaiset ratkaisuvaihtoehdot.

  Tässä maksuttomassa webinaarissa käydään lyhyesti läpi tärkeimpiä lohkoketjupohjaisten sovellusten kehittämiseen liittyviä näkökohtia. Tervetuloa osallistumaan! Webinaari antaa hyvän pohjan kolmen tiistai-illan "Lohkoketjusovellukset" -verkkokoulutukseen. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle riittävät pohjatiedot tehdä lohkoketjujen käyttöönottoon ja sovelluskehitykseen liittyviä valintoja.

  Puhuja:

  Mikko Valjakka työskentelee koodaavana arkkitehtina. Hän on toiminut pitkään sekä ohjelmistoalan startup-yrityksissä että ohjelmistotekniikan kouluttajana mm. Nokia Bridge -uudelleenkoulutusohjelmassa. Mikon intohimona ovat aina olleet uudet teknologiat ja niiden tekeminen ymmärrettäväksi eri kohderyhmille. Verkostoidu Mikon kanssa LinkedInissä!
 • Onnistu valmisohjelmistovalinnassa Recorded: Apr 5 2018 58 mins
  Petteri Laamanen
  Kaikki CRM:t eivät ole samanlaisia. Sama pätee myös ERP:ihin ja muihin valmisohjelmistoihin. Myyjät lupaavat yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Kuinka suodatan kaikesta informaatiosta sen oleellisen? Kuinka valitsen organisaationi tarpeisiin sopivan valmisohjelmiston?

  Onnistunut valinta lähtee omien tarpeiden tunnistamisesta ja kuvaamisesta. Kun tiedän tarpeeni, osaan myös pyytää ja vaatia niitä valittavalta tuotteelta. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa työkalut tarpeiden analysointiin ja kuvaamiseen. Kokonaisarkkitehtuurin menetelmin kuvaat myös, kuinka uusi ratkaisu istuu osaksi kokonaisuutta ja mitä muutoksia se vaatii vaikka prosesseihin tai järjestelmäkarttaan.

  Kuuntele miten arkkitehtuurityö auttaa onnistumaan valmisohjelmistovalinnassa.

  Puhuja:

  Petteri Laamanen, Senior Consultant (Coala)

  Petteri Laamanen on osallistunut tuotevalintoihin niin organisaation omana työntekijänä kuin hankintaa avustavana konsulttina. Hankittavat ohjelmistot ovat vaihdelleet CRM-paketeista aina IAM-ratkaisuihin. Petterillä on TOGAF® ja ArchiMate® -sertifikaatit ja kokemusta muun muassa JHS-179 suosituksen soveltamisesta sekä muiden vastaavien kehikkojen käytöstä. Petteri toimii Coalassa konsulttina ja käyttää arkkitehtuurimenetelmiä päivittäisessä työssään.
 • Ymmärrä aivojasi - onnistu yhteistyössä! Recorded: Mar 28 2018 45 mins
  Anjariitta Savolainen ja Päivi Äijälä
  Aloitamme perusteista, mitä jokaisen olisi hyvä tietää aivoista, jotta yhteistyö ja vuorovaikutus onnistuisi. Emme sukella syvälle neurotieteeseen vaan tarjoamme ajatuksenruokaa sekä asiantuntijoille että johtajille, siitä miten toimit ja vaikutat aivoystävällisesti.

  Aivojen toiminnasta tiedetään entistä enemmän, ja kuitenkin aika vähän. Ihmisen painekäyttäytyminen vaikuttaa toimintaan ja päätöksentekoon tiukoissa tilanteissa. Painetilanteessa rationaalinen ajattelu loppuu - jokaisella. Painetilanteet voivat olla erilaisia ja painekäyttäytymisen erotkin voivat olla suuria. Mutta ihmisaivot toimivat samoilla periaatteilla - skannaamme koko ajan onko tilanne uhka vai mahdollisuus, vaikka emme sitä tiedostaisi.

  Webinaari rakentuu neljästä osasta:

  mitä meissä tapahtuu painetilanteessa ja miten se näkyy käyttäytymisessä; miksi on hyvä tunnistaa painekäyttäytyminen
  miten painekäyttäytymiseen pääsee kiinni
  miten katkaiset painekäyttäytymisen
  miten luot rakentavaa yhteistyötä aivoystävällisesti
 • Snowflake - pilvipohjainen tietovarastointi ja analytiikka Recorded: Mar 22 2018 75 mins
  Saku Sell
  Is your data warehouse environment ready for all the data and flexibility that is needed from the data warehouse for the upcoming analytic use cases?

