Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Backlogien Priorisointi

Asiaa Backlogien priorisoinnista
Recorded Jun 16 2016 23 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Mikko Korkala ja Lasse Mikkonen
Presentation preview: Backlogien Priorisointi
 • Channel
 • Channel profile
 • Yrityksen sisäinen ja ulkoinen lingvistiikka Recorded: Jan 15 2019 51 mins
  Niklas Christides
  Muuttuvassa ja aina vaan globaalisemmassa maailmassa kommunikoinnin laatu, kulttuurierot ja emotionaalinen suhtautuminen (Emotional Intelligence) eri tilanteissa korostuu. Jotta yritykset voivat varmistaa, että kommunikointi toimii sisäisesti ja ulkoisesti tarvitaan nykypäivänä selkeät linjaukset ja tietous yhtiön sisäisen kommunikoinnin laadusta ja tehokuudesta.

  Webinaari on suunnattu kaikille, jotka joutuvat työssään kommunikoimaan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä niille, jotka haluavat luoda tai tehostaa organisaation yhteistä lingvistiikka strategiaa ja käytäntöön panoa.

  Sisältö:

  - Miten kommunikoimme ja mitkä ovat tehokkaan kommunikoinnin salat?
  - Käydään läpi perustat ja teoria, tukena käytännän harjoitus
  - Kommunikoinnin maailma sinun ja muiden silmistä, mitä minun tulisi tietää?
  - Käytäntöön pohjautuva osio, jossa esimerkkien kautta simuloidaan eri tilanteita
  - Emotional Intelligence ja sen rooli lingvistiikassa ja kommunikoinnin tehokkuudessa
  - Käydään läpi Emotional Intelligence käsitettä ja sitä mikä sen rooli on
  - Miten luon ja kommunikoin ohjaavia linjauksia ja odotuksia yhtiön sisäiselle lingvistiikalle ja kommunikointityylille?
  - Luodaan kommunikoinnin raamit ja keskustellaan siitä miten OHD työkalu voi tukea kommunikoinnin ja sisäisen lingvistiikan kehitystä, laatua ja tehokkuutta
  - Yhteenveto + Q&A
 • Tietoturvallinen ohjelmistokehitys ja ohjelmistotestaus Recorded: Jan 14 2019 52 mins
  Niklas Christides
  Kun kehitetään tuote tai palvelu tulisi aina kartoittaa tietoturva ja riskitekijät, mikä on erityisen tärkeää, kun palvelu IT pohjainen ratkaisu tai ohjelma, koska mahdollisia riskitekijöitä on paljon enemmän. Aina kun puhutaan IT ratkaisuista niin useimmiten käyttäjäkunta on hyvinkin laaja, minkä takia on juuri niin tärkeää, että käyttöliittymä perustuu vahvaan luurankoon, joka on optimoitu turvaamaan tiedon ja varjelemaan kuluttajaa on se sitten henkilö tai yhtiö.

  Webinaari on suunnattu projektijohtajajille, ohjelmoijille ja IT-ihmisille, tietoturvallisuudesta kiinnostuneet asiantuntijoille.

  Webinaari antaa ymmärrystä siitä, miten ja missä määrin, tietoturva on riski ja miten tarkemmalla projektisuunnittelulla voidaan poistaa riskitekijöitä ja tätä kautta luoda lisäarvoa tuotteelle tai ohjelmalle. Esimerkkien avulla laajennetaan käsitystä prosessien tärkeydestä tietoturvallisen ohjelmistokehityksen ja ohjemistotestauksen saavuttamiseksi.

