Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Google Adwords Mainonta - Miten Tehdään Tehokasta

Tommi Mäkelä Beyond Mind Consultingista kertoo, mitä on Google AdWords-mainonta, miten sitä tehdään ja kenen kannattaa sitä tehdä. Hakukoneoptimoinnin asiantuntija Arttu Raittila Agent Mediatorista haastattelee Tommia. Katso hyödylliset hakusanamainonnan ja digitaalisen markkinoinnin käytännön vinkit – teet sitten itse hakukonemarkkinointia tai olet ulkoistanut markkinoinnin tekemisen ulkopuoliselle taholle (esim. digitoimistolle).
Recorded Jun 10 2016 58 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
KTM, M.A. Tommi Mäkelä, Beyond Mind Consultingi
Presentation preview: Google Adwords Mainonta - Miten Tehdään Tehokasta
 • Channel
 • Channel profile
 • Prosessijohtaminen tänään Recorded: Nov 11 2018 44 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Prosesseja kuvattiin jo 90-luvulla kuvaamisen ilosta. Moneenko näistä kuvauksista on palattu tai onko ne ajantasalla Prosessijohtamisen keinot tavoitteiden saavuttamiseksi eroavat merkittävästi aikaisemmin käytetyistä. Aikaisemmin keskityttiin ehkä kustannustehokkuuteen, nyt arvostetaan nopeutta ja joustavuutta. Aikaisemmin pidettiin tärkeinä henkilökohtaisia tavoitteita, nyt ehkä korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja toimittajien rooli on muuttunut aikaisemmasta ja he ovat nyt yhteistyökumppaneita.

  - Päivän trendit
  - Prosessien tunnistaminen ja prosessiajattelun mukainen organisaatio
  - Prosessijohtamisen sisältö (määrittely, tunnistamiseen, prosessikartta)
  - Laadunhallinta
  - Mittaamisen ongelmat
  - Teknologia avuksi prosessityöhön
  - Laadunhallintajärjestelmät
  - Parempia tuloksia prosessijohtamisella

  Webinaarista vastaa Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujista.
 • Mindfulness - työkaluja uneen, palautumiseen ja työkyvyn vahvistamiseen Recorded: Nov 9 2018 37 mins
  Aleksi Litovaara
  Webinaarissa käymme lyhyesti läpi:

  - Mitä mindfulness on ja mitä se ei ole
  - Mitä tieteellisesti todettuja hyötyjä mindfulness-harjoittamisella on?
  - Mitä harjoittaminen tarkoittaa arjessa?
  - Aleksin harjoituskokemuksia 2000-luvun alusta lähtien

  leksi on hymyn voimaan uskova entinen huippu-urheilija, haluttu mindfulness luennoitsija, työnohjaaja ja coach joka vahvistaa suomalaisten työhyvinvointia ilon ja aitouden kautta.

  Professional ICF Certified Coach, PCC
  Solution Focused Coach / Supervisor, STOry
  Trained Teacher of Mindful Self-Compassion (MSC)
  Asahi health® Instructor
  Licensed Trainer of NLP
  Licensed Sports Performance Coach
  Firstbeat Expert
 • WINWIN neuvottelutaito® Recorded: Nov 8 2018 44 mins
  Satu Pitkämäki
  WINWIN neuvottelutaito® on 2020-luvun neuvotteluosaajan tuloksellinen valmennus. Se kattaa niin neuvottelun psykologisen osaamisen kuin systemaattisen neuvottelun läpiviennin prosessin. Webinaarista opit tärkeimmät kulmakivet neuvottelutaitojesi vahvistamiseksi. Osallistu 2-päiväisiin WINWIN valmennuksiimme Helsingissä, Oulussa tai Tampereella.

