Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Tietotyön automatisoituminen tänään, ohjelmistorobotiikkaa ja koneoppimista

Tietotyön automatisoituminen on yksi yhteiskuntaa lähivuosina muokkaavista megatrendeistä. Tekoälystä on puhuttu vuosia ja vieläkin sen läpimurtoa odotellaan. Sen sijaan ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen ovat jo tänään hyödynnettävissä olevia teknologioita. Tässä esityksessä Petri Karjalainen käy läpi esimerkkien avulla miten niiden avulla miten OpusCapita:ssa on näitä uusia teknologioita hyödynnetty oman toiminnan kehittämisessä.

Videon tarjoaa Provad. http://www.provad.fi

Seuraa Provadia Linkedinissä: https://www.linkedin.com/company/prov...
ja Twitterissä: https://twitter.com/ProvadOy
Recorded May 25 2016 42 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Petri Karjalainen
Presentation preview: Tietotyön automatisoituminen tänään, ohjelmistorobotiikkaa ja koneoppimista
 • Channel
 • Channel profile
 • Johtajan ja esimiehen elämänmuutos Recorded: Apr 25 2017 36 mins
  Tapio Hirvonen
  Johtajan ja esimiehen rooliin kuuluu viedä joukkonsa kohti asetettuja tavoitteita tulosta tehden. Roolin mukaisen tehtävän hoitaminen on vaativaa. Jotkut meistä selviytyvät tästä hyvin. Joillekin kasaantuu matkan varrella kaikenlaisia voimavaroja vähentäviä asioita, tapahtumia ja sattumuksia.

  Monet johtajat ja esimiehet kokevat olevansa yksin muutosten läpiviennin haasteiden keskellä. Monet kaipaavat

  luotettavaa kumppania, joka ymmärtää tuloksen tekemisen käytännön haasteet ja organisaation toiminnan kokonaisuuksia
  kokenutta sparraria, joka on aidosti sinun puolellasi ja auttaa sinua löytämään ajatteluusi uusia näkökulmia
  ajattelukaveria, jonka kanssa voit puhua luotettavasti kaikista työelämän ja muun elämän tasapainottamisen asioista
  Johtajan ja esimiehen elämän muutosvalmennus tarjoaa sinulle ajatuspohjan, jolla voit muuttaa työ- ja muun elämäsi paremmaksi. Organisaatiollesi ja sinulle henkilökohtaisesti räätälöidyt valmennukset tarjoavat lisäksi luotettavan kumppanin, sparrarin ja ajattelukaverin, jonka kanssa voit luottamuksellisesti puhua kaikista työ- ja muun elämän haasteista.

  Aikataulu:

  8:45 - 9:00 Webinaariin liittyminen
  9:00 - 9:05 Alkusanat (Lari Peltoniemi, Wakaru)
  9:05 - 9:45 Esitys (Tapio Hirvonen, Erinomainen.fi)

  Puhuja:  Tapio Hirvonen

  Tapio on tehnyt töitä yli 20 vuoden ajan eri toimialoilla talous-, toimitus-, linja- ja markkinointijohtajana. Sen jälkeen hän on aloittanut organisaatioiden tuloksen parantamis- ja muutosvalmentamisen.

  Tapio on huomannut, että tuskin mitään muutoksia saadaan läpi ilman, että johto ja esimiehet muuttavat heidän henkilökohtaisia tapojaan johtaa organisaatiota muutoksen keskellä. Pitää olla sekä valmiutta nähdä kirkkaasti tulevaisuuteen että osaamista saada ihmiset innostumaan matkasta kohti tavoitteita. Näistä asioista puhumme myös tässä webinaarissa.
 • Käytännön monitoimittaja-orkestrointi Recorded: Apr 21 2017 38 mins
  Aki Kupiainen
  Service Integration and Management (SIAM) on yksi tämän päivän kuumista aiheista. SIAM:ia voi lähestyä monella tavalla; omien prosessien monitoimittajakelpoiseksi päivtyksenä, oman IT:n organisoitumisen kautta, palveluiden ostamisena tai ulkoistuksena. Yksi lähestyminen on käytännön monitoimittajaorkestroinnin kautta; mitä asioita kannattaa pitää mielessä ja huomioida, että E2E näkyy myös tuloksina. Aki Kupiainen avaa tätä näkökulmaa webinaarissaan.

