Projektin tuloksen arvo -laskenta

Presented by

Hannu Blomqvist

About this talk

Kustannusseurannan haasteena useimmissa projekteissa on se, että verratessa toteutuneita kustannuksia suunniteltuihin kustannuksiin tiettynä ajanhetkenä, ei tiedetä mitä toteutuneilla kustannuksilla on todellisuudessa saatu aikaan. Tämä tekee kustannusseurannasta lähes hyödyttömän. Tuloksen arvo laskenta on tähän ratkaisu. Sen avulla voidaan selvittää onko toteutuneilla kustannuksilla saavutettu se mitä on suunniteltu. Se tarjoaa myös välineen projektin lopullisten kustannusten arviointiin. Tuloksen arvo seuranta integroi aikataulun ja kustannusten seurannan ja kertoo miten paljon suunniteltua hitaammin tai nopeammin projekti etenee. Webinaarissa käydään läpi tuloksen arvo -laskennan teoria sekä käytännön esimerkkejä. Pidä kaavat näkyvillä webinaarin aikana niin saat aiheesta enemmän irti: EV (Earned Value) Tehdyn työn budjetoidut kustannukset PV (Planned Value) Suunniteltu budjetti AC (ActuaL Cost) Toteutuneet kustannukset BAC (Budget at Completion) Kokonaisbudjetti CV = EV-AC (Cost Variance) Kustannusero SV = EV-PV (Schedule Variance) Aikatauluero CPI = EV/AC (Cost Performance Index) Kustannustehokkuusindeksi SPI = EV/PV (Schedule Performance Index) Aikataulutehokkuusindeksi EAC = BAC / CPI tai AC + (BAC – EV) tai AC + jäljellä olevien kustannusten uusi arvio, Estimate At Completion Arvio projektin lopullisista kustannuksista VAC = BAC – EAC Variance At Completion Arvio projektin lopullisista kustannusten ylityksistä tai alituksista ETC = EAC – AC tai uudelleen arvio (Estimate to Complete) Jäljellä olevan työn kustannukset BAC (Budget at Completion) Kaiken suunnitellun työn suunniteltu ja hyväksytty kustannus Kenelle: Webinaarista hyötyvät eniten projektipäälliköt, mutta se sopii myös muille henkilöille jotka haluavat ymmärtää enemmän projektin kustannusseurannasta.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3606)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.