  WINWIN neuvottelutaito® on Completon valmennusmenetelmä, jolla on valmennettu tuhansia neuvottelijoita Suomessa ja kansainvälisesti. WINWIN neuvottelutaito® tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista niin, että myös vastapuoli kokee voittavansa. WINWIN mindset – olemme vaikuttamassa neuvottelemalla toisten mielipiteisiin. Vahva neuvottelutaito on osaavan henkilöstön strateginen menestystekijä ja välttämätön käytännön taito. Tämä valmennus on konkreettinen ja käytännönläheinen ja kukin valmennettava valmistautuu omiin neuvottelutilanteisiinsa saaden niiden onnistuneeseen läpivientiin työkaluja.

  Webinaarin pitäjä Satu Pitkämäki on WINWIN neuvottelutaidon konseptin ja menetelmän luoja ja kehittäjä. Sadun tavoitteellinen ja selkeä valmennustapa auttaa löytämään käytännön keinot ja tuo tulosta. Kansainvälisen tason kokeneena valmentajana Satu on luotsannut tuhansia valmennettavia onnistuneiden neuvottelujen tavoitteelliseen voittamiseen. Valmennettavat ovat olleet huippujohdosta lähtien lukuisten yritysten myyntiä, hankintaa, projektien johtoa, asiantuntijoita. Satu valmentaa mukaansatempaavasti, voimaannuttavasti ja henkilökohtaisesti. Satu on Completon perustaja ja valovoimainen valmentaja ja coach.
 • Datan tulkinta informaatioksi ja tietämykseksi Recorded: Nov 8 2018 46 mins
  Kalevi Kaski
  Webinaarin kuvaus - pitkä
  Monia kertoja on törmätty dataan, joka ei ole ymmärrettävässä ja helposti tulkittavassa muodossa. Data on satunnaista ja sekalaista. Jotta me saamme datasta kaiken hyödyn irti, tulee tiedon olla hallittua ja kumulatiivista. Asiayhteys ei yksin riitä, pitääkö siis olla spesifikaatiorajamenetelmä?

  Spesifikaatiorajamenetelmä ei anna mitään tietoa siitä miten prosessi toimii, mutta antaa karkealla tasolla kuvan missä olet, mutta ei kerro kuinka sinne jouduit, tai kuinka pääset ulos siitä sotkusta! Menetelmän tunteminen antaa sinulle tarvittavan määrän työkaluja päästäksesi taas ajan tasalle ilman sotkuja.

  Analysoinnin tarkoitus on oivaltaminen ja ymmärtäminen mikä on hukassa. Kun oivallat ja ymmärrät analysoinnin tarkoitusta, ymmärrät paremmin myös dataa, joka on ymmärrettävässä ja helposti tulkittavissa olevassa muodossa. Data on siis hallittua ja kumulatiivista!

  Kalevi Kaskella on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Kalevi on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.
 • Mitä tietosuojan piti tuoda organisaatioon lainsäädännön muuttuessa? Recorded: Nov 2 2018 43 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Tietosuojalainsäädäntö muuttui asetuksen myötä toukokuussa 2018. Asetuksen toimenpano alkoi ja tietosuojaloukkausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun.

  Mitä organisaatioissa tehtiin ja jäikö jotain tekemättä?
  - Yleisimmät käytännön toimet tietosuojatyössä
  - Tietosuojatyön organisointi
  - Dokumentoinnin ja viestinnän paikka
  - Käytännön tietosuojatyö jatkuu, miten?
  - Vaikuttiko tietosuoja-asetus organisaation joka funktioon?