  Sisältö:

  - Ohjemistokehitys Prosessi näkökulmasta
  - Tietoturva + Riskienkartoitus + Riskienhallinta
  - Tietoturva osana ohjemistotestausta
  - Kenellä on vastuu ja mitä tulisi muistaa tietoturvasta
  - OHD Traffic Light Platform avuksi tietoturvan tason ja riskien kartoittamiseen
  - Yhteenveto + Q&A
 • OHD - Power Trough Awareness - Webinaari yhtiön ja ihmisten välisestä suhteesta Recorded: Jan 11 2019 45 mins
  Niklas Christides ja Danita Westphal
  OHD ei ole vain työkalu, teoria, ajattelutapa tai strategia, vaan se on tietoisuutta oman yhtiön tilasta ja kehitystarpeista. Kun OHD alustaa käyttää oikein sillä on suora vaikutus yhtiön ja koko henkilöstön (ihmiset ja koneet) tehokkuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Yhtiöillä on haastava tulevaisuus edessä, sillä talous ja maapallo on epävakaa, valtioilla on paineita selviytyä ja ihmiset voivat pahoin yhteiskunnan haurauden ja vanhanaikaisen johtamistavan takia etc. OHD on avain, jolla voi kustannustehokkaasti ja kontrolloidusti lähteä muuttamaan ja rakentamaan omasta yhtiöstä selviytyjää. Niklas kutsuu näitä yhtiöitä nimikkeellä ‘the rare 10%’, koska selviytyvien yhtiöiden määrä ei ole lyhyellä, eikä pitkällä jänteellä kasvussa (toiminimi by the way ei ole yhtiö, vaikka jotkut sitä siksi nimittävät, vaan se on vaihtoehtoinen tapa työllistää itsensä). Eli #BeTheChange

  Webinaarissa keskustellaan mm seuraavista aiheista:

  - Miten OHD vaikuttaa ja auttaa tuottavuuteen?
  - Miten OHD edistää henkilöstönkehitystä ja johtamisen tehokkuutta?
  - Voisiko OHD vaikuttaa jopa työhyvinvointiin?
  - Miten saan ilmaisen OHD työkalun testiin?

  Niklas on työskennellyt useissa korkean profiilin ja paineen alaisissa muutosympäristöissä erityisesti UK:ssa, hänellä on hyvin laajakatseinen tapa katsoa yhtiöitä ja niiden toimintaa, minkä avulla hän löytää helposti kehitettäviä osa-alueita tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseski. Niklas on työskennellyt pitkään lean ympäristössä Rolls-Royce:in kanssa, erityisesti keskittyen siihen miten lean toimintamentelmiä voidaan hyödyntää osana kokonaisvaltaista operatiivista toimintaa. Niklas johti Royce-Royce:illa Business Management toimintoa ennekuin siirtyi omatoimisen konsultoinnin pariin yli 5 vuotta sitten. Vankka kansainvälinen kokemus ja syväjohtamisen erikoistuntemus valmennuksen kautta tekevät Niklaksesta tehokkaan muutosvalmentajan.
 • Käytettävyys ja käyttöliittymät - UI/UX Design Recorded: Jan 11 2019 37 mins
  Niklas Christides
  Webinaarin tarkoituksena on avata UX/UI maailmaa ja sen taustaa, miten menetelmää voi hyödyntää parempien tuotteiden ja IT-pohjaisten työkalujen ja ratkaisujen luomisessa, ja miksi on niin välttämätöntä tulevaisuuden kannalta tuottaa toimivia kokonaisuuksia, ei vain teknisiä ihmeitä. Lisäksi tuodaan esille prosessinäkökulma ja miten sen avulla voidaan luoda lisäarvoa.

  Kohderyhmä:

  Tekniset ihmiset ja ohjemoijat, projektijohtajat ja työntekijät, IT alueen asiantuntijat ja johtajat

  Hyödyt:

  Webinaari selkeyttää UX/UI maailmaa ja antaa käytännön ideoita siihen miten luodaan tehokkaampia kokonaisvaltaisesti toimivia IT-ratkaisuja, ohjelmia, alustoja ja palveluja. Avarramme myös ’aistien maailma’ käsitettä ja miten se voi saada loppukäyttäjän joko rakastumaan, vihaamaan tai olemaan täysin välinpitämätön ohjelmasta ja sen käyttöstä, eli onko luotu tarvittavaa lisäarvoa jotta IT-ohjelma tai ratkaisu voi aidosti menestyä nykymaailmassa.

