Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Ohjelmistokehitys palvelukehityksessä

Nauhoitus 30.3.2016 pidetystä webinaarista, jossa Contribyten johtava konsultti Henri Hämäläinen pohtii miten ohjelmistokehityksen ja palvelukehityksen tulee tulevaisuudessa toimia yhä paremmin yhteen.
Recorded Mar 30 2016 26 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Henri Hämäläinen
Presentation preview: Ohjelmistokehitys palvelukehityksessä
 • Channel
 • Channel profile
 • Mitä uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa johdon näkökulmasta? Recorded: Dec 15 2017 52 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, oletko valmistautunut? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa johdon ja esimiesten näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten johdon pitää valmistautua ja onko roadmap jo hallussa?

  Webinaarin sisältö:

  - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet johdolle
  - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
  - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
  - Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
  - Tietosuojavastaavan nimeäminen
  - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
  - Riskienhallinta
  - Seuraamukset ja sanktiot
  - Tiedonsiirron edellytykset mm EU:n ulkopuolella
  - Tietojärjestelmäarkitehtuurin vaatimukset
  - Sopimusten hallinta tietosuoja-asetuksen näkökulmasta

  Puhuja:

  Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy

  Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
  Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja.
  Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • Management 3.0 – Mitä on tulevaisuuden johtaminen? Recorded: Dec 14 2017 53 mins
  Mikko Korkala
  Johtaminen on pysynyt ennallaan jo kymmeniä ellei satoja vuosia. Autoritäärinen johtaminen ja selkeät organisaatiorakenteet tulevat vaihtumaan ketterämpään, nopeammin muovautuvaan johtamiseen, jossa itseohjautuvuus ja suunnan näyttäminen ovat suurimmassa roolissa.

  Management 3.0 on johtamisideologia ja joukko toimintatapoja, jotka tunnetaan uraa uurtavina tulevaisuuden tuotekehityksen toimintamalleina. Se on noussut suureen suosioon ympäri maailman, ja esimerkiksi Ruotsissa et voi välttyä joutumasta keskusteluun joka koskee MANAGEMENT 3.0:A!

  Management 3.0:n osa-alueina ovat on esimerkiksi kompleksisuusajattelu, sisäinen motivaatio, itseohjautuvuus ja ketterät organisaatiorakenteet. Parasta siinä on kuitenkin se, että se ei ole pelkkää ideologiaa, vaan myös hyvin käytännöllisiä toimintatapoja joiden avulla organisaatiot voivat kehittyä entistä paremmaksi. Tässä webinaarissa opit lisää modernien ilmisläheisten työskentelytapojen hyödyntämisestä omassa organisaatiossasi! Tervetuloa linjoille! Webinaari toimii hyvänä alustuksena MANAGEMENT 3.0 -LUOKKAKOULUTUKSELLE.

  Puhuja:

  Mikko Korkala on pitkän linjan tuotekehitysammattilainen. Hän aloitti uransa ohjelmistosuunnittelijana, mutta löysi kutsumuksensa päädyttyään puolivahingossa ketterien- ja Lean – menetelmien pariin vuonna 2002. Mikko on työskennellyt niin kehitystiimien kuin ylimmän johdonkin kanssa ja lähestymiskulmat ketterään tekemiseen ovat sisältäneet valmentajan, kouluttajan, uusien kehitysprosessien laatijan ja tutkijan rooleja. Tutkimuksellisesta näkökulmasta Mikko on yksi ensimmäisistä jotka aloittivat ketterien menetelmien systemaattisen tutkimisen ja kehittämisen Suomessa. Mikko väitteli aiheesta myös tohtoriksi vuonna 2015.
 • How to set up your EA practice? Recorded: Dec 13 2017 54 mins
  Anna Aaltonen
  When you start to set up an architecture function in your organization, there are some things you need to understand. Unfortunately knowing TOGAF® or ArchiMate® does not help you much. Key elements at the beginning are:

  - Understand, what EA is and how it relates to your other development disciplines
  - What are your use cases for EA? How EA needs to be applied?
  - What are key things you’d better to do right at start?