  Please join us in March for an online webinar and experiment yourself the simplicity and scalability that Snowflake provides.

  Agenda:
  - Snowflake introduction
  - Snowflake demo with .json data


  Why Snowflake:
  - breathtaking performance
  - unlimited concurrency
  - uncompromising simplicity
 • Kasvun johtaminen – varmista oma osuutesi markkinan kasvusta Recorded: Mar 22 2018 44 mins
  Petri Maliranta
  Markkina kasvaa ja muutosvoimat jyräävät – onhan myyntisi valmis!

  Onko koskaan ollut näin mielenkiintoista työskennellä myynnin ja myynnin johtamisen parissa… Uusia tapoja myydä ja tehdä businestä syntyy jatkuvasti ja asiakkaiden odotukset pakottavat kehittämään toimintatapoja, joten nyt ei todellakaan pääse kalkkiutumaan.

  Myyntistrategian kysymykset mitä, kenelle, miten, missä ja kenen toimesta myydään, ovat elintärkeitä jokaisen yrityksen menestymisen kannalta. Mutta onko nykyinen myyntistrategiasi sellainen, joka tuo kasvun tämänhetkisessä markkina- ja kilpailutilanteessa? Entä kuinka myyntistrategiasi toteutuu käytännössä, eikä vain paperilla? Ja ihan tosissaan kannattaisi kysyä myös, onko oma asiantuntija- ja myyntiorganisaatio sellaisessa iskussa, että se pystyy ottamaan kasvusta itselleen kuuluvan osan – ja mielellään vielä vähän kilpailijoiltakin.

  Tämä maksuton webinaari on jokaiselle myynnin johtajalle ja myyntitiimin vetäjälle, jonka vastuulla on yrityksen kasvun aikaansaaminen ja myynti- ja asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn tehostaminen.

  Puhuja

  Petri Maliranta haluaa haastaa jokaisen myynnin johtajan ja myyntitiimien vetäjän hakemaan oman osuutensa markkinan kasvusta! Maliranta on B2B-myyntitoimintojen sparraaja, kehittäjä, valmentaja ja konsultti Mercuri International Oy:ssä. Petri Malirannan erityisosaamista ovat mm. myyntiorganisaation toiminnan auditointi ja tuottavuuden kehittäminen, myynnin ja myynnin johtamisen prosessien ja mittaristojen määrittely sekä kasvun tuovan myyntistrategian konkretisointi ja johtaminen käytäntöön. Näitä asioita Maliranta on edistänyt kymmenissä ja kymmenissä erilaisissa asiakascaseissaan, ja tässä webinaarissa hän haluaa jakaa sinulle tämän eletyn, nähdyn ja koetun kokemuksensa kasvun johtamisesta. ”Kaikki asiat saadaan ratkaistua – se on tapani katsoa asioita, maailmaa ja yhteistyötä ihmisten kanssa."
 • Understanding the Core Concepts of Scheduling Recorded: Mar 20 2018 56 mins
  Dave Hoekstra
  This first webinar in our Welcome to Scheduling School series gets right to the core of scheduling, looking at its importance in any customer service team’s planning process. From there, Dave Hoekstra, Pre-Sales Consultant at Teleopti, will take attendees through the essential building blocks of scheduling.

  No scheduling or WFM experience is required to join this webinar and it is relevant to contact centers that work with or without an automated planning system. Equally, even simple schedules today must most likely have to work with multiple channels, so Dave will look at the basic needs for multi-channel, multi-skill scheduling. There will be an open Q&A at the end for you to include any of your questions around workforce scheduling and what it’s all about.

  The Welcome to Scheduling School series is designed to cover all aspects of the scheduling process, both in moving from simple to advanced scheduling processes to understanding the impact of scheduling on business needs and actions, and the questions that management need to be asking. You are welcome to any and all of the webinar-classes that you feel are relevant to you.

  Presenter:

  Dave Hoekstra

  Pre-Sales Consultant, Teleopti
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: DevOps and Agile Skills
 • Live at: Jul 5 2016 11:00 am
 • Presented by: Veikko Nokkala, Senior Consultant, Wakaru Oy
 • From:
Your email has been sent.
or close