Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

#WakaruDevOps webinar series - Application lifecycle analytics with Splunk

Organisations joining the “DevOps” movement are facing many challenges and there is one for which Splunk is extremely useful.
This challenge is about monitoring the Delivery Pipeline and more globally about analysing the Application Lifecycle.

Many tools are used to automate the build, the tests and the deployment leading toward quicker development iteration.
And it appears to be very difficult to follow and measure the impact of a change from the time it’s formalised until it’s released into Production.

For sure if this cycle is not properly mastered your Service and your Business will get seriously impacted:
- Applications are updated with defects that can lead to Service unavailability
- If you can’t measure nor understand Business impacts quickly your pipeline slows down, you’ll lose both trust and agility
- Lack in reporting can also lead to compliance issues or worst; security breaches

In this webinar I will discuss how using analytics will help provide real-time visibility to help improve and measure the impact of DevOps-driven application delivery.
Key organizational benefits that I will explore in detail are:
1) How analytics help improve velocity of app delivery
2) How code quality can be increased using real-time insight
4) How collaboration can be enhanced
3) How business impact measurement can be improved

I will provide examples of several enterprises and their success in improving business and operational impact with analytics.
I will also deliver a live demo featuring analytics to monitor application delivery lifecycle.

#WakaruDevOps webinaarisarjan tulevat osat ja DevOps Fundamentals kurssi: https://www.oppia.fi/

#WakaruDevOps on DevOps ja ketterien menetelmien parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille tarkoitettu webinaarisarja, jossa tutustutaan DevOps ja ketteriin menetelmiin DASA (DevOps Agile Skills Association) DevOps koulutuskokonaisuuden kautta.

https://www.oppia.fi/devopswebinaari_7/
Recorded Sep 23 2016 64 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Stéphane Lapie, Splunk Inc.
Presentation preview: #WakaruDevOps webinar series - Application lifecycle analytics with Splunk
 • Channel
 • Channel profile
 • Esimiesinfo tietosuojasta Recorded: Dec 4 2017 51 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, ovatko esimiehet tietoisia? Koulutuksessa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän sekä rekisteröidyn näkökulmasta. Webinaarissa käsitellään myös asetuksen toiminnallisia vaatimuksia ja vaikutuksia esim esimiestyössä.

  Mitä minun pitää tietää? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää!

  Sisältö:

  - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet
  - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
  - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
  - Työntekijöiden ja rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
  - Tietojen kerääminen
  - Asiakkaaseen ja työntekijään liittyvien tietojen säilytys ja elinkaari
  - Tietosuoja esimiestyössä?
  - Tietosuojavastaavan tehtävät
  - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
  - Riskipohjainen lähestymistapa
  - Seuraamukset ja sanktiot
  - Tietosuojan arkipäiväistäminen

  Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy

  Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
  Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja. Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • Uusi tietosuojalaki julkisella sektorilla Recorded: Dec 1 2017 51 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Webinaarissa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta julkisella sektorilla. Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, onko organisaatiosi valmistautunut?

  - Uusi laki ja henkilötietojen käsittelijän sekä rekisterinpitäjän yleiset velvollisuudet
  - Tietosuojan hallinta organisaatiossa
  - Tietosuoja- ja tietoturvaprosessit
  - Järjestelmä- ja sopimussalkku
  - Tietoturvaloukkaukset ja viranomaisyhteistyö
  - Tietosuojavastaavan tehtävä
  - Rekisteröidyn oikeudet
  - Tietojen käsittelyn lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojautuminen
 • Tietosuoja kilpailuvaltiksi Recorded: Nov 24 2017 31 mins
  Oona Matinpalo
  Tietosuoja-asetus voidaan nähdä pakottavana asetuksena. Rekisteröityjen oikeudet, jotka asettavat velvollisuuksia rekisterinpitäjille yhdessä lähes sadan sivun lakitekstin kanssa voi tuntua tuskaiselta. Juuri tuo tuskaisuuden tunne voi asettua ongelmaksi ihan EU:nkin näkökulmasta asetuksen oikealle tavoitteelle – tiedon vapaalle ja turvalliselle liikkuvuudelle unionimme rajojen sisällä. Mutta entä jos asetus nähtäisiinkin kilpailuvalttina eikä pakottavana viranomaisten määräyksenä? Voisiko tietosuoja olla juuri sinun yrityksesi tapa erottautua muista, ehkä jopa globaaleista toimijoista?