  Sisältö:

  - UX/UI teoriassa ja käytännössä
  - UX/UI Optimization Theory, miten UI/UX elävät yhdessä ja erikseen + prosessinäkökulma
  - OHD Traffic Light Platform
  - Yhteenveto + Q&A
 • Oppimisen trendit liiketoiminnassa Recorded: Jan 11 2019 30 mins
  Kirsi Kallio
  Työ muuttuu ja myös oppimisen on muututtava. Menetelmät, jotka tuottivat tulosta teollisella aikakaudella, eivät enää sovellu digitaaliseen alustatalouteen. Oppia.fi-alustalla toteutettavassa webinaarissa saat käsityksen keskeisistä oppimista ja osaamisen kehittämistä muuntavista työ- ja liike-elämän trendeistä.

  Webinaarin vetäjinä toimivat Kirsi Elina Kallio ja Timo Valli.

  Kirsi Elina Kallio (FL) on kokenut työtoiminnan kehittäjä ja tutkija. Hän on opettanut eri yliopistoissa ja yrityksissä työelämän oppimiseen ja muutokseen liittyviä teemoja yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

  Timo Valli (FM, eMBA) on yrittäjä ja kokenut liiketoiminnan strategioiden toimeenpanija. Hän on työskennellyt menestyksekkäästi johtajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

  Webinaarin kesto on 30 min.  Sisällöt:

  - Oppiminen liiketoiminnan ytimenä
  - Yksilön kompetensseista yhteisön kyvykkyyksiin
  - Osallistavat menetelmät liiketoiminnan kehittämisessä
  - Miten fasilitoida oppimista ja kehitystä? – Valmennuksia oppimisen johtamiseen ja kehittämiseen
 • Ketterä Kokonaisarkkitehtuuri Recorded: Jan 11 2019 45 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Enterprise Architecture tai suomeksi kokonaisarkkitehtuuri sanoina ovat melko luotaantyöntäviä. Moni joka on osallistunut KA työhön, mieltää sen ehkä liian teknologislähtöiseksi ja liian suureksi asiaksi. Kysehän on siis toiminnan kehittämisestä. Mutta mitä tarkoittaa ketterä kokonaisarkkitehtuuri? Tule kuuntelemaan lisää maksuttomaan webinaariin!

  - Lean-ajattelu ja ketterät menetelmät eivät ole pelkästään IT:n juttu
  - Mitä ketterä arkkitehtuuri voisi tarkoittaa
  - Viitekehyksien merkitys, sulaa hulluutta vai mahdollisuus?
  - JHS-179 ja Togaf
  - Onko muuta tarjolla?
  - Kevyt ja ketterä toiminnan kuvaaminen
  - prosessikokonaisuudet
  - organisaation kyvykkyys
  - LEANä ja KANBANia
  - Roadmap kuntoon
  - Organisaation johto ja toiminnot mukaan
 • Kyberturvallisuus NYT - Kyberturvallisuuden järkyttäminen osana vaikuttamista Recorded: Jan 10 2019 33 mins
  Matti Vanhanen
  Webinaarissa käydään lyhyesti läpi:

  - Pieni maa voi varautua vain yritysten ja valtion yhteistyöllä
  - Valtioiden välisessä suhteessa kyberturvallisuuteen iskeminen on epäsuoraa painostamista.
  - Verkkojen kautta on mahdollista sekoittaa toisen maan päätöksentekokykyä.
  - Toivottavasti sotaa ei enää nähdä, mutta jos se nähtäisiin- kyberkeinot olisivat sodan ytimessä.