  Speaker: Anna Aaltonen ; Senior enterprise architect, trainer, coach

  Anna is a long-term Enterprise Architect and consultant with expert experience. She has worked as an architect in different organisations already for 15 years. Anna’s specialty is enterprise architecture and especially its deployment and roll-out.

  Her experience of enterprise architecture, its working methods and tools, is particularly deep and diverse. Anna has plenty of experience from the public sector, so in her trainings you will learn how things should be done in practice, while maintaining the necessary theoretical basis.
 • GDPR Ohjelmistokehityksessä Recorded: Dec 12 2017 52 mins
  Petri Aukia
  Olemassa olevien tietojärjestelmien kehittäminen ja korjaaminen ei useinkaan onnistu vanhoilla konsteilla: olet vaarassa kehittää jotakin, joka on vanhentunutta heti tuotantoon mennessään.

  Yhdistämme webinaarissa GDPR:ään liittyvät arkkitehtuuri- ja softankehitysnäkökulmat paketiksi, josta saat välitöntä hyötyä päätöksenteossasi. Tämä on asia, jota et voi ulkoistaa lakiasiainosaajille - on aivan välttämätöntä, että ohjelmistokehityksestä vastaavana sinulla on kattava kuva vaatimuksista.

  Tule mukaan webinaariin, jossa valotetaan fiksuja tapoja luoda GDPR:n vaatimusten mukaisia ohjelmistoja.

  Webinaarin ohjelma:

  GDPR:n vaikutus ohjelmistoarkkitehtuuriin

  Tietosuojan tehokas toteuttaminen ei onnistu pelkällä lakimiestyöllä. GDPR-vaatimukset edellyttävät laajamittaisia muutoksia siihen, miten ohjelmistoja suunnitellaan, millainen arkkitehtuuri on soveltuva ja miten tietosuojavaatimukset saadaan rajattua vain osaan käytössä olevista sovelluksista. Petrin esityksestä saat neuvot siihen, mikä on arkkitehtuurin rooli ja millaiset vaatimukset on parasta hoitaa sovellusarkkitehtuurilla.

  Ohjelmistokehityksen tehokas organisointi GDPR:n mukaisesti

  Kuinka yhdistää GDPR:n vaatimukset nykyaikaiseen ohjelmistokehitykseen, testaukseen ja ohjelmiston toiminnan varmennukseen? Mitä on otettava huomioon ohjelmistonkehityksessä, kun henkilötietoja käsitteleviä ohjelmistoja kehitetään? Hidastaako GDPR ohjelmiston testausta? Näihin ja muihin ajankohtaisiin kysymyksiin löytyy vastaus esityksestä.

  Puhuja:

  Petri Aukia, toimitusjohtaja, Codento Oy

  Codenton toimitusjohtajalla DI Petri Aukialla on 25 vuoden kokemus tietoturvatyöstä ja kymmenen vuoden kokemus tietosuojavaatimustenmukaisuudesta. Hän on kokenut ohjelmistoarkkitehti ja on esitelmöinyt tietoturvasta säännöllisesti useissa maissa.
 • Mikä on API ja miksi ne ovat tärkeitä? Recorded: Dec 8 2017 42 mins
  Jarkko Moilanen
  Lähdetään liikkeelle perusteista eli vastataan isoon kysymykseen mikä on API ja miksi niistä kohkataan. Tulokulma on humaani, emmekä käsittele tekniikkaa. Lisäksi webinaarissa saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  - Miten avoin ohjelmointirajapinta eroaa julkisesta API:sta ja kumppanirajapinnasta?
  - Mikä ihmeen REST ja JSON?
  - Miten dokumentointi kannattaa järjestää kustannustehokkaasti?
  - Mitä tarkoittaa API tuotteena ja miten elinkaaren hallinta tapahtuu?

  Puhuja: Jarkko Moilanen, Chief APItalist (PhD, Peer Production)

  Webinaarien puhuja on JARKKO MOILANEN, yksi Suomen johtavista APItalisteista eli API- ja alustatalouden ammattilaisista. Jarkko on perustanut Suomen ensimmäisen API-yhteisön (API:Suomi) ja ohjelmointirajapintojen arvoketjun automatisointiin keskittyvän globaalin APIOPS -yhteisön. Jarkko toimii API-talouden asiantuntijayritys APInf Oy:ssä liiketoiminta -ja yhteisökehittäjänä.