  Webinaarista vastaa Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujista. Jos olet kiinnostunut esittelemään omia kokemuksia tietosuojalainsäädännöstä tai haluat vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin, otathan yhteyttä asiakaspalvelu@samp.fi.
 • Suorituskyvyn ja vireystilan ylläpito – parempaa palautumista Recorded: Nov 2 2018 32 mins
  Jaana Hautala
  - Aivojen palautuminen ja keskittymiskyvyn ylläpitäminen
  - Miten tunnistaa stressaavat tilanteet sekä kuormittavat tekijät
  - Fokuksen sekä mielen merkitys suorituskykyyn

  Webinaarin sisältö

  - Miten hahmotat omat kuormitustekijät ja ylläpidät hyvää vireyttä vauhdin keskellä?
  - Tunnista palauttavat hetket
  - Oivalla aivojen toimintamallit
  - Optimoi stressinhallinta
  - Aktivoi oma vireystilasi
  - Miten kuormittava stressi vaikuttaa vireystilaan?
  - Miten tunnistaa kehon kuormitustekijät?
  - Millä keinoilla parannan vireystilaani sekä palautumista vauhdin keskellä?

  Kouluttaja

  Jaana Hautala on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä. Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.
 • Tekemällä opittua - Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta Recorded: Nov 1 2018 61 mins
  Lari Peltoniemi
  Palveluomaisuuden- ja konfiguraatonhallinnan käyttöönotto ja kehittäminen organisaatioissa ei ole helppoa. Aihealue on abstrakti ja onnistunut toteutus vaatii onnistumista monella eri osa-alueella. Tässä esityksessä käydään läpi toteuttamiseen tarvittavia asioita ja kokemuksia niiden soveltamisesta. Esityksessä myös peilataan toimialan kehittymisen vaikutuksia konfiguraationhallinan kehittymiseen. Esimekkeinä mm. SIAM, pilvipalvelut, ketterät menetelmät ja tietosuoja-asetus.

  Webinaari toimii myös johdantona CMDB FOUNDATION PLUS-KURSSILLE.

  Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermediate, VeriSM, SIAM Foundation, CAPO, CASM ja CMDB Foundation valmentaja.
 • Cloud Academy - vuodessa pilviosaajaksi Recorded: Nov 1 2018 36 mins
  Kenneth Haapala ja Pekka Onnela
  Webinaarissa käydään läpi Cloud Academy-valmennuskokonaisuuden sisältöä ja hyötyjä. Kerromme, kuinka oma organisaationne voi kehittyä ja kasvaa sisältäpäin ilman tarvetta uusiin rekrytointeihin.

  Webinaariin kannattaa osallistua, jos päättäjäroolissa koet, että organisaatiossa on IT-henkilöstön kehitystarpeita, pilvisiirtymä on jo käynnissä tai on tarvetta siirtyä moderneihin teknologioihin. Osallistu myös, jos olet itse halukas kehittämään omaa osaamistasi.

  Onrego on Microsoftin vuoden kumppani Suomessa 2018, kuusinkertainen Microsoft kultakumppani, Citrix Outstanding Achievement 2018-voittaja sekä Citrix Gold Solution Partner. Tuotamme hyvin hallittua, turvallista ja saavutettavaa pilviteknologiaa modernisti ja ketterästi.

  Onrego Cloud Academy

  Organisaatioilla on halua kehittyä ja parantaa omaa IT-infrastruktuuriaan, IT-tuotantoaan ja tehostaa liiketoiminnan prosesseja IT:n avulla.

  Henkilöstön koulutus ja ammattitaidon päivittäminen ei aina ole yksinkertainen prosessi. Yksittäisiä sertifiointeja ja kursseja on olemassa paljon – mutta mitkä niistä ovat oikeasti hyödyllistä?

  Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan. Erityisesti valmennusta suositellaan IT-kehittäjille ja uudistushaluisille organisaatioille.

  ILMOITTAUDU MUKAAN NYT! Seuraava toteutus alkaa 30.11., ilmoittautumiset 15.11.2018 mennessä.