  Oona Matinpalo on strategiaan, muutosjohtamiseen ja tiimityönfasilitointiin erikoistunut ekonomi. Oona näkee digitalisaation mahdollistajana uudelle ja kestävälle liiketoiminnalle, mutta siitä hyötyäkseen on ensin ymmärrettävä liiketoiminnan nykytilan lisäksi myös haasteet. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa tähän sopivan työkalun – apuvälineen muutoksen suunnittelulle ja läpiviennille. Tärkeitä teemoja, joista voit Oonalta kysyä ovat EU-tietosuojan kokonaisuudistus (GDPR), yritysarkkitehtuuri ja liiketoiminnan kehittäminen.
 • Tiekartta tietosuojavastaaville Recorded: Nov 24 2017 48 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, onko tietosuojavastaan vastuut ja velvollisuudet käyty läpi? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa tietosuojavastaavan näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten tietosuojavastaavan pitää valmistautua ja onko teidän roadmap jo tiedossa?

  Sisältö:

  - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet johdolle
  - Tietosuojan hallintamalli
  - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
  - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
  - Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
  - Tietosuojavastaavan nimeäminen ja prosessit
  - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
  - Riskienhallinta
  - Seuraamukset ja sanktiot
  - Tiedonsiirron edellytykset mm EU:n ulkopuolella
  - Tärpit tietosuojavastaaville

  Jarkko Koivuniemi on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa. Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja.
  Asiakkaita löytyy mm Valtionhallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • WordPress julkaisujärjestelmän tietoturva Recorded: Nov 23 2017 45 mins
  Kimmo Kärki
  WordPress on ilmainen www-sivujen julkaisualusta. Usein kuulee väitettävän ettei WordPress ole tietoturvallinen. Kyllä se on, kun muistat hoitaa tietyt rutiinit ja tiedostat riskikohdat. Useimpien WordPressin tietomurtojen syynä on ollut sivuston ylläpidon laiminlyönti tai ”Pluginien” huolimaton käyttö.

  Sisältö:

  - WordPressin tietoturvan rutiinit ja riskit
  - WordPressin päivitysten ajantasaisuus
  - Asentamisen jälkeiset toimenpiteet
  - Päivitykset
  - Eri kehitysversiot
  - Salasanat, oikeudet ja kirjautuminen
  - Pluginit ja teemat
  - Varmuuskopiointi
  - wp-config.php
  - Hosting palvelut
  - Turvallisin tapa aloittaa
  - Yhteenveto

  Kimmo Kärki on pitkän linjan IT-alan moniosaaja. Osaavissa käsissä taipuu monet graafisen puolen ohjelmistot mm: WordPress, PHP, MySQL, HTML5, CSS3 jne. Toimeksiantoja Kimmo on toteuttanut sekä yksityis- että yrityssektorille.
 • Release Train Engineer's role in SAFe 4.5 Recorded: Nov 16 2017 52 mins
  Darren Wilmshurst and Virpi Rowe
  Virpi Rowe and Darren Wilmshurst will discuss and share experiences of being a Scaled Agile Framework (SAFe) Release Train Engineer (RTE). Hear the best practices and how to avoid the pitfalls.

  You can find the role description from Scaled Agile pages: HTTP://WWW.SCALEDAGILEFRAMEWORK.COM/RELEASE-TRAIN-ENGINEER-AND-SOLUTION-TRAIN-ENGINEER/

  Darren Wilmshurst is Director and Head of Consulting at Radtac. Darren is an early adopter of SAFe; being a certified SAFe Program Consultant since 2013 and now also a certified SPCT, SAFe Program Consultant Trainer. In addition, Darren is DSDM Atern Agile PM Practitioner, APMG Facilitation Practitioner, PRINCE2 Agile Practitioner, Certified Scrum Master and Kanban Practitioner. Darren is constantly striving to run new experiments to try and make organizations more effective, sharing his thinking with the community and helping others learn.