  Webinaarissa puhujana toimii Matti Vanhanen, joka on toiminut Suomen pääministerinä ja Suomen Keskustan puheenjohtajana vuosina 2003–2010, ja kansanedustajana vuosina 1991–2010, sekä uudelleen vuodesta 2015. Vanhanen on Suomen kolmanneksi pitkäaikaisin pääministeri. Pääministerikautensa jälkeen Vanhanen toimi Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2010–2014. Vanhanen on ollut kaksi kertaa presidenttiehdokkaana, vuosina 2006 ja 2018. Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ovat kaikki kuuluneet EU-vaikuttamisen lisäksi Matti Vanhasen poliittisen uran painopisteisiin. Vanhasen toiminta pääministerinä ja puolustusministerinä tunnetaan varmasti parhaiten, mutta hänen muu kokemuksensa on luonut perustaa näille tehtäville. Matti Vanhanen on eräs aikamme kokeneimmista ulkopolitiikan käytännön johtamiseen osallistuneista. Pitkän pääministerikauden lisäksi hänellä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Vanhanen on kirjoittanut kaksi kirjaa ulkopolitiikasta: vuonna 2005 ilmestyneen ”Suomen suunta maailmassa” ja vuonna 2016 ”Ulkopolitiikkaa.

  KYBERTURVALLISUUS NYT! - TAPAHTUMA TAMMIKUUSSA! (31.1.2019, Helsingin Messukeskus).
 • Energian johtamisella kohti hyvinvointia Recorded: Jan 4 2019 33 mins
  Jaana Hautala
  Työelämä on muuttunut ja energia - ei aika - on nykyisin kovinta valuuttamme. Webinaarissa kuulet vinkkejä miten energianjohtamiselle varmistat vuoden 2019 hyvinvointia.

  Webinaarin sisältö:

  - Energian-ei ajan- johtaminen on tämän päivän työelämässä menestyjän taitot
  - Energian johtamisen elementit
  - Optimaalisen energian johtamisella kohti hyvinvoivaa vuotta

  Webinaarissa pysähdytään energiankohtamisen äärelle:

  - Mitä energian johtaminen on?

  Hahmota energian johtamisen tasosi:

  - Merkitysenergia
  - Ajattelu- ja tunne-energia
  - Fokus- ja fyysinen energia
  - Teetkö sinä asioita, joista saat energiaa ja minimoit asioita, jotka vievät sitä?
  - Miten lisäät energisyyttä päiviisi?
  - Miten johdat energiaasi optimaalisesti kohti vuotta 2019?

  Jaana Hautala on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.
 • Pysähdy onnistumisten äärelle Recorded: Dec 27 2018 33 mins
  Anniina Hukari
  Maailman valmiiksi rakentamisen ja tekemättömien töiden listaamisen sijaan, juuri nyt on aika pysähtyä miettimään, missä olet onnistunut.

  Kokemuksemme onnistumisista vaikuttavat tulevaan toimintaamme enemmän kuin tajuammekaan

  Se, mihin kiinnitämme huomiota vahvistuu. Mieti, mitä haluat vahvistaa  Webinaarin sisältö:

  - Onnistumisten äärelle pysähtymisen tärkeys
  - Fokuksen suuntaamisen vaikutus tuloksellisuuteen
  - Huomion kiinnittäminen enemmän onnistumisiin käytännössä itseni ja tiimini kanssa
  - Pysähdytään yhdessä vuoden 2018 onnistumisten konkretisoinnin äärelle
  - Mihin kannattaa kiinnittää huomiota
  - Mitkä tekijät huomiomme kiinnittymiseen vaikuttavat
  - Mitkä ovat seuraavat askeleeni

  Puhuja:

  Anniina Hukari on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja pusken yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach.

  Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja business coach master, joka on opiskellut myös mm pedagogiikkaa, NLP:tä sekä aivotutkimusta.

  Business coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten työote ja valmentaminen.
 • Google Data Studio Recorded: Dec 14 2018 38 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Webinaari antaa yleiskuvan Google uudesta Data Studio BI -välineestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Google on tuonut koko organisaation käyttöön edistykselliset välineet liiketoimintatiedon seuraamiseen ja analysointiin. Visualisointiin ja raportointiin löytyy paljon mahdollisuusksia. Tässä webinaarissa perehdytään BI raportointiin Google Data Studion näkökulmasta.