  Puhuja:

  Aki Kupiainen on toiminut vuodesta 2000 lähtien Tiedon palvelukeskustoiminnan kehittämisessä ja käynnistämisessä Balti-Venäjä-Pohjoismaat akselilla. Kokemusta monikansallisten keskusten käytännön toiminnasta on lisäksi kertynyt rauhanturvaoperaatioissa toimistoupseerina niin NATO kuin YK:n taktisissa operaatiokeskuksissa. Tällä hetkellä Aki toimii Tiedon SIAM Center of Excellense yksikössä ratkaisukonsulttina.
 • ITSMF Aamiaisseminaari huhtikuu 2017 - Palvelunhallinta johtamisen tukena Recorded: Apr 20 2017 115 mins
  Emmi Ritvanen ja Miikka Haavisto
  Huhtikuun seminaarin aiheenamme on palvelunhallinnan prosessien ja työkalujen hyödyntäminen myös muiden palveluiden tuottamisessa.

  Puheenvuorojen esittely:
  Esitys 1: Palvelunhallinta esimiestyön ja johtamisen tukena
  Puheenvuorossa käsitellään sitä, miten palvelunhallinta ja sen prosessit tuovat ratkaisuja arjen esimiestyöhön ympäristössä, jossa on

  yli 20 hengen palkanlaskentatiimi
  yli 500 esimiestä liikkuvassa työssä
  13 noudatettavaa työehtosopimusta

  Esityksessä käydään läpi oppeja ja kokemuksia käyttöönottoprojektista ja sen jalkauttamisesta koko Suomen kattavaan organisaatioon.

  Esitys 2: Tekoälyn ja luonnollisen kielen liitto teknologiassa – sovellukset nyt ja tulevaisuudessa

  Miikka käy esityksessään läpi tekoälyn ja luonnollisen kielen ymmärtämisen sovelluksia teknologiassa nykypäivänä GetJennyn asiakas-casejen kautta. Lisäksi teemme katsauksen tämän teknologian tuomiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

  Puhujien esittely:

  Emmi Ritvanen toimii palkkapalvelupäällikkönä ja HR Business Partnerina. Hänellä on vahva kokemus palvelukeskusympäristöstä sekä taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Hänen tavoitteensa on prosessien jatkuva parantaminen ja toimintojen sekä oman työnsä kehittäminen.

  Miikka Haavisto on tehnyt yli kymmenen vuoden uran monikansallisten yritysten palveluksissa Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa operatiivisissa ja kehitysrooleissa. Hän kokee hypyn start-upien ja tekoälyn maailmaan erittäin mielenkiintoisena haastavana.
 • Tietosuoja kuntoon palveluntuottajalla - Case Celkee Recorded: Mar 24 2017 45 mins
  Kimmo Vättö
  Celkee lähti itse oma-aloitteisesti kehittämään palvelunsa tietosuojaa GDPR:n vaatimuksien mukaiseksi. Reilun puolen vuoden aikana kehitystä on tapahtunut oman palvelun lisäksi myös asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehdyissä sopimuksissa. Tässä esityksessä Kimmo kertoo miten lainsäädäntöä on tulkittu ja sovellettu, mitä vaatimuksia asiakkailta on tullut ja mitä vaikutuksia vaatimuksilla on ollut Celkeeltä toimittajien suuntaan. Esitys kuvaa Tietosuojan kehittämistä pk-sektorin IT-palvelun ja sen tuottajan näkökulmasta.