  Virpi Rowe is Vice President, Lean and Agile Services Practice Lead at CGI Finland. She is a certified Scrum Master, Product Owner and SAFe SPC. Virpi is currently working on finalizing her SAFe Program Consultant Trainer (SPCT) certification. Virpi has been training over 500 persons in Europe and North America on SAFe training courses, helping companies to implement SAFe since 2010 and has been working as a RTE in different organizations for the past year.
 • Palvelustrategian käyttöönotosta hyötyä organisaatiolle: Tarua vai totta? Recorded: Nov 16 2017 40 mins
  MIkko Korhonen
  Palvelustrategia (ITIL: Service Strategy) on ensimmäinen vaihe Palvelun elinkaarimallissa (ITIL 2011: Service Lifecycle Model). Palvelustrategia on monessa organisaatiossa koettu vaikeasti lähestyttäväksi ja sen tarjoamat hyödyt haasteellisiksi konkretisoida. Tässä esityksessä käydään läpi periaatteet ja tavat joiden avulla palvelustrategia saadaan tuottamaan arvoa organisaatiolle mahdollisimman nopeasti.

  Mikko Korhonen on palveluhallinnan ja muutosjohtamisen valmentava konsultti, jonka erikoisosaamista on turhan mystiikan karsiminen ja viitekehysten sovittaminen toimiviksi käytännöiksi eri kokoisiin organisaatioihin.
 • Mitä on uusi tietosuoja-asetus tietohallinnon näkökulmasta? Recorded: Nov 13 2017 54 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, oletko valmistautunut? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus. Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa johdon ja esimiesten näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten tietohallinnon pitää valmistautua ja onko roadmap jo hallussa?

  Webinaarin sisältö:

  • Datan hallinta ja laatu (määrittely, tunnistaminen, luokittelu)

  • Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi

  • Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

  • Tietosuojavastaavan nimeäminen

  • Vinkit tietohallintojohdolle asiakastiedon suojaamiseen

  • Pilvipalvelujen ostaminen ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset

  • Arvio henkilötietojen käsittelyn nykytilasta

  Jarkko Koivuniemi (Senior Consultant, Digitrain Oy) on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
  Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja.
  Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 • Testaa tiesi ohjelmistorobotiikkastrategiaan Recorded: Nov 10 2017 63 mins
  Katriina Valli
  Ohjelmistorobotiikka on yksi tämän hetken kuumimpia teknologiatrendejä. Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) tarjoaa organisaatioille nopean ja matalan kynnyksen ratkaisun prosessiautomaatioon. Ohjelmistorobotiikan kanssa pääsee parhaiten alkuun kun lähtee rohkeasti testaamaan. Kun ohjelmistorobotiikkaan yhdistetään muita teknologioita alkavat jo itsessään merkittävät hyödyt kasvaa entisestään. Tule kuulemaan näkemyksiä siitä mikä on automaation suhteen mahdollista jo nyt ja mitä on seuraavaksi luvassa.

  Katriina toimii Knowitilla ohjelmistorobotiikan evankelistana ja suhtautuu toimenkuvansa mukaisesti tietotekniikkaan intohimoisesti, mutta ei ryppyotsaisesti. Hänen missionaan on tuoda “ATK takaisin”
 • IT-budjetointi: aika siirtyä CAPEXista OPEXiin? Recorded: Nov 10 2017 44 mins
  Jarno Mäki
  Webinaarissa pureudutaan ajankohtaiseen aiheeseen: miten siirtyä perinteisistä CAPEX-tyyppisistä IT-kuluista joustavaan OPEX-malliin. Webinaarissa esitellään myös pilvivallankumouksen etulinjassa kulkeneilta asiakkailta saatuja kokemuksia ja niistä syntynyttä näkemystä, millaiseen maailmaa ja arkkitehtuuria IT-organisaatioiden tulisi tavoitella.