  APINF OY on Suomen johtavia API-talouden asiantuntijayrityksiä. Asiantuntijamme on viimeksi esiintynyt Tietoviikon kansikuva-artikkelissa ja Aamulehdessä. Olemme sparranneet useita yrityksiä API:en tehokkaassa ja asiakaskeskeisessä kehittämisessä (API tuotteena).
 • Esimiesinfo tietosuojasta Recorded: Dec 4 2017 51 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, ovatko esimiehet tietoisia? Koulutuksessa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän sekä rekisteröidyn näkökulmasta. Webinaarissa käsitellään myös asetuksen toiminnallisia vaatimuksia ja vaikutuksia esim esimiestyössä.

  Mitä minun pitää tietää? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää!

  Sisältö:

  - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet
  - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
  - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
  - Työntekijöiden ja rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
  - Tietojen kerääminen
  - Asiakkaaseen ja työntekijään liittyvien tietojen säilytys ja elinkaari
  - Tietosuoja esimiestyössä?
  - Tietosuojavastaavan tehtävät
  - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
  - Riskipohjainen lähestymistapa
  - Seuraamukset ja sanktiot
  - Tietosuojan arkipäiväistäminen

  Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy

  Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
  Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja. Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • Uusi tietosuojalaki julkisella sektorilla Recorded: Dec 1 2017 51 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Webinaarissa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta julkisella sektorilla. Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, onko organisaatiosi valmistautunut?

  - Uusi laki ja henkilötietojen käsittelijän sekä rekisterinpitäjän yleiset velvollisuudet
  - Tietosuojan hallinta organisaatiossa
  - Tietosuoja- ja tietoturvaprosessit
  - Järjestelmä- ja sopimussalkku
  - Tietoturvaloukkaukset ja viranomaisyhteistyö
  - Tietosuojavastaavan tehtävä
  - Rekisteröidyn oikeudet
  - Tietojen käsittelyn lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojautuminen
 • Tietosuoja kilpailuvaltiksi Recorded: Nov 24 2017 31 mins
  Oona Matinpalo
  Tietosuoja-asetus voidaan nähdä pakottavana asetuksena. Rekisteröityjen oikeudet, jotka asettavat velvollisuuksia rekisterinpitäjille yhdessä lähes sadan sivun lakitekstin kanssa voi tuntua tuskaiselta. Juuri tuo tuskaisuuden tunne voi asettua ongelmaksi ihan EU:nkin näkökulmasta asetuksen oikealle tavoitteelle – tiedon vapaalle ja turvalliselle liikkuvuudelle unionimme rajojen sisällä. Mutta entä jos asetus nähtäisiinkin kilpailuvalttina eikä pakottavana viranomaisten määräyksenä? Voisiko tietosuoja olla juuri sinun yrityksesi tapa erottautua muista, ehkä jopa globaaleista toimijoista?

  Oona Matinpalo on strategiaan, muutosjohtamiseen ja tiimityönfasilitointiin erikoistunut ekonomi. Oona näkee digitalisaation mahdollistajana uudelle ja kestävälle liiketoiminnalle, mutta siitä hyötyäkseen on ensin ymmärrettävä liiketoiminnan nykytilan lisäksi myös haasteet. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa tähän sopivan työkalun – apuvälineen muutoksen suunnittelulle ja läpiviennille. Tärkeitä teemoja, joista voit Oonalta kysyä ovat EU-tietosuojan kokonaisuudistus (GDPR), yritysarkkitehtuuri ja liiketoiminnan kehittäminen.
 • Tiekartta tietosuojavastaaville Recorded: Nov 24 2017 48 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, onko tietosuojavastaan vastuut ja velvollisuudet käyty läpi? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa tietosuojavastaavan näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten tietosuojavastaavan pitää valmistautua ja onko teidän roadmap jo tiedossa?