  IAPP:n sertifiointiin valmentavat kurssit sekä muita tietosuojakursseja löydät oppia.fi:stä valmennuskategoriasta Privacy sekä eLearning -osiosta.
  Kimmo Vättö

  Tietosuoja kuntoon palveluntuottajalla - Case Celkee

  Kimmo on toiminut erilaisissa asiantuntijaorganisaatioiden päällikkö- ja johtotehtävissä 20 vuotta. Hänellä on kokemusta hankkeiden johtamisesta pienistä projekteista aina satojen henkilöiden projektisalkun hoitoon sekä asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisestä ja isojen muutosten läpiviennistä. Kimmo on myös kokenut ketterien ja leanien toimintamallien kehittäjä ja hyödyntäjä. Viimeisen neljän vuoden aikana Kimmo on osallistunut kymmeniin läpinkyvyyden liiketoimintalähtöistä hyödyntämistä parantaviin projekteihin. Tämä on kehittänyt hänestä piilevän tiedon liiketoimintalähtöisen hyödyntämisen johtavan asiantuntijan.
 • Turvallisuus kilpailuetuna – harjoittelu tekee mestarin Recorded: Mar 24 2017 61 mins
  Jarno Limnell
  Webinaarissa esitellään, mitä turvallisuus on vuonna 2017, miten turvallisuuden uusi normaalitila vaikuttaa liiketoimintaan, ja miltä turvallisuuden tulevaisuus näyttää. Lisäksi katsotaan konkreettisen harjoittelun merkitystä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

  Jarno Limnéll tarkastelee omassa osuudessaan mm. fyysisen ja digitaalisen turvallisuuden keskeisiä muutostrendejä, sekä turvallisuuden merkityksen vahvistumista kilpailukykyisen liiketoiminnan ja laadukkaan palveluntuotannon mahdollistajana. Hänen osaamisessaan yhdistyy poikkeuksellisen laaja yhteiskunnallisen turvallisuuden ymmärrys sekä käytännölliset havainnot toimintaympäristön muutosten vaikutuksista toiminnan perusteisiin ja edellytyksiin.

  Martti Setälän esityksessä tarkastellaan johdon valmius- ja kriisiharjoittelun roolia ja mahdollisuuksia häiriöttömän toiminnan kehittämisessä sekä häiriötilanteiden tehokkaassa kriisinhallinnassa ja palautumisessa. Miten harjoituksen suunnittelu-, toteutus- ja palautevaiheita hyödyntäen voidaan kehittää organisaation tärkeitä osaamisia, ohjeistuksia ja prosesseja? Miten harjoitustoimintaa kannattaa kehittää osana organisaation oppimista ja koulutusta? Miten harjoitustoiminta rakentaa organisaation sisäistä ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tilanneymmärrystä?

  Harjoittelu ja simulointi on tärkeää myös IT palvelunhallinnan kja projektinhallinnan oppimisessa ja sisäistämisessä. Wakarulta löydät simulaatiopelit näiden aihealueiden sisäistämiseen.

  Puhujat:

  Jarno Limnéll, Kyberturvallisuusjohtaja Insta Group Oy:ssä ja Kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa.

  Martti Setälä, Asiakkuus- ja kehitysjohtaja, Insta Trust Oy.
 • ITSMF Aamiaisseminaari maaliskuu 2017 - Tietosuoja Recorded: Mar 16 2017 137 mins
  Jukka Läng
  Maaliskuun seminaarin aiheenamme on ajankohtainen EU:n tietosuoja-asetus. Lähestymme aihetta liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta.


  Tällä kertaa tarjoamme mahdollisuuden osallistua seminaariin myös webinaarin kautta.

  Ohjelma:
  Klo 8.45 – 9.00, Kirjautuminen webinaariin
  Klo 9.00 – 10.00, EU:n tietosuoja-asetuksen liiketoimintavaikutukset yrityksille, Jukka Lång, Partner, CIPP/E, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
  Klo 10.00 – 10.15, tauko
  Klo 10.15 – 11.15, EU:n tietosuoja-asetus – kokemuksia matkalta kohti vaatimusten täyttämistä, Susanna Koskinen, Privacy Officer, TeliaSonera Finland

  Tietosuojan sertifioivat kurssit löydät Oppia.fi:n valmennuksista kategoriasta Privacy.
 • Onnistu kehityshankkeessasi Recorded: Feb 7 2017 51 mins
  Reino Myllymäki
  Reino Myllymäen esitys, CxO Webinar
 • Certified Network Defender CND - Sneak peek to the course content Recorded: Feb 7 2017 56 mins
  Mane Pipervski
  Certifed Network Defender (CND ) is a vendor-neutral, hands-on, instructor-led comprehensive network security certifcation training program. It is a skills-based, lab intensive program based on a job-task analysis and cybersecurity education framework presented by the National Initiative of Cybersecurity Education (NICE). The program prepares network administrators on network security technologies and operations to attain Defense- in-Depth network security preparedness. It covers the protect, detect and respond approach to network security. Joint the webinar to learn more about the course and meet the EC-Council Certified Instructor Mane Piperevski, who will give a short technical demo about what you will learn on the CND course.