  Jarno Mäki toimii Onregon toimitusjohtajana. Onrego on pilvivallankumouksen edelläkävijä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaitaan voittamaan kompleksisuus ja ketteröittämään IT:tä. Jarnon mielestä IT-arkkitehtuurin pitää olla sellainen, johon liiketoiminnan SaaS-ratkaisut voidaan kytkeä plugin-tyyppisesti. Ja OPEXina.
 • Kokonaisarkkitehtuuri esimerkin avulla Recorded: Nov 9 2017 50 mins
  Anna Aaltonen
  Kokonaisarkkitehtuuri ei kuulemma ole ymmärrettävää eikä sovi kaikille organisaatioille. Usein sitä kuulee myös moitittavan kovin IT-lähtöiseksi. Omien kokemusteni mukaan taas, kun sisältö on kohdillaan, niin asia avautuu kenelle tahansa. Tätähän piti kokeilla. Itselleni tuttu esimerkki, josta taatusti ei ole aikaisemmin tehty kokonaisarkkitehtuuria, on koirien rotujärjestö. Organisaationa pieni, mutta sisältää kaikenlaista toimintaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. IT:n rooli on väistämättä pieni, pyöritetäänhän montaa yhdistystä varsin käsikäyttöisesti. Esimerkkinä siis Suomen Tiibetinmastiffit ry. Esimerkissä käydään läpi kaikki kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ja samalla opit, miten koiramaailman järjestötoiminta pyörii. Varmuuden vuoksi esimerkki näytettiin vielä rotujärjestön puheenjohtajalle; luonnollisesti ilman selityksiä ja kysyttiin, että ”mitäs tykkäät”. Tutustu kokonaisarkkitehtuuriin käytännön esimerkin avulla, se on tehokkainta.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • VuoLearning Product Demo Recorded: Nov 3 2017 49 mins
  Stephen Sutton
  In this webinar VuoLearning will introduce how you can transform your learning content from Powerpoints into interactive eLearning products. Come and check out the opportunity. eLearning course generation has never been easier!

  Stephen Sutton is an experienced Customer Trainer with a demonstrated history of working in the telecommunications industry. He is a strong human resources professional skilled in Service Delivery, 3G, Training Presentations, Requirements Analysis, and ITIL.
 • Utilizing ITIL Service Lifecycle Model in Organization's Service Provision Recorded: Oct 27 2017 33 mins
  Mikko Korhonen
  Service Lifecycle model (ITIL 2011: Service Lifecycle Model) is a model with which an organization can utilize and systematically manage the services it is producing from all the way from idea to retirement. Service Lifecycle model is one of the key concepts in current version of ITIL. Despite this the model is seldom utilized in full scale of service provision. In this webinar Mikko Korhonen will go through teh primary principles how the model can be modified to organizations' needs. Mikko will also recap based on his long experience the key practices how the model can be implemented to provide value in all lifecycle stages as quickly as possible.

  Speaker:
  Mikko Korhonen is solution-oriented professional well versed in Enterprise Sales, Business Development, Service and IT Service Management, Project Management and Process Improvement. Notable success in selling, advising and directing a broad range of corporate IT initiatives

  Solid experience in enterprise sales, consulting, coaching, workshop-methods, change/project management, enterprise architecture and process development.
 • Tietohallinnon palvelumuotoilu Recorded: Oct 27 2017 40 mins
  Lauri Vihonen
  Palvelumuotoilu on noussut merkittävämmäksi toiminnan ja palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmäksi. Kuulet webinaarissa palvelumuotoilun lähtökohdista ja periaatteista sekä siitä, miten palvelumuotoilua voi käyttää hyväksi tietohallinnon palveluita kehitettäessä.