  Googlen Data Studio on dashboard- ja visualisointityökalu. Tule kuuntelemaan lisää!
  - Miten raportoida Data Studiolla?
  - Näkymät ja jakaminen
  - Dataliitokset, muokkaaminen ja vaihtoehdot
  - Automatisoidut dataliitokset (esim. Analytics, Analytics 360, Adwords, Sheets, Youtube)
  - 3. osapuolten valmiit dataliitokset
  - Yhteydet tietokantoihin (esim. MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
  - Tiedonkeruun laajennettavuus ja käytettävyys web-liittymien ulkopuolelta
  - Tiedon visualisointi tuodusta tietovarannosta
  - Sisällön rajaus, segmentointi

  Suomen Ammattipuhujat on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista.
 • Ketterä Lean ja ketterä Six Sigma - Mitä ihmettä? HICCS OHD, mikä se on? Recorded: Dec 14 2018 55 mins
  Kalevi Kaski ja Niklas Christides
  Tässä webinaarissa ”hakkeroimme” (hyvällä tavalla) Six Sigman ja Leanin, tuomme esille kokemuksemme perusteella sen, mitkä ovat ketterät menetelmät Leanissä ja Six Sigmassa.

  Agenda

  14.00-14.03 Avaus
  14.03-14.30 Esitys Ketterä Lean ja ketterä Six Sigma - Mitä ihmettä? (Kalevi Kaski)
  14.30-14.50 Esitys HICCS OHD Traffic Light Platform (Niklas Christides)
  14.50-15.00 Q & A

  Kalevi Kaski

  Kalevilla on kattava 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Kalevi on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.

  Niklas Christides

  Niklas on työskennellyt useissa korkean profiilin ja paineen alaisissa muutosympäristöissä erityisesti UK:ssa, hänellä on hyvin laajakatseinen tapa katsoa yhtiöitä ja niiden toimintaa, minkä avulla hän löytää helposti kehitettäviä osa-alueita tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseski. Niklas on työskennellyt pitkään lean ympäristössä Rolls-Royce:in kanssa, erityisesti keskittyen siihen miten lean toimintamentelmiä voidaan hyödyntää osana kokonaisvaltaista operatiivista toimintaa. Niklas johti Royce-Royce:illa Business Management toimintoa ennekuin siirtyi omatoimisen konsultoinnin pariin yli 5 vuotta sitten. Vankka kansainvälinen kokemus ja syväjohtamisen erikoistuntemus valmennuksen kautta tekevät Niklaksesta tehokkaan muutosvalmentajan.
 • Mitä on Lean ja miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa? Recorded: Dec 14 2018 73 mins
  Kalevi Kaski ja Niklas Christides
  Webinaarin kuvaus - pitkä
  Mitä on LEAN? Tuohon kysymykseen voidaan vastata hyvin erilaisilla painotuksilla. Webinaarissa lähdetään liikkeelle aiheen alkulähteiltä ja kerrotaan miten länsimaat ”löysivät” Leanin. Samoin tuodaan esiin, miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa?

  Nykyajan suuri haaste on saavuttaa kokonaisvaltainen 'Lean' toiminalle, ja se voidaan ainoastaan saavuttaa kun katsotaan yhtiötä ja sen tehokuutta kokonaisaltaisesti 'organisimi' ajatuksella. Organismi 'yleisesti ottaen' toimii vain optimitasolla, kun kaikki osa-alueet ovat terveitä ja se tekee jatkuvasti työtä sen eteen että se sopeutuisi ja selviää omassa elinympäristössä. Hyvä yhtiö on organisimi joka kehittyy orgaanisesti, liian hitaasti se jää jalkoihin ja liian nopeasti se tuhoaa itsensä.