  Schedule
  09:45 Sign in. Checking all the technical issues.
  10:00 Mane Pipervski's presentation
  10:50 Q&A


  Speaker

  Mane is an Information Technology Expert with extensive experience in Information Security. Over 10 years in IT industry and 5 years’ experience in field of Information Security. With a breadth of technology skills, including networks, operating systems, databases and application development, Mane has provided IT services in various industry sectors such as banking, electronic payment services, transportation, software development companies, utilities, pension and disability insurance, state courts and government institutions. As experienced trainer and instructor Mane has conducted official EC-Council and Microsoft training classes for over 300 students all over Europe. As Security Expert he understands and knows how to look for the weaknesses and vulnerabilities in systems, how they work, how to investigate them and exploit for Proof of Concept.
 • ISO/IEC 20000 tavoitteena ja kehityksen karttana Recorded: Feb 1 2017 55 mins
  Jaakko Marin
  Moni kuvittelee ISO 20000:n raskaaksi ja byrokraattiseksi malliksi, joka harvoin soveltuu järkevään palvelunhallintaan. Myös liiketoimintakytkentä on ollut joillakin kadoksissa standardin kanssa. Tässä webinaarissa käydään läpi standardin rakennetta käytännönläheisesti ja otetaan esimerkkejä vaatimusten täyttämisestä ketterällä tavalla. Voiko ISO 20000 olla hyvä renki palvelunhallinnan kehitystyössä ja voisiko sillä olla konkreettista vaikutusta jopa liiketoiminnan tuloksiin?

  Tule kuuntelemaan, haastamaan ja keskustelemaan aiheesta kokeneen ISO 20000-kehittäjän johdolla.

  Standardista opit lisää ISO 20.000:2011 -kurssilla: https://www.oppia.fi/kurssisivu.php?id=d4d68bedc81e3f66d950a9928b6d24f7
 • Tietosuoja-asetus osana yrityksen toimintaa Recorded: Jan 20 2017 34 mins
  Pauliina Hirvonen
  Tietosuoja voi velvoitteen sijaan olla yrityksen kilpailuetu, mikäli sillä tuetaan yrityksen strategiaa ja liiketoimintoja. Citrus Solutionin toisessa kaikille avoimessa webinarissa keskustellaan siitä, kuinka GDPR sovitetaan luontevaksi osaksi yrityksen arjen toimintaa. Tässä webinaarissa aiheina mm:
  - Tietosuoja-asetus digitalisoinnin lähtölaukauksena
  - Palveluiden automatisointi
  - Skaalautuvuuden mahdollistaminen
  - Tietoeettisyys ja läpinäkyvyys
  - Viestii asiakkaille siitä että organisaatio välittää näiden yksityisyydestä
  - Kilpailuedun ja markkina-aseman pitäminen

  Aikataulu:

  09.45 - 10.00 Kirjautuminen sisään ja tekniikan testaus
  10.00 - 10.05 Päivän aiheen ja puhujan esittely (Lari Peltoniemi, Wakaru Oy)
  10.05 - 11.00 Esitys (puheenvuoro suomeksi / in Finnish)