  - Mitä on palvelumuotoilu?
  - Miten palvelumuotoilu sijoittuu palvelujohtamisen ja -hallinnan kokonaisuuteen?
  - Miten palvelumuotoilua voi käyttää tietohallinnon palveluiden kehittämiseen?
  - Mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä on hyvä varoa?
  - Yritysesimerkki

  Puhuja:
  Lauri Vihonen valmentaa ja konsultoi eri toimialojen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita. Lauri yhdistää ketteriä ja osallistavia palveluinnovoinnin ja -muotoilun menetelmiä substanssiinsa, joka perustuu hänen laajaan kokemukseensa IT-, hankinta-, myynti- ja liiketoimintarooleissa Suomessa ja kansainvälisesti.
 • ITIL ja Agile, uhka vai mahdollisuus? Recorded: Oct 26 2017 38 mins
  Mikko Korhonen
  ITIL on IT-palveluhallinnan parhaiden käytäntöjen viitekehys, josta on muodostunut aihealueen ”de Facto” -standardi maailmanlaajuisesti. ITILiä on myös kritisoitu liiasta byrokratiasta ja jäykästä lähestymisestä aihealueeseen. Ketterä ohjelmistokehitys (engl. agile software development) on joukko ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettäviä menetelmiä, joille on yhteistä toimivan ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Ketteriä menetelmiä on useita. Ketterien menetelmien periaatteita voidaan hyödyntää myös ohjelmistokehityksen ulkopuolella. Tässä esityksessä tarkastellaan ITIL viitekehyksen käyttöönottoa ja palveluhallinnan prosessien kehittämistä ketterien menetelmien avulla.

  Puhuja:

  Mikko Korhonen on palveluhallinnan ja muutosjohtamisen valmentava konsultti, jonka erikoisosaamista on turhan mystiikan karsiminen ja viitekehysten sovittaminen toimiviksi käytännöiksi eri kokoisiin organisaatioihin.
 • Pelillistäminen jatkuvan kehittymisen työkaluna Recorded: Oct 24 2017 56 mins
  Ville Wiik
  Webinaari on suunnattu koulutuksista ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville henkilöille sekä liiketoimintajohdolle. Myös yritykset jotka tarjoavat itse valmennuspalveluita saavat ajatuksia, miten omaa tuoteportfoliota voisi uudistaa pelillistämisen keinoin.

  Webinaarissa käsitellään esimerkkien avulla seuraavia kysymyksiä:

  - Miksi pelillistetty oppimispolku tukee innostusta jatkuvaan kehittymiseen?
  - Mitkä pelillistämisen menetelmät pitävät jatkuvaa innostusta yllä?
  - Miten pelillistetty ympäristö integroituu yrityksen oppimisjärjestelmiin?
  - Miten pelillistämisen avulla voidaan tukea oppien siirtymistä käytännöiksi ja mitata vaikuttavuutta?
  - Miten hyödyntää pelillistämistä ilman suuria ponnistuksia ja investointeja?

  Aiheita käsitellään käytännön esimerkkien valossa ja myös demojen avulla.

  Webinaarin puhuja, Ville Wiik, on työskennellyt kansainvälisten organisaatioiden johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan. VIlle on myös PragmatIQin perustaja ja toimitusjohtaja. PragmatIQ erikoistuu pelillistettyyn oppimiseen ja oppien muuntamiseen uudenlaisiksi teoiksi. PragmatIQin menetelmiä on lisensoitu jo yli 400000 käyttäjälle Suomessa ja yhtiö laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Yhtiön tuotteista ja menetelmistä lisää osoitteessa http://www.pragmatiq.fi
 • Service Asset and Configuration Management – Experiences from implementation Recorded: Oct 13 2017 59 mins
  Lari Peltoniemi
  Service Asset and Configuration Management (SACM) has been in the core of IT Service Management since the very beginning. As the world changes and different isms come and go, SACM not just remains important but it becomes ever more important. In this presentation we will cover experiences from implementing SACM as well as look to future via fresh perspectives e.g.:
  - How SACM is key capability when doing Service Integration and Management;
  - How Agile method ideas and SACM fit together;
  - How evolvement of technology has affected the perspective what needs to be managed with SACM;
  - How SACM is one of the best friends of Privacy and the coming GDPR legislation;
  - What are the current challenges in developing SACM and getting the benefits.

