Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Tietoarkkitehtuuri ja GDPR

GDPR eli General Data Protection Regulation on sitova yleinen luonnollisiin henkilöihin liittyvä EU-laajuinen tietosuojasäännöstö, joka astuu voimaan vajaan vuoden päästä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että halutessaan henkilö voi pyytää kaikkien häneen liittyvien tietojen poistoa. Ja ylipäänsä sitä, että kaikkea henkilöihin liittyvää tietoa on hallittava jatkuvasti. Kyse ei siis ole vain kertaluontoisesta kartoituksesta, vaan jatkuvasta käytännöstä. Vaan tiedämmekö missä kaikkialla näitä tietoja on? Kuinka helppoa esim. tuo poisto? Tuleeko varmasti kaikki poistettua? Olemmeko valmiita mahdollisiin tarkastuksiin säännösten noudattamisesta?

Kyse on selkeästi tietoarkkitehtuurin piiriin kuuluvasta jatkuvasta tehtävästä. Tosin taitaa olla niin, ettei kovinkaan monessa yrityksessä tai organisaatiossa ole tietoarkkitehtuuria – ainakaan tietoista sellaista. Webinaarissaan Tarja Raussi kertoo, miten tietoarkkitehtuuri voi auttaa GDPR:ään valmistautumisessa ja sen noudattamisessa.
Recorded Oct 2 2017 64 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Tarja Raussi
Presentation preview: Tietoarkkitehtuuri ja GDPR
 • Channel
 • Channel profile
 • Mitä on Lean ja miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa? Recorded: Dec 14 2018 61 mins
  Kalevi Kaski ja Niklas Christides
  Webinaarin kuvaus - pitkä
  Mitä on LEAN? Tuohon kysymykseen voidaan vastata hyvin erilaisilla painotuksilla. Webinaarissa lähdetään liikkeelle aiheen alkulähteiltä ja kerrotaan miten länsimaat ”löysivät” Leanin. Samoin tuodaan esiin, miten HICCS OHD auttaa kokonaisvaltaisen Leanin käyttöönotossa?

  Nykyajan suuri haaste on saavuttaa kokonaisvaltainen 'Lean' toiminalle, ja se voidaan ainoastaan saavuttaa kun katsotaan yhtiötä ja sen tehokuutta kokonaisaltaisesti 'organisimi' ajatuksella. Organismi 'yleisesti ottaen' toimii vain optimitasolla, kun kaikki osa-alueet ovat terveitä ja se tekee jatkuvasti työtä sen eteen että se sopeutuisi ja selviää omassa elinympäristössä. Hyvä yhtiö on organisimi joka kehittyy orgaanisesti, liian hitaasti se jää jalkoihin ja liian nopeasti se tuhoaa itsensä.

  HICCS OHD Platform tuo meille työkalun, jolla voidaan kartoittaa yhtiön 'organismin' terveys ja kehitystarpeet helpolla liikennevalo vertauksella. Käytäntö perustuu siihen, että yhtiön tehokkuus ja valmius hoitaa tarvittavat tehtävät ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti kysely muodossa [MS Excel], josta saadaan kuva yhtiön tilasta osa-alueittain.

  Kartoituksen perusteella voidaan tehdä jatkuvuus ja kehityssuunnitelmia, jotka ovat kustannustehokkaita ja aidosti tarpeellisia kokonaiskuvaan ja kehitystarpeisiin nähden. Kannattaa muistaa ja huomioida, että nykymaailmassa ei ole yhtäkään yhtiötä, jolla ei olisi kehitystarpeita.

  Tulevaisuuden 'Lean' yhtiö arvioi itseään kriittisesti, on valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä nopeasti, ei hitaasti kuten nykypäivänä ja seuraa omaa kehitystä tarkasti [past, present, future]. OHD tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden ottaa ensi-askel kohti kokonaisvaltaista 'Lean' tulevaisuutta.
 • Tiedonhallintalaki tulossa, mitä ja kenelle? Recorded: Dec 14 2018 48 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen päätoimenpiteisiin kuuluu uuden tiedonhallintalain valmistelu. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tulossa on siis uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki Laki tulisi voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Tule webinaariin kuuntelemaan ajatuksia, mihin pitää varautua.

  Julkisen hallinnon tiedonhallintaon muutosten edessä.

  Sisältö

  - Sääntelykohteet
  - Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus
  - Tietoturvallisuussäännöksiä
  - Tekniset rajapinnat
  - VAHTI suositusvaatimukset
  - Asianhallinta ja tietoaineistojen muodostaminen
  - Metatietoa ja rekistereitä
  - Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi
  - JHS-179 ja kokonaisarkkitehtuuri
 • Menestyvä Product Owner - 8 periaatetta Recorded: Dec 13 2018 52 mins
  Arto Kiiskinen
  Product Owner on ketterän toimintatavan tärkein rooli, koska hän määrittää työn ja prioriteettijärjestyksen. Hyvä tuoteomistaja lisää koko tuotekehityksen tehoa ja tarkkuutta huomattavasti.

  Tässä webinaarissa tutustutaan ajatusmalliin joka on kirjan "OWN IT - 8 Simple Secrets of Product Owner Success" perustana.

  Kirja ja siihen myös perustuva oppia.fi avoin kurssi kertovat miten tuoteomistajan vaikeasta ja kiireisestä roolista voi selvitä toimimalla tiettyjen perusrutiinien mukaan, ja toimimalla menestyvän tuoteomistajan 8 periaatteen mukaan.

  Linkki kirjaan:

  https://www.amazon.co.uk/OWN-Simple-Secrets-Product-Success/dp/9528006191/  lisätietoa kirjasta

  https://ownit8.com/
 • Kokonaisarkkitehtuurin johtaminen – Mitä se käytännössä tarkoittaa? Recorded: Dec 12 2018 60 mins
  Anna Aaltonen
  Johtamisen tärkeys muistetaan aina nostaa esille. Näin on myös kokonaisarkkitehtuurin kohdalla. Mitä johtajan pitäisi käytännössä tehdä? Huudella ”hop, hop”? Kokonaisarkkitehtuuri on pahimmillaan varsin teoreettista, joten ainakaan sen odottaminen, että nimenomaan johtaja asian selkiyttää, ei ole realistinen.

  Johtamiseen kuuluu perinteisiä asioita. Kokonaisarkkitehtuuri on pitkäjänteistä tekemistä ja tarvitsee sponsorin. Lisäksi kokonaisarkkitehtuurin resursointi pitää varmistaa ja valvoa, että se myös toteutuu. Ihan perusasioita. Tule kuulemaan kokeneen kokonaisarkkitehdin vinkit siitä, millaista johtamista me täällä rivissä kaipaisimme! Saat konkreettiset neuvot, joilla pääset välittömästi kokonaisarkkitehtuuritoiminnon omistajien parhaimmistoon.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.

  Coala on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista.
 • Miksi Lean-hanke epäonnistuu? Recorded: Dec 7 2018 43 mins
  Kalevi Kaski
  Webinaarin kuvaus - pitkä
  Lean-hanke oikein toteutettuna on oiva työkalu tuottavuuden nostamiseen ja toimintamallien jouhevaan läpimenoon läpi organisaation. Se vaatii monenlaista toimenpidettä ja eritasoista osaamista, josta puhumme aluksi. Lisäksi paljastamme tyypilliset "sudenkuopat", joihin Lean hanke voi "hyytyä". Väistämällä nuo "kuopat" epäonnistuminen voidaan välttää ja saattaa hanke onnistuneesti ohi ongelmien.

  Tässä webinaarissa tarkastelemme ensiksi Leanin perusperiaatteita ja toisaalta ihmisten luontaista ominaisuutta muutosvastarintaan. Kykyä ymmärtää käyttäytymisen muutoksien tutkittu kehityskäyrä. Tuomme webinaarissa esiin menestystekijöitä, jotka saavat Leanin "rokkaamaan". Kerromme myös kokemuksia elävästä elämästä, mitkä ovatkaan olleet tyypilliset käytännöt ja sudenkuopat joihin on langettu. Tuomme esiin myös minkälaiset asiat ovat johtaneet Lean toteutuksen epäonnistumiseen. Kokemusten pohjalta esiintuomme keinoja, joilla voimme epäonnistuminen välttää.

  Webinaarin puhujana toimii Kalevi Kaski kattavalla 40 vuoden kokemuksella. Kalevilla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.
 • Visualisoinnit ja muut viestinnän keinot kokonaisarkkitehtuurissa Recorded: Dec 4 2018 61 mins
  Anna Aaltonen
  Kokonaisarkkitehtuuri tukee päätöksentekoa, niinhän sen pitäisi olla. Johto ei kuitenkaan lämpene ArchiMate-kerroskuviin ja täytyy tunnustaa, että aika kryptisiltä ne näyttävät omaankin silmään. Mitä tehdä? Millaisia eri yhteenvetoja arkkitehtuurista kannattaa tehdä? Entä jos niihin lisäisi jotain mielenkiintoista, kuten kustannukset tai tapahtumamäärät? Mitä silloin saa näkyviin?

  Webinaarissa esitellään, mitä yhteenvetoja arkkitehtuurin perusteella voi tehdä. Saat ideoita siihen, miten arkkitehtuurisi viestii paremmin. Analyyseja esitellään myös BiZZdesign Enterprise Studion avulla.

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • Code of Conductin rakentaminen ja jalkauttaminen Recorded: Dec 3 2018 55 mins
  Niina Ratsula
  Eettisillä ohjeilla ei juuri ole merkitystä, jos ne eivät heijastu ihmisten päivittäisessä toiminnassa.

  Code of Conductin eli eetisen ohjeistuksen tärkein tehtävä on tarjota työntekijöille yhteiset pelisäännöt siitä, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei; mikä on yhteinen tapa toimia. Usein säännöt koskevat myös yhteistyökumppaneita. Ohjeista ei ole kuitenkaan päivittäisessä toiminnassa juuri apua, jos ne ovat vain nettivuilla olevia dokumentteja. Jotta saat eettisen ohjeiston aidosti vastaamaan päivittäistä tekemistä, tulee varmistaa, että ohjeet on kirjoitettu ja avattu henkilöstölle merkityksellä tavalla.

  Sääntöjen tulisi toimia henkilöstön yhteisenä ohjenuorana, kun he päivittäin toimivat organisaation nimissä. Lisäksi toiminnan seuraaminen ja mittaaminen on helpompaa, kun toimintaa voidaan peilata olemassa oleviin pelisääntöihin. Myös väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käytökseen on helpompi puuttua, kun odotettu tapa toimia on muodollisesti kuvattu ja viestitty yhteisissä toimintaperiaatteissa.

  Tässä webinaarissa pohditaan sitä, miten eettiset ohjeet saadaan jalkautettua aidosti osaksi yrityksen arkea. Käymme läpi käytännönläheisesti ja esimierkkien valossa parhaita käytäntöjä ja hyväksi todettuja vinkkejä eettisten ohjeiden luomiseen ja jalkauttamiseen.

  Webinaarin tarjoilee sinulle KTM Niina Ratsula, jolla on yli vuosikymmenen kokemus eettisten ohjeiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Niinan perustaman CODE OF CONDUCT COMPANYN missiona on auttaa yrityksiä luomaan kestävät bisnesetiikan käytännöt ja vahvistamaan oikein toimimisen kulttuuria. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Niina ehti toimia 12 vuotta kansainvälisissä kehittämis- ja johtotehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa, erikoistumisalueinaan eettiset ja compliance-ohjelmat, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, väärinkäytösriskin hallinta ja yritysvastuu.

  Kurssit osoitteessa oppia.fi.
 • When Collaboration sucks, and the Project Team is in Trouble Recorded: Nov 28 2018 33 mins
  Anjariitta Savolainen and Päivi Äijälä
  When Collaboration sucks, and the Project Team is in Trouble you need to know how to find your way out from the situation. What are human reactions in a tough situation? How diverse we are as human beings How you could co-create fluid collaboration?
  We have collected some ideas for your use in everyday life, whether you are working in a project or not.

  Päivi Äijälä and Anjariitta Savolainen are the Founding Partners of Caleidocons Ltd. They have designed a globally unique, science based team coaching approach, and co-created high trust teams in private and governmental sectors. Their passion is to make positive difference with neuroscience based measures.

  Päivi has facilitated project development workshops first as development aid consultant in more than 10 countries since 1994, then Human Resources Development positions in international and global companies. She has also contributed to increase the awareness of the professional coaching, working for International Coach Federation in Finland, EMEA and Global work groups.

  Anjariitta has worked in senior and executive positions with focus on leadership development in global and international companies since 1996. She has inspired both teams and individuals with her team coaching skills and expertise since 2006.
 • Variaation (hajonnan) ymmärtäminen ja sen vaikutus päätöksentekoosi Recorded: Nov 28 2018 37 mins
  Kalevi Kaski
  Tämä on jatko-osa torstaina 8.11.2018 pidetylle webinaarille: "Lean Six Sigma "Understanding Variation - The Key to Manage Chaos".

  Yhtiön tai organisaation johtaminen perinteisten kuukausiraporttien perusteella on kuin yrittäisi ajaa autoa seuraten keskiviivaa ainoastaan auton peruutuspeilistä. Kuukausi keskiarvojen vertailu on rajoitettua vertailua, ja voi johtaa virheellisiin päätöksiin. Keskiarvot saattavat kertoa vain prosessin tyypillisestä normaalista vaihtelusta (kohinasta), jolloin tehdään erilaisia virheitä. Niitä voi olla esim. "kohinan tulkinta kuin se olisi signaali, tehdään sen perusteella virheellisiä päätöksiä". Tämä webinaari kuvaa tuota tilannetta esimerkin valossa, ja osoittaa keinon välttyä tekemästä virheellisiä johtopäätöksiä ja virheellisiä ratkaisuja.

  Webinaarin puhujana toimii Kalevi Kaski kattavalla 40 vuoden kokemuksella. Kalevilla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.

  Tutustu koulutustarjontaan osoitteessa oppia.fi.
 • Kuinka otan työssäni vastaan palautetta, myös negatiivista ? Recorded: Nov 28 2018 43 mins
  Kaj Kunnas
  Tässä webinaarissa YLE:n urheilutoimituksesta tuttu pitkän linjan urheilutoimittaja ja VUODEN POSITIIVISIN SUOMALAINEN 2016- tunnustuksen saanut Kaj Kunnas seikkaperäisesti ja käytännön esimerkein sparraa, miten me otamme vastaan saamaamme palautetta työssämme, myös negatiivista? Webinaarissa käsitellään sitä, miten me voimme yksilönä ja tiiminä edistää keskustelukulttuuria, jossa hyväksytään erilaiset mielipiteet (sosiaalinen media, yrityskulttuuri, organisaatio, henkilökohtainen brändi) ja samalla vahvistaa omaa mieltä, ajattelu- ja asennetaitoja ja henkilöbrändiä muuttuvassa (työ) maailmassa.

  Urheilutoimittaja Kaj Kunnas tarjoaa keinoja ja käytännön elämän työkaluja, sekä urheilutoimittajana koettuja rajujakin esimerkkejä saamastaan palautteesta toimittajan työssä suoria lähetyksiä suurelle yleisölle tehdessä. Kaj sparraa, miten otetaan työssä parhaiten vastaan palautetta, myös negatiivista (sosiaalinen media, yrityskulttuuri, organisaatio, henkilökohtainen brändi).

  Webinaarissa käydään lyhyesti läpi keinoja ja tapoja, joilla voidaan edistää vihamielisen ( esim. joihinkin avainhenkilöihin, asiakaspalveluun, organisaatioon jne. kohdistuva vihapuhe) sijaan keskustelukulttuuria, jossa hyväksytään erilaiset mielipiteet. Webinaarissa käytännön esimerkein käsitellään negatiivisen palautteen kohtaamista yrityksen, organisaation ja henkilökohtaisen brändin näkökulmista. Tässä aamuwebinaarissa Kaj:n sparraamana tarkastellaan myös sitä, miten eri asemissa oleva ammattilainen, esimerkiksi johtavassa asemassa oleva, tai asiakkaan tai alaisen suoran palautteen kohtaava voi toimia, jos negatiivinen palaute kohdistuu itseen, tai edustamaansa organisaatioon. Tavoitteena on löytää työkaluja eheänä pysyvän ja joustavan mielen ylläpitämiseksi.

  Voit myös tilata Kaj Kunnaksen pitämään räätälöidyn