  Webinaari on maksuton ja katseltavissa myös jälkikäteen OPPIA.FI BRIGHTTALK -kanavassa. Webinaarisarja antaa hyvää pohjaa CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONLA / EUROPE (CIPP/E) ja CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER (CIPM) -sertifiointikoulutuksille.
  Pauliina Hirvonen (SM (2006,) FM, kyberturvallisuus, (2016) Pauliinan osaamisalueita ovat organisaation kyberturvallisuustoimintojen suunnittelu ja johtaminen, sekä organisaation tietoturvallisuuden riskienhallinta. Pro gradu-työ käsitteli tietoturvallisuusinvestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Pauliina on kehittänyt osaamistaan upseerina puolustusvoimissa, sekä konsulttina kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä henkilöstön ja osaamisen kehittämisen parissa. Erityisalueina opettaminen, koulutus, kokonaisvaltainen kyberturvallisuus ja organisaation tietoturvallisuuspolitiikan kehittäminen. Nykyisin Pauliina toimii Citrus Solutionissa tietoturvallisuuskonsulttina, kyberturvallisuusaiheisen väitöskirjatyön ohessa.
 • Palvelukatalogin kaksi puolta - ja miksi molemmat ovat tärkeitä Recorded: Jan 18 2017 57 mins
  Mikko Juola
  Monet organisaatiot käyttävät itsepalveluportaaleita ja ovat määritelleet "palvelukatalogin" tilattaville tuotteille tai palveluille. Monet ovat myös koonneet "palvelukatalogin", jossa on kuvattu asiakkaille tarjottavat liiketoimintapalvelut ja niiden väliset riippuvuudet ja rakenteet. "Palvelukatalogi" siis tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa ja näkökulmia on varmasti muitakin kuin tässä esitetyt kaksi vaihtoehtoa. Tämän webinaarin aikana opit yhden tavan määritellä nämä kaksi palvelukatalogityyppiä sekä miten ne liittyvät toisiinsa.

  Aikataulu:

  08.45 - 09.00 Kirjautuminen sisään ja tekniikan testaus
  09.00 - 09.05 Päivän aiheen ja puhujan esittely (Lari Peltoniemi, Wakaru Oy)
  09.05 - 10.00 Esitys

  Webinaari on maksuton ja katseltavissa myös jälkikäteen OPPIA.FI BRIGHTTALK -kanavassa. Webinaari antaa hyvää pohjaa KÄYTÄNNÖN KONFIGURAATIONHALLINTA -kurssille ja CMDB FOUNDATION -sertifiointikoulutukselle.

  Puhuja:

  Mikko Juolalla on useiden vuosien kokemus projekteista palveluiden hallintaan, mallintamiseen ja määrittelemiseen liittyen sekä siitä miten nykyaikaiset työkalut voivat auttaa palvelukatalogien hallinnassa.

  Mikko kirjoitti aiheesta blogikirjoituksen (englanniksi) hiljattain ja tähän aiheeseen on siis tarkoitus pureutua tässä webinaarissa: HTTP://WWW.JUSTIN.FI/EN/2016/12/16/TWO-SIDES-OF-SERVICE-CATALOGS/
 • Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi Recorded: Jan 11 2017 64 mins
  EIja Warma
  Uusi tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän tekemään tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista, mikäli suunniteltu henkilötietojen käsittely aiheuttaa korkean riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille. Käymme webinarissa läpi sääntelyssä kuvatut tilanteet, jolloin vaikutusten arvioinnin tekeminen on välttämätöntä ja pohdimme missä muissa mahdollisissa tilanteissa arvion tekeminen olisi suositeltavaa. Lisäksi käymme läpi sitä miten arvio käytännössä tehdään ja mitä asioita siinä tulisi käsitellä.

  Webinaarisarja antaa hyvää pohjaa CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONLA / EUROPE (CIPP/E) ja CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER (CIPM) -sertifiointikoulutuksille.

  Puhuja:

  Eija Warma is internationally recognized data protection and privacy expert with excellent understanding on complex issues related to confidential communication. Eija is one of the few Finnish attorneys specialised solely in this practice area. Eija's years' experience, extensive national and international expertise and experience working at the Office of the Data Protection Ombudsman of Finland has made her a highly respected data protection expert both in Finland and abroad.
 • Big Picture: Mistä GDPR:ssä on käytännössä kysymys? Recorded: Dec 19 2016 53 mins
  Pauliina Hirvonen
  Agenda:
  Esittely
  Aiheen tausta
  Peruskäsitteet ja niiden merkitys käytännössä
  - Tietosuoja
  - Henkilötiedot
  - Tiliivelvollisuus - tilintekokykyisyys
  - Tietosuojavastaava
  - Ilmoitusvelvollisuus
  - Rekisteröityjen oikeudet
  Käyttäjänhallinta
  - Käyttäjän identifiointi
  - Pääsynhallinta
  - Käyttövaltuushallinta
  - Lokien hallinta
  - Tunnusten hallinta
  Velvoitteet
  - Mitä organisaation tulee tehdä?
 • Varmista liiketoimintasi jatkuvuus Azure-pilvipalveluiden avulla Recorded: Dec 5 2016 48 mins
  Kalle Rissanen
  Moni IT-johtaja miettii oman IT-infran osalta liiketoiminnan jatkumista ja selviytymistä erilaisista katastrofitilanteista. Mikä on nykyisen IT:n palautumissuunnitelma, kauanko se vie, kuinka kriittisiä liiketoiminnan kannalta eri järjestelmät ovat ja riittääkö näiden osalta pelkkä varmistus?

  Disaster recovery palveluita on yleisesti pidetty erittäin kalliina. Vaihtoehdot ovat tähän asti olleet vähissä – esimerkkeinä toisen oman konesalin perustaminen DR-tarkoitukseen tai sen hankkiminen palveluna. Molemmat ovat erittäin kalliita ratkaisuja. Microsoft Azure -pilvipalvelut tuotavat nämä ratkaisut kaikkien saataville kustannustehokkaasti. Microsoftin kehitystyön tuloksena Azure Site Recovery -palvelut tukevat monia erilaisia skenaarioita, useita virtualisointi-alustoja tai jopa fyysisiä Windows- ja Linux-palvelimia.
 • Tietosuoja - Privacy by Design Recorded: Nov 21 2016 59 mins
  Tomi Mikkonen
  Tietosuoja-webinaarisarjassa tutustutaan yksityisyyden suojan ja henkilötietojen turvallisen ja vaatimustenmukaisen käsittelyn eri näkökulmiin. Webinaarisarjassa esiintyvät suomalaiset alan vaikuttajat ja toimijat. Aihealueet kattavat tietosuojan aihealueen laaja-alaisesti lainsäädännön vaatimusten ja 2018 voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen, hallintatavan, operatiivisen seurannan ja auditoinnin sekä teknologian näkökulmista. Webinaarisarja tehdään yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten alan toimijoiden sekä tietosuojan kansainvälisen yhdistyksen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) kanssa.

  Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa "Privacy by Design" kuullaan yhtä Suomen johtavista tietosuojan asiantuntijoista Privaon Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mikkosta. Privacy by Design -käsitteellä viitataan systemaattiseen lähestymistapaan, jossa palvelun suunnittelussa otetaan tietosuoja huomioon heti alusta asti yhtenä tärkeänä näkökulmana. Ideana on siis reaktiivisen päälle liimaamisen sijaan lähestyä asiaa proaktiivisesti vaatimukset ja riskienhallinta huomioiden. Suunnittelussa tulee huomioida tietosuojan näkökulma koko tiedon elinkaaren ajan. Esityksessään Tomi kertoo mitä suunnittelussa kannattaa huomioida ja mitä hän itse on oppinut aiheesta pitkän kansainvälisen uransa aikana.
 • #WakaruDevOps webinaarisarja – Mobile DevOps ja Azure palvelut Recorded: Sep 30 2016 64 mins
  Denis Cepun, Senior Technical Evangelist, Microsoft
  Käydään läpi DevOps mobiiliapplikaatioiden (iOS, Android, Windows) hallinnan näkökulmasta sekä esitellään lyhyesti siihen liittyviä Azure palveluita esim. Application Insights, Hockeyapp, Visual Studio Team Services.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan tulevat osat ja DevOps Fundamentals kurssi: https://www.oppia.fi/

  #WakaruDevOps on DevOps ja ketterien menetelmien parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille tarkoitettu webinaarisarja, jossa tutustutaan DevOps ja ketteriin menetelmiin DASA (DevOps Agile Skills Association) DevOps koulutuskokonaisuuden kautta.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan osat tullaan järjestämään 2016 vuoden aikana ja tulevissa osissa tullaan syventymään tarkemmin DevOpsiin ja ketteriin menetelmiin.