  Onregon MCT-kouluttajien valmennuksessa pilvi haltuun

  Onrego Cloud Academy on IT-tuotannon parissa työskenteleville räätälöity ketterä, työn ohella suoritettava valmennuskokonaisuus. Academyn valmennuksen suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

  Valmennus kestää noin vuoden verran. Etäopetuksena, itseopiskeluna ja konkreettisten harjoitusten kautta käydään läpi 18 eri aihealuetta. Kokonaisuus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.
 • Tietosuojaohjelma toimivaksi! - Mitä, eikös GDPR mennyt jo? Recorded: Oct 30 2018 62 mins
  Tarja Raussi
  GDPR astui voimaan 25.5.2018 – eikä maailma loppunutkaan! Tosin kuulemma ensimmäisen viikon aikana tietosuojavaltuutetun toimistoon tuli 10 ilmoitusta tietosuojaloukkauksista. Olemme siirtyneet ylläpitoaikaan, mikä tarkoittaa vuodesta toiseen toistuvia rutiineja. Yksi tapa hoitaa niitä on perustaa tietosuojaohjelma (Data Privacy Program), jossa määritellään tarvittavat tehtävät ja organisointi sekä ajoitus. Kuinka saada tietosuojaohjelma toimimaan ilman, että siitä tulee taakka ja rasite organisaatiolle? Tästä Tarja kertoo käytännön kautta webinaarissaan.

  Puhuja:Tarja Raussi, Senior Consultant (Coala)

  Tarja Raussi on työskennellyt viimeisen vuoden aikana useammassa GDPR-projektissa. Viimeisimmässä hän teki kaikkea mahdollista käsittelysopimusten laatimisesta henkilötietojen käsittelyohjeiden ja henkilökunnan koulutukseen asti – unohtamatta prosessien mallintamista. Projektin loppuvaiheessa laadittiin myös tietosuojaohjelma, jonka tarkoituksena on rytmittää tietosuojan ylläpitämiseksi ja EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi tarvittavia tehtäviä ottaen huomioon organisaation liiketoiminnan ja voimavarat.
 • Business Jedi 2023 - Ennakkopuffi Recorded: Oct 25 2018 46 mins
  Sam Inkinen ja Danita Westphal
  Tervetuloa Webinaariin!

  Business Jedi - jeditaitoja liike-elämään

  Hotel Hilton Kalastajatorppa 29.11.2018

  Keynote: Elastinen, Rähinä Records Oy:n toimitusjohtaja, Dr. Sam Inkinen, tulevaisuudentutkija, Ilkka Rajala, henkinen valmentaja

  Tervetuloa asiantuntijavetoiseen LIVE- webinaariin, jossa asiantuntijapuhujana tohtori, tulevaisuuden tutkija, mediatutkija ja kirjailija Sam Inkinen! Haastattelusta ja tunnelmasta vastaa yhteisöpedagogi AMK, kulttuurituottaja AMK ja sertifioitu life coach Danita Westphal.

  Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Meiltä vaaditaan uniikkeja taitoja sekä kykyä ajatella ja nähdä hyperkytkeytynyt maailma uudella tavalla. Näitä taitoja emme monesti opi koulussa vaan mentoreiltamme.

  Nykypäivän ja huomisen tärkeimmät taidot ovat itse asiassa ajattelu- ja asennetaitoja, joilla voimme luoda parempaa maailmaa ja tulevaisuutta. Tarvitsemme kykyä pitää oma mieli vahvana yllätysten ja kaaoksenkin keskellä. Avainroolissa ovat avoin dialogi toimintaympäristön kanssa, luova tulevaisuusajattelu sekä utelias löytöretkeilijän asenne.

  Nöyryys ja intohimo. Kaaos ja kosmos. Luovuus ja uudet kytkennät. Tulevaisuus 2023? Tarvitsemme tehokkaita, dynaamisia ja proaktiivisia jeditaitoja liike-elämään.

  Jeditaidot ovat taitoja luoda uutta, pysyä vahvana, valjastaa uudet voimat puolelleen ja muistaa oma tarkoitus palvella hyvää.