  Sisältö:

  - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet johdolle
  - Tietosuojan hallintamalli
  - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
  - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
  - Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
  - Tietosuojavastaavan nimeäminen ja prosessit
  - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
  - Riskienhallinta
  - Seuraamukset ja sanktiot
  - Tiedonsiirron edellytykset mm EU:n ulkopuolella
  - Tärpit tietosuojavastaaville

  Jarkko Koivuniemi on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa. Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja.
  Asiakkaita löytyy mm Valtionhallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • WordPress julkaisujärjestelmän tietoturva Recorded: Nov 23 2017 45 mins
  Kimmo Kärki
  WordPress on ilmainen www-sivujen julkaisualusta. Usein kuulee väitettävän ettei WordPress ole tietoturvallinen. Kyllä se on, kun muistat hoitaa tietyt rutiinit ja tiedostat riskikohdat. Useimpien WordPressin tietomurtojen syynä on ollut sivuston ylläpidon laiminlyönti tai ”Pluginien” huolimaton käyttö.

  Sisältö:

  - WordPressin tietoturvan rutiinit ja riskit
  - WordPressin päivitysten ajantasaisuus
  - Asentamisen jälkeiset toimenpiteet
  - Päivitykset
  - Eri kehitysversiot
  - Salasanat, oikeudet ja kirjautuminen
  - Pluginit ja teemat
  - Varmuuskopiointi
  - wp-config.php
  - Hosting palvelut
  - Turvallisin tapa aloittaa
  - Yhteenveto

  Kimmo Kärki on pitkän linjan IT-alan moniosaaja. Osaavissa käsissä taipuu monet graafisen puolen ohjelmistot mm: WordPress, PHP, MySQL, HTML5, CSS3 jne. Toimeksiantoja Kimmo on toteuttanut sekä yksityis- että yrityssektorille.
 • Release Train Engineer's role in SAFe 4.5 Recorded: Nov 16 2017 52 mins
  Darren Wilmshurst and Virpi Rowe
  Virpi Rowe and Darren Wilmshurst will discuss and share experiences of being a Scaled Agile Framework (SAFe) Release Train Engineer (RTE). Hear the best practices and how to avoid the pitfalls.

  You can find the role description from Scaled Agile pages: HTTP://WWW.SCALEDAGILEFRAMEWORK.COM/RELEASE-TRAIN-ENGINEER-AND-SOLUTION-TRAIN-ENGINEER/

  Darren Wilmshurst is Director and Head of Consulting at Radtac. Darren is an early adopter of SAFe; being a certified SAFe Program Consultant since 2013 and now also a certified SPCT, SAFe Program Consultant Trainer. In addition, Darren is DSDM Atern Agile PM Practitioner, APMG Facilitation Practitioner, PRINCE2 Agile Practitioner, Certified Scrum Master and Kanban Practitioner. Darren is constantly striving to run new experiments to try and make organizations more effective, sharing his thinking with the community and helping others learn.

  Virpi Rowe is Vice President, Lean and Agile Services Practice Lead at CGI Finland. She is a certified Scrum Master, Product Owner and SAFe SPC. Virpi is currently working on finalizing her SAFe Program Consultant Trainer (SPCT) certification. Virpi has been training over 500 persons in Europe and North America on SAFe training courses, helping companies to implement SAFe since 2010 and has been working as a RTE in different organizations for the past year.
 • Palvelustrategian käyttöönotosta hyötyä organisaatiolle: Tarua vai totta? Recorded: Nov 16 2017 40 mins
  MIkko Korhonen
  Palvelustrategia (ITIL: Service Strategy) on ensimmäinen vaihe Palvelun elinkaarimallissa (ITIL 2011: Service Lifecycle Model). Palvelustrategia on monessa organisaatiossa koettu vaikeasti lähestyttäväksi ja sen tarjoamat hyödyt haasteellisiksi konkretisoida. Tässä esityksessä käydään läpi periaatteet ja tavat joiden avulla palvelustrategia saadaan tuottamaan arvoa organisaatiolle mahdollisimman nopeasti.