  HICCS OHD Platform tuo meille työkalun, jolla voidaan kartoittaa yhtiön 'organismin' terveys ja kehitystarpeet helpolla liikennevalo vertauksella. Käytäntö perustuu siihen, että yhtiön tehokkuus ja valmius hoitaa tarvittavat tehtävät ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti kysely muodossa [MS Excel], josta saadaan kuva yhtiön tilasta osa-alueittain.

  Kartoituksen perusteella voidaan tehdä jatkuvuus ja kehityssuunnitelmia, jotka ovat kustannustehokkaita ja aidosti tarpeellisia kokonaiskuvaan ja kehitystarpeisiin nähden. Kannattaa muistaa ja huomioida, että nykymaailmassa ei ole yhtäkään yhtiötä, jolla ei olisi kehitystarpeita.

  Tulevaisuuden 'Lean' yhtiö arvioi itseään kriittisesti, on valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä nopeasti, ei hitaasti kuten nykypäivänä ja seuraa omaa kehitystä tarkasti [past, present, future]. OHD tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden ottaa ensi-askel kohti kokonaisvaltaista 'Lean' tulevaisuutta.
 • Pysähdy onnistumisten äärelle Recorded: Dec 14 2018 33 mins
  Anniina Hukari
  Maailman valmiiksi rakentamisen ja tekemättömien töiden listaamisen sijaan, juuri nyt on aika pysähtyä miettimään, missä olet onnistunut.

  Kokemuksemme onnistumisista vaikuttavat tulevaan toimintaamme enemmän kuin tajuammekaan

  Se, mihin kiinnitämme huomiota vahvistuu. Mieti, mitä haluat vahvistaa  Webinaarin sisältö:

  - Onnistumisten äärelle pysähtymisen tärkeys
  - Fokuksen suuntaamisen vaikutus tuloksellisuuteen
  - Huomion kiinnittäminen enemmän onnistumisiin käytännössä itseni ja tiimini kanssa
  - Pysähdytään yhdessä vuoden 2018 onnistumisten konkretisoinnin äärelle
  - Mihin kannattaa kiinnittää huomiota
  - Mitkä tekijät huomiomme kiinnittymiseen vaikuttavat
  - Mitkä ovat seuraavat askeleeni

  Kouluttajat:

  Anniina Hukari

  on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja pusken yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach.

  Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja business coach master, joka on opiskellut myös mm pedagogiikkaa, NLP:tä sekä aivotutkimusta.

  Business coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten työote ja valmentaminen.

  LinkedIn

  HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/ANNIINAHUKARI/
 • Tiedonhallintalaki tulossa, mitä ja kenelle? Recorded: Dec 14 2018 48 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen päätoimenpiteisiin kuuluu uuden tiedonhallintalain valmistelu. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tulossa on siis uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki Laki tulisi voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Tule webinaariin kuuntelemaan ajatuksia, mihin pitää varautua.

  Julkisen hallinnon tiedonhallintaon muutosten edessä.

  Sisältö

  - Sääntelykohteet
  - Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus
  - Tietoturvallisuussäännöksiä
  - Tekniset rajapinnat
  - VAHTI suositusvaatimukset
  - Asianhallinta ja tietoaineistojen muodostaminen
  - Metatietoa ja rekistereitä
  - Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi
  - JHS-179 ja kokonaisarkkitehtuuri
 • Menestyvä Product Owner - 8 periaatetta Recorded: Dec 13 2018 52 mins
  Arto Kiiskinen
  Product Owner on ketterän toimintatavan tärkein rooli, koska hän määrittää työn ja prioriteettijärjestyksen. Hyvä tuoteomistaja lisää koko tuotekehityksen tehoa ja tarkkuutta huomattavasti.

  Tässä webinaarissa tutustutaan ajatusmalliin joka on kirjan "OWN IT - 8 Simple Secrets of Product Owner Success" perustana.