  SACM is even more relevant today as it was before. As the world changes also SACM needs to develop. Welcome to hear fresh thoughts about hoe to manage the core information that your IT Service Management runs on.

  Presenter's bio:

  Lari Peltoniemi has worked within IT Service Management for 15 years and 12 years of that with Service Asset and Configuration Management. He has helped both IT Service consumer and IT Service Provider companies and organizations to successfully utilize SACM to enable it ITSM, IT and Business goals of organization. Lari has worked with many of the major tools and his expertise covers industries widely from MSP IT service providers, Telecom, Banking and Finance, Energy, Education and Public Sector. Lari works as consultant and trainer on ITIL, CMDB and ITSM area in general.
 • Johdetaanko teillä peruutuspeilin vai päivän tiedon perusteella? Recorded: Oct 13 2017 28 mins
  Tero Ramu
  Tässä webinaarissa näytän, miten tehdään Power BI –raportteja sekä julkaistaan raporteista koontinäyttöjä pilvipalveluun.

  Power BI on pilvessä toimiva Microsoftin kehittämä analytiikan ratkaisu, joka mahdollistaa datan analysoinnin, raportoinnin, visualisoinnin sekä jakamisen. Power BI on monipuolinen alusta ja vastaa hyvin organisaatioiden raportointi- ja analysointitarpeisiin.

  Puhuja:

  Tero Ramu, Microsoft Certified Trainer, T-Base Oy

  Tero on työskennellyt niin pienten kuin suurienkin yritysten kanssa ja kouluttanut satoja ammattilaisia vuodesta 1999 alkaen.
 • Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt Recorded: Oct 11 2017 52 mins
  Eetu Niemi
  Kokonaisarkkitehtuurityö on arkipäivää ainakin suuremmissa organisaatioissa. Mutta tuottaako kokonaisarkkitehtuurityö organisaatiossasi oikeasti hyötyjä ja miten hyötyjen saamista voisi edesauttaa?

  Tässä webinaarissa tutustutaan uuteen tutkimustietoon aiheesta ja annetaan sen perusteella käytännön vinkkejä kokonaisarkkitehtuurityöhön.
  - Väitöstutkimus kokonaisarkkitehtuurin hyödyistä
  - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntyprosessi
  - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntyyn liittyvät tekijät
  - Kokonaisarkkitehtuurin sidosryhmät
  - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen mittaaminen
  - Käytännön vinkkejä kokonaisarkkitehtuurin johtamiseen

  Puhuja:

  Eetu Niemi on tehnyt arkkitehtuurin parissa töitä noin 10 vuotta, niin konsultoinnin kuin tutkimuksenkin piirissä. Hän tekee päivittäin kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurisuunnittelua ja mallintamista eri toimialoilla. Arkkitehtuurin hyödyntäminen ja hyödyt ovat hänelle tuttuja sekä käytännön että teorian kautta - Eetun tuore väitöstutkimus käsittelee kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymistä. Eetu toimii arkkitehtuurikonsulttina Coalassa.
 • Kokemuksia Konfiguraationhallinnan toteuttamisesta Recorded: Oct 6 2017 58 mins
  Lari Peltoniemi
  Palveluomaisuuden- ja konfiguraatonhallinnan käyttöönotto organisaatioissa ei ole helppoa. Aihealue on abstrakti ja onnistunut toteutus vaatii onnistumista monella eri osa-alueella. Tässä esityksessä käydään läpi toteuttamiseen tarvittavia asioita ja kokemuksia niiden soveltamisesta. Esityksessä myös peilataan toimialan kehittymisen vaikutuksia konfiguraationhallinan kehittymiseen. Esimerkkeinä SIAM, pilvipalvelut, ketterät menetelmät ja tietosuoja-asetus.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: #WakaruDevOps webinar series - Application lifecycle analytics with Splunk
 • Live at: Sep 23 2016 7:00 am
 • Presented by: Stéphane Lapie, Splunk Inc.
 • From:
Your email has been sent.
or close