  Kenelle webinaari on tarkoitettu:

  - (IT) Päälliköt, jotka haluavat kehittyä IT palveluhallinnan parissa.
  - Koulutus-, kehitysvastaavat ja HR, jotka ovat vastuussa koulutusportfolioista.
  - Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tai tekemisissä DevOps ja ketterien menetelmien kanssa.

  https://www.oppia.fi/devopswebinaari_6/
 • #WakaruDevOps webinar series - Application lifecycle analytics with Splunk Recorded: Sep 23 2016 64 mins
  Stéphane Lapie, Splunk Inc.
  Organisations joining the “DevOps” movement are facing many challenges and there is one for which Splunk is extremely useful.
  This challenge is about monitoring the Delivery Pipeline and more globally about analysing the Application Lifecycle.

  Many tools are used to automate the build, the tests and the deployment leading toward quicker development iteration.
  And it appears to be very difficult to follow and measure the impact of a change from the time it’s formalised until it’s released into Production.

  For sure if this cycle is not properly mastered your Service and your Business will get seriously impacted:
  - Applications are updated with defects that can lead to Service unavailability
  - If you can’t measure nor understand Business impacts quickly your pipeline slows down, you’ll lose both trust and agility
  - Lack in reporting can also lead to compliance issues or worst; security breaches

  In this webinar I will discuss how using analytics will help provide real-time visibility to help improve and measure the impact of DevOps-driven application delivery.
  Key organizational benefits that I will explore in detail are:
  1) How analytics help improve velocity of app delivery
  2) How code quality can be increased using real-time insight
  4) How collaboration can be enhanced
  3) How business impact measurement can be improved

  I will provide examples of several enterprises and their success in improving business and operational impact with analytics.
  I will also deliver a live demo featuring analytics to monitor application delivery lifecycle.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan tulevat osat ja DevOps Fundamentals kurssi: https://www.oppia.fi/

  #WakaruDevOps on DevOps ja ketterien menetelmien parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille tarkoitettu webinaarisarja, jossa tutustutaan DevOps ja ketteriin menetelmiin DASA (DevOps Agile Skills Association) DevOps koulutuskokonaisuuden kautta.

  https://www.oppia.fi/devopswebinaari_7/
 • #WakaruDevOps webinaarisarja – ITSM pilvipalvelut DevOps toiminnassa Recorded: Sep 16 2016 61 mins
  Mika Jämsen, Senior Solution Consultant, ServiceNow
  Kuinka ITSM pilvipalvelulla voidaan tukea DevOps toimintoja organisaatiossa koko järjestelmän elinkaaren ajalla. Mitä hyötyjä saadaan keskitetystä ITSM pilvipalvelusta, johon kaikki DevOps tiimit voivat kytkeytyä.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan tulevat osat ja DevOps Fundamentals kurssi: https://www.oppia.fi/

  #WakaruDevOps on DevOps ja ketterien menetelmien parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille tarkoitettu webinaarisarja, jossa tutustutaan DevOps ja ketteriin menetelmiin DASA (DevOps Agile Skills Association) DevOps koulutuskokonaisuuden kautta.

  #WakaruDevOps webinaarisarjan osat tullaan järjestämään 2016 vuoden aikana ja tulevissa osissa tullaan syventymään tarkemmin DevOpsiin ja ketteriin menetelmiin.

  Kenelle webinaari on tarkoitettu:

  - (IT) Päälliköt, jotka haluavat kehittyä IT palveluhallinnan parissa.
  - Koulutus-, kehitysvastaavat ja HR, jotka ovat vastuussa koulutusportfolioista.
  - Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tai tekemisissä DevOps ja ketterien menetelmien kanssa.

  https://www.oppia.fi/devopswebinaari_5/
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Tietotyön automatisoituminen tänään, ohjelmistorobotiikkaa ja koneoppimista
 • Live at: May 25 2016 1:35 pm
 • Presented by: Petri Karjalainen
 • From:
Your email has been sent.
or close