  Mikko Korhonen on palveluhallinnan ja muutosjohtamisen valmentava konsultti, jonka erikoisosaamista on turhan mystiikan karsiminen ja viitekehysten sovittaminen toimiviksi käytännöiksi eri kokoisiin organisaatioihin.
 • Mitä on uusi tietosuoja-asetus tietohallinnon näkökulmasta? Recorded: Nov 13 2017 54 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, oletko valmistautunut? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus. Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa johdon ja esimiesten näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten tietohallinnon pitää valmistautua ja onko roadmap jo hallussa?

  Webinaarin sisältö:

  • Datan hallinta ja laatu (määrittely, tunnistaminen, luokittelu)

  • Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi

  • Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

  • Tietosuojavastaavan nimeäminen

  • Vinkit tietohallintojohdolle asiakastiedon suojaamiseen

  • Pilvipalvelujen ostaminen ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset

  • Arvio henkilötietojen käsittelyn nykytilasta

  Jarkko Koivuniemi (Senior Consultant, Digitrain Oy) on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
  Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja.
  Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • Testaa tiesi ohjelmistorobotiikkastrategiaan Recorded: Nov 10 2017 63 mins
  Katriina Valli
  Ohjelmistorobotiikka on yksi tämän hetken kuumimpia teknologiatrendejä. Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) tarjoaa organisaatioille nopean ja matalan kynnyksen ratkaisun prosessiautomaatioon. Ohjelmistorobotiikan kanssa pääsee parhaiten alkuun kun lähtee rohkeasti testaamaan. Kun ohjelmistorobotiikkaan yhdistetään muita teknologioita alkavat jo itsessään merkittävät hyödyt kasvaa entisestään. Tule kuulemaan näkemyksiä siitä mikä on automaation suhteen mahdollista jo nyt ja mitä on seuraavaksi luvassa.

  Katriina toimii Knowitilla ohjelmistorobotiikan evankelistana ja suhtautuu toimenkuvansa mukaisesti tietotekniikkaan intohimoisesti, mutta ei ryppyotsaisesti. Hänen missionaan on tuoda “ATK takaisin”
 • IT-budjetointi: aika siirtyä CAPEXista OPEXiin? Recorded: Nov 10 2017 44 mins
  Jarno Mäki
  Webinaarissa pureudutaan ajankohtaiseen aiheeseen: miten siirtyä perinteisistä CAPEX-tyyppisistä IT-kuluista joustavaan OPEX-malliin. Webinaarissa esitellään myös pilvivallankumouksen etulinjassa kulkeneilta asiakkailta saatuja kokemuksia ja niistä syntynyttä näkemystä, millaiseen maailmaa ja arkkitehtuuria IT-organisaatioiden tulisi tavoitella.

  Jarno Mäki toimii Onregon toimitusjohtajana. Onrego on pilvivallankumouksen edelläkävijä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaitaan voittamaan kompleksisuus ja ketteröittämään IT:tä. Jarnon mielestä IT-arkkitehtuurin pitää olla sellainen, johon liiketoiminnan SaaS-ratkaisut voidaan kytkeä plugin-tyyppisesti. Ja OPEXina.
 • Kokonaisarkkitehtuuri esimerkin avulla Recorded: Nov 9 2017 50 mins
  Anna Aaltonen
  Kokonaisarkkitehtuuri ei kuulemma ole ymmärrettävää eikä sovi kaikille organisaatioille. Usein sitä kuulee myös moitittavan kovin IT-lähtöiseksi. Omien kokemusteni mukaan taas, kun sisältö on kohdillaan, niin asia avautuu kenelle tahansa. Tätähän piti kokeilla. Itselleni tuttu esimerkki, josta taatusti ei ole aikaisemmin tehty kokonaisarkkitehtuuria, on koirien rotujärjestö. Organisaationa pieni, mutta sisältää kaikenlaista toimintaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. IT:n rooli on väistämättä pieni, pyöritetäänhän montaa yhdistystä varsin käsikäyttöisesti. Esimerkkinä siis Suomen Tiibetinmastiffit ry. Esimerkissä käydään läpi kaikki kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ja samalla opit, miten koiramaailman järjestötoiminta pyörii. Varmuuden vuoksi esimerkki näytettiin vielä rotujärjestön puheenjohtajalle; luonnollisesti ilman selityksiä ja kysyttiin, että ”mitäs tykkäät”. Tutustu kokonaisarkkitehtuuriin käytännön esimerkin avulla, se on tehokkainta.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • VuoLearning Product Demo Recorded: Nov 3 2017 49 mins
  Stephen Sutton
  In this webinar VuoLearning will introduce how you can transform your learning content from Powerpoints into interactive eLearning products. Come and check out the opportunity. eLearning course generation has never been easier!