  Webinaarin tavoitteet ja hyödyt:
  - Saat tietoa Business Jedi- tapahtuman sisällöstä, tietoa puhujista pähkinänkuoressa, sekä saat tuntuman, että miksi tapahtumaan ylipäänsä kannattaa tulla verkostoitumaan
  - Pikatietoa siitä, että mitä tämän päivän ja tulevaisuuden liike-elämän jeditaidot ovat
  - Saat tiivistetysti tietoa jeditaitojen hyödyistä organisaatioille ja ihmiselle yksilönä

  Sam Inkinen on tohtoriksi väitellyt mediatutkija, tulevaisuuksien tutkija, innovaatioasiantuntija, tietokirjailija ja konsultti.

  TÄSSÄ ESITYKSESSÄ EI OLE ESITETTÄVÄÄ MATERIAALIA VAAN PELKKÄ ÄÄNI..
 • Tunne itsesi ja onnistu esimiehenä & projektinvetäjänä Recorded: Oct 24 2018 36 mins
  Anniina Hukari
  Jokainen tiimi voi olla enemmän kuin osiensa summa. Ihmisten erilaisuus tuo uusia näkökulmia sekä haastaa kehittymään, kehittämään, etsimään ratkaisuja ja oppimaan. Itsensä tunteminen on avain erilaisuuden ymmärtämiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön. Miten hyvin sinä tunnet itsesi ja tiimisi? Miten voit auttaa tiimiäsi tekemään parempaa yhteistyötä, kovempaa tulosta sekä voimaan hyvin?

  - Itsensä tunteminen on avain erilaisuuden ymmärtämiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön.
  - Tosiasia on, että me kaikki elämme omassa kuplassamme ja jokaisen kupla on erilainen.
  - Yksi suurimmista joukkoharhoista on se, että toinen ymmärtää sanomani asian ja kokee tekoni samalla tavalla kuin minä itse.

  Puhuja:

  Anniina Hukari on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja puskee yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach.
  Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja business coach master, joka on opiskellut myös mm pedagogiikkaa, NLP:tä sekä aivotutkimusta.

  Business coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten työote ja valmentaminen.
 • Case management - innovative way of management business processes and content Recorded: Oct 16 2018 35 mins
  Andres Gavriljuk
  Organizations are always pursuing improvements in how they work in order to increase efficiency, reduce errors and automate repetative tasks. This requires analysis and continuous improvement of their processes and information flow. Case management is an innovative way of management organisation business processes and information. It allows to relate business-relevant content with processes, put necessary information together and automate content management.
 • Johda motivaatiota niin tulokset seuraavat perässä! Recorded: Oct 11 2018 35 mins
  Tuija Aro
  Tämän päivän johtamisessa tarvitaan syvällisempää tietoa ihmisten motivaatiosta. Organisaatioiden ulkopuolinen maailma muuttuu ja monimutkaistuu vauhdilla ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii joustavuutta, rohkeutta ja ennen kaikkea kykyä saada kaikki mukaan.
 • Rakenna luottamusta - onnistu yhteistyössä Recorded: Oct 11 2018 37 mins
  Anjariitta Savolainen ja Päivi Äijälä
  Tuotteliaan ja innovatiivisen tiimin perustana on luottamus. Tiedämme, että sellaisissa tiimeissä, joissa on vahva luottamus toisiin tiimiläisiin ja tiimin vetäjään, ihmiset ovat tuottavampia ja energisempiä. He tekevät enemmän yhteistyötä ja heillä on vähemmän kroonista stressiä. Ja he ovat kaiken kaikkiaan onnellisempia elämäänsä kuin alhaisen luottamuksen tiimeissä työskentelevät.

  Mitä nämä korkean luottamuksen tiimit tekevät oikein? Mikä luo luottamusta tiimeihin?

  Tervetuloa nappaamaan oivalluksia omaan työhön.