  Kirja ja siihen myös perustuva oppia.fi avoin kurssi kertovat miten tuoteomistajan vaikeasta ja kiireisestä roolista voi selvitä toimimalla tiettyjen perusrutiinien mukaan, ja toimimalla menestyvän tuoteomistajan 8 periaatteen mukaan.

  Linkki kirjaan:

  https://www.amazon.co.uk/OWN-Simple-Secrets-Product-Success/dp/9528006191/  lisätietoa kirjasta

  https://ownit8.com/
 • Kokonaisarkkitehtuurin johtaminen – Mitä se käytännössä tarkoittaa? Recorded: Dec 12 2018 60 mins
  Anna Aaltonen
  Johtamisen tärkeys muistetaan aina nostaa esille. Näin on myös kokonaisarkkitehtuurin kohdalla. Mitä johtajan pitäisi käytännössä tehdä? Huudella ”hop, hop”? Kokonaisarkkitehtuuri on pahimmillaan varsin teoreettista, joten ainakaan sen odottaminen, että nimenomaan johtaja asian selkiyttää, ei ole realistinen.

  Johtamiseen kuuluu perinteisiä asioita. Kokonaisarkkitehtuuri on pitkäjänteistä tekemistä ja tarvitsee sponsorin. Lisäksi kokonaisarkkitehtuurin resursointi pitää varmistaa ja valvoa, että se myös toteutuu. Ihan perusasioita. Tule kuulemaan kokeneen kokonaisarkkitehdin vinkit siitä, millaista johtamista me täällä rivissä kaipaisimme! Saat konkreettiset neuvot, joilla pääset välittömästi kokonaisarkkitehtuuritoiminnon omistajien parhaimmistoon.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.

  Coala on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista.
 • Miksi Lean-hanke epäonnistuu? Recorded: Dec 7 2018 43 mins
  Kalevi Kaski
  Webinaarin kuvaus - pitkä
  Lean-hanke oikein toteutettuna on oiva työkalu tuottavuuden nostamiseen ja toimintamallien jouhevaan läpimenoon läpi organisaation. Se vaatii monenlaista toimenpidettä ja eritasoista osaamista, josta puhumme aluksi. Lisäksi paljastamme tyypilliset "sudenkuopat", joihin Lean hanke voi "hyytyä". Väistämällä nuo "kuopat" epäonnistuminen voidaan välttää ja saattaa hanke onnistuneesti ohi ongelmien.

  Tässä webinaarissa tarkastelemme ensiksi Leanin perusperiaatteita ja toisaalta ihmisten luontaista ominaisuutta muutosvastarintaan. Kykyä ymmärtää käyttäytymisen muutoksien tutkittu kehityskäyrä. Tuomme webinaarissa esiin menestystekijöitä, jotka saavat Leanin "rokkaamaan". Kerromme myös kokemuksia elävästä elämästä, mitkä ovatkaan olleet tyypilliset käytännöt ja sudenkuopat joihin on langettu. Tuomme esiin myös minkälaiset asiat ovat johtaneet Lean toteutuksen epäonnistumiseen. Kokemusten pohjalta esiintuomme keinoja, joilla voimme epäonnistuminen välttää.

  Webinaarin puhujana toimii Kalevi Kaski kattavalla 40 vuoden kokemuksella. Kalevilla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.
 • Visualisoinnit ja muut viestinnän keinot kokonaisarkkitehtuurissa Recorded: Dec 4 2018 61 mins
  Anna Aaltonen
  Kokonaisarkkitehtuuri tukee päätöksentekoa, niinhän sen pitäisi olla. Johto ei kuitenkaan lämpene ArchiMate-kerroskuviin ja täytyy tunnustaa, että aika kryptisiltä ne näyttävät omaankin silmään. Mitä tehdä? Millaisia eri yhteenvetoja arkkitehtuurista kannattaa tehdä? Entä jos niihin lisäisi jotain mielenkiintoista, kuten kustannukset tai tapahtumamäärät? Mitä silloin saa näkyviin?

  Webinaarissa esitellään, mitä yhteenvetoja arkkitehtuurin perusteella voi tehdä. Saat ideoita siihen, miten arkkitehtuurisi viestii paremmin. Analyyseja esitellään myös BiZZdesign Enterprise Studion avulla.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • Code of Conductin rakentaminen ja jalkauttaminen Recorded: Dec 3 2018 55 mins
  Niina Ratsula
  Eettisillä ohjeilla ei juuri ole merkitystä, jos ne eivät heijastu ihmisten päivittäisessä toiminnassa.

  Code of Conductin eli eetisen ohjeistuksen tärkein tehtävä on tarjota työntekijöille yhteiset pelisäännöt siitä, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei; mikä on yhteinen tapa toimia. Usein säännöt koskevat myös yhteistyökumppaneita. Ohjeista ei ole kuitenkaan päivittäisessä toiminnassa juuri apua, jos ne ovat vain nettivuilla olevia dokumentteja. Jotta saat eettisen ohjeiston aidosti vastaamaan päivittäistä tekemistä, tulee varmistaa, että ohjeet on kirjoitettu ja avattu henkilöstölle merkityksellä tavalla.

  Sääntöjen tulisi toimia henkilöstön yhteisenä ohjenuorana, kun he päivittäin toimivat organisaation nimissä. Lisäksi toiminnan seuraaminen ja mittaaminen on helpompaa, kun toimintaa voidaan peilata olemassa oleviin pelisääntöihin. Myös väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käytökseen on helpompi puuttua, kun odotettu tapa toimia on muodollisesti kuvattu ja viestitty yhteisissä toimintaperiaatteissa.

  Tässä webinaarissa pohditaan sitä, miten eettiset ohjeet saadaan jalkautettua aidosti osaksi yrityksen arkea. Käymme läpi käytännönläheisesti ja esimierkkien valossa parhaita käytäntöjä ja hyväksi todettuja vinkkejä eettisten ohjeiden luomiseen ja jalkauttamiseen.

  Webinaarin tarjoilee sinulle KTM Niina Ratsula, jolla on yli vuosikymmenen kokemus eettisten ohjeiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Niinan perustaman CODE OF CONDUCT COMPANYN missiona on auttaa yrityksiä luomaan kestävät bisnesetiikan käytännöt ja vahvistamaan oikein toimimisen kulttuuria. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Niina ehti toimia 12 vuotta kansainvälisissä kehittämis- ja johtotehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa, erikoistumisalueinaan eettiset ja compliance-ohjelmat, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, väärinkäytösriskin hallinta ja yritysvastuu.

  Kurssit osoitteessa oppia.fi.
 • When Collaboration sucks, and the Project Team is in Trouble Recorded: Nov 28 2018 33 mins
  Anjariitta Savolainen and Päivi Äijälä
  When Collaboration sucks, and the Project Team is in Trouble you need to know how to find your way out from the situation. What are human reactions in a tough situation? How diverse we are as human beings How you could co-create fluid collaboration?
  We have collected some ideas for your use in everyday life, whether you are working in a project or not.

  Päivi Äijälä and Anjariitta Savolainen are the Founding Partners of Caleidocons Ltd. They have designed a globally unique, science based team coaching approach, and co-created high trust teams in private and governmental sectors. Their passion is to make positive difference with neuroscience based measures.

  Päivi has facilitated project development workshops first as development aid consultant in more than 10 countries since 1994, then Human Resources Development positions in international and global companies. She has also contributed to increase the awareness of the professional coaching, working for International Coach Federation in Finland, EMEA and Global work groups.

  Anjariitta has worked in senior and executive positions with focus on leadership development in global and international companies since 1996. She has inspired both teams and individuals with her team coaching skills and expertise since 2006.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Backlogien Priorisointi
 • Live at: Jun 16 2016 2:50 pm
 • Presented by: Mikko Korkala ja Lasse Mikkonen
 • From:
Your email has been sent.
or close