  Stephen Sutton is an experienced Customer Trainer with a demonstrated history of working in the telecommunications industry. He is a strong human resources professional skilled in Service Delivery, 3G, Training Presentations, Requirements Analysis, and ITIL.
 • Utilizing ITIL Service Lifecycle Model in Organization's Service Provision Recorded: Oct 27 2017 33 mins
  Mikko Korhonen
  Service Lifecycle model (ITIL 2011: Service Lifecycle Model) is a model with which an organization can utilize and systematically manage the services it is producing from all the way from idea to retirement. Service Lifecycle model is one of the key concepts in current version of ITIL. Despite this the model is seldom utilized in full scale of service provision. In this webinar Mikko Korhonen will go through teh primary principles how the model can be modified to organizations' needs. Mikko will also recap based on his long experience the key practices how the model can be implemented to provide value in all lifecycle stages as quickly as possible.

  Speaker:
  Mikko Korhonen is solution-oriented professional well versed in Enterprise Sales, Business Development, Service and IT Service Management, Project Management and Process Improvement. Notable success in selling, advising and directing a broad range of corporate IT initiatives

  Solid experience in enterprise sales, consulting, coaching, workshop-methods, change/project management, enterprise architecture and process development.
 • Tietohallinnon palvelumuotoilu Recorded: Oct 27 2017 40 mins
  Lauri Vihonen
  Palvelumuotoilu on noussut merkittävämmäksi toiminnan ja palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmäksi. Kuulet webinaarissa palvelumuotoilun lähtökohdista ja periaatteista sekä siitä, miten palvelumuotoilua voi käyttää hyväksi tietohallinnon palveluita kehitettäessä.

  - Mitä on palvelumuotoilu?
  - Miten palvelumuotoilu sijoittuu palvelujohtamisen ja -hallinnan kokonaisuuteen?
  - Miten palvelumuotoilua voi käyttää tietohallinnon palveluiden kehittämiseen?
  - Mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä on hyvä varoa?
  - Yritysesimerkki

  Puhuja:
  Lauri Vihonen valmentaa ja konsultoi eri toimialojen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita. Lauri yhdistää ketteriä ja osallistavia palveluinnovoinnin ja -muotoilun menetelmiä substanssiinsa, joka perustuu hänen laajaan kokemukseensa IT-, hankinta-, myynti- ja liiketoimintarooleissa Suomessa ja kansainvälisesti.
 • ITIL ja Agile, uhka vai mahdollisuus? Recorded: Oct 26 2017 38 mins
  Mikko Korhonen
  ITIL on IT-palveluhallinnan parhaiden käytäntöjen viitekehys, josta on muodostunut aihealueen ”de Facto” -standardi maailmanlaajuisesti. ITILiä on myös kritisoitu liiasta byrokratiasta ja jäykästä lähestymisestä aihealueeseen. Ketterä ohjelmistokehitys (engl. agile software development) on joukko ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettäviä menetelmiä, joille on yhteistä toimivan ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Ketteriä menetelmiä on useita. Ketterien menetelmien periaatteita voidaan hyödyntää myös ohjelmistokehityksen ulkopuolella. Tässä esityksessä tarkastellaan ITIL viitekehyksen käyttöönottoa ja palveluhallinnan prosessien kehittämistä ketterien menetelmien avulla.

  Puhuja:

  Mikko Korhonen on palveluhallinnan ja muutosjohtamisen valmentava konsultti, jonka erikoisosaamista on turhan mystiikan karsiminen ja viitekehysten sovittaminen toimiviksi käytännöiksi eri kokoisiin organisaatioihin.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Ohjelmistokehitys palvelukehityksessä
 • Live at: Mar 30 2016 11:00 am
 • Presented by: Henri Hämäläinen
 • From:
Your email has been sent.
or close