  Webinaari on osa Caleidoconsin syksyn 2018 Onnistu yhteistyössä-webinaarisarjaa. Sarjan ensimmäinen osa Ymmärrä aivojasi - onnistu yhteistyössä, on katsottavissa tallenteena Oppia.fi:n kautta tästä samaisesta Brighttalk-palvelusta.
 • Viritä kokonaisarkkitehtuurisi kisakuntoon kypsyystasomallilla! Recorded: Oct 10 2018 40 mins
  Eetu Niemi
  Tiesitko, että kypsyystasomalleja voi käyttää myös kokonaisarkkitehtuuritoiminnan kehittämiseen ja tähän on vieläpä valmiita malleja olemassa?
 • Rakenna luottamusta - onnistu yhteistyössä Recorded: Oct 9 2018 40 mins
  Anjariitta Savolainen ja Päivi Äijälä
  Tuotteliaan ja innovatiivisen tiimin perustana on luottamus. Tiedämme, että sellaisissa tiimeissä, joissa on vahva luottamus toisiin tiimiläisiin ja tiimin vetäjään, ihmiset ovat tuottavampia ja energisempiä. He tekevät enemmän yhteistyötä ja heillä on vähemmän kroonista stressiä. Ja he ovat kaiken kaikkiaan onnellisempia elämäänsä kuin alhaisen luottamuksen tiimeissä työskentelevät.

  Mitä nämä korkean luottamuksen tiimit tekevät oikein? Mikä luo luottamusta tiimeihin?

  Tervetuloa nappaamaan oivalluksia omaan työhön.

  Webinaari on osa Caleidoconsin syksyn 2018 Onnistu yhteistyössä-webinaarisarjaa. Sarjan ensimmäinen osa Ymmärrä aivojasi - onnistu yhteistyössä, on katsottavissa tallenteena Caleidoconsin sivuilta.
 • Vältä kokonaisarkkitehtuurin kaatopaikka Recorded: Oct 9 2018 55 mins
  Anna Aaltonen
  Kokonaisarkkitehtuurivälineet säilyttävät arkkitehtuurisisällön ns. repositoryssä. Eli keskitetyssä hakemistossa, jota kaikki mallintajat käyttävät. Useampi kokki aikaansaa suuremman sopan. Kaaoksen välttämiseksi on omat keinonsa. Yksi keino on päättää etukäteen, mitä elementtejä uudelleenkäytetään ja mistä ne löytyvät. Toinen keino on siivoustoimet. Voit pitää isompia siivouspäiviä vuosikellon mukaan tai siivota vähitellen työn aikana. Molemmille on paikkansa. Muitakin keinoja on ja siitä lisää webinaarissa.

  Webinaarin pitäjä Anna on monessa liemessä keitetty kokonaisarkkitehti, jolta saat parhaat käytännön vinkit siihen, miten sisällön saa pidettyä elinkelpoisena pidempään. Siivoustoimia esitellään myös BiZZdesign Enterprise Studion avulla.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • Lean Six Sigma - Onko datamme ”yli-kokattua” vai ”aliravittua”? Recorded: Oct 8 2018 35 mins
  Kalevi Kaski
  Tervetuloa Webinaariin!

  Webinaarissa tarkastellaan datan (=prosessin) informaation hyödyntämisen ongelmia. Jos dataa on ”keitetty liikaa”, mahdollisuus helppoihin ja jopa kaikkiin parannuksiin on menetetty. Toisaalta, datasta voi puuttua ”lisäravinteet”, jolloin data on aneemista. Silloinkin mahdollisuus helppoihin parannuksiin on menetetty, eikä eteenpäin johtavia analyyseja voida tehdä. Se vaatii hieman muutosta fokukseen, jotta saataisiin tulokset, jota kaikki haluavat. Ja se on ainoa tapa löytää näkymättömät matalalla riippuvat hedelmät, eli helpoimmin toteutettavat parannuskohteet, saati sitten muut parannukset.

  Siksipä meidän on aloitettava raakadata dieetti!

  Webinaarin sisältö:

  - Matalalla riippuvat hedelmät
  - Raakadata dieetti
  - Tiivistetty data
  - Ylikeitetty data
  - Vikojen aikasarjadata
  - Pareto kartat
  - Analysointi - Tarkoitus on oivaltaminen
  - Mitä minulla on ollut hukassa?

  Webinaarin puhujana toimii Kalevi Kaski kattavalla 40 vuoden kokemuksella. Kalevilla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master,
 • Vuorovaikutus asiakaskohtaamisessa - Mitkä asiat vaikuttavat asiakaskohtaamisen? Recorded: Oct 5 2018 26 mins
  Johanna Kemppinen ja Riitta Hänninen
  Monet rutiinityöt automatisoituvat ja siirtyvät koneiden hoidettavaksi. Inhimillisessä vuorovaikutuksessa ihminen kuitenkin hakkaa koneet täysin, joten teknologian kehityksen myötä vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä vain korostuu. Vuorovaikutustaidot ratkaisevat usein asiakaskokemuksen onnistumisen tai epäonnistumisen. Miten niitä voi kehittää? Millaisten työkalujen avulla omaa ja toisten tapaa olla vuorovaikutuksessa voi ymmärtää paremmin?

  Puhujat:

  Johanna Kemppinen on asiakaskokemuksen sanansaattaja, hänellä on kokemusta asiakaspalvelun ja myynnin saralta 15 vuotta. Kemppisen sydän sykkii tavoitteille, ihmisten valmennukselle sekä yli kolmelle miljoonalle asiakaskohtaamiselle vuosittain. Hän on ollut Call Waves Solutions Finland Oy:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.

  Riitta Hänninen on tehnyt pitkän uran HRD-tehtävissä, asiakaspalvelualalta hänellä kokemusta 15 vuotta. Hänninen näkee tärkeäksi, että henkilöstöä kannustetaan ja työntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan jatkuvasti – erinomaisia asiakaspalvelukokemuksia tuotetaan, kun osaavan, motivoituneen henkilöstön voimavarat ovat viritettyinä asiakkuuden hoitoon. Riitta Hänninen on ollut Call Waves Solutions Finland Oy:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.
 • Työ digitaalisessa asiakaspalvelussa Recorded: Oct 5 2018 31 mins
  Heini Oksanen ja Paula Saarinen
  Millaista on työskennellä monikanavaisessa asiakaspalveluympäristössä, jossa työkaveri saattaa istua jopa tuhansien kilometrien päässä?

  Työ Moment Makerina, asiakasneuvojana, on hektistä, palvelukanavia on useita, työajat ovat vaihtelevat (24/7), kielitaitoa vaaditaan ja tämän lisäksi asiakasyrityksiä on Contact Centerissä satoja. Miten tällainen paletti pysyy kasassa?

  Webinaarissa kuulet vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  - Miksi Moment Groupissa ei käytetä vuokratyövoimaa?
  - Millaista on työskennellä ulkoistetussa chat-asiakaspalvelussa?
  - Mitä taitoja digitaalisessa asiakaspalvelutyössä tarvitaan?
  - Miten Moment Maker pitää huumoria yllä paineen alla?
  - Mitä Moment Spirit on?

  Webinaari on tarkoitettu kaikille asiakaspalvelutyötä tekeville, työstä kiinnostuneille ja myös yritysjohdolle.

  Heini Oksanen on toiminut loppumetreillä olevien opintojensa lisäksi vuoden verran Moment Spirit Managerina. Työssään hän vastaa mm. työntekijäkokemuksesta ja sen kehittämisestä. Lue lisää tästä: https://momentgroup.fi/moment-spirit-manager-heini-kehittaa-tyontekijakokemusta/

  Paula Saarinen on toiminut Moment Groupissa sekä puhelin- että chat-asiakaspalvelussa.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Google Adwords Mainonta - Miten Tehdään Tehokasta
 • Live at: Jun 10 2016 10:35 am
 • Presented by: KTM, M.A. Tommi Mäkelä, Beyond Mind Consultingi
 • From:
Your email has been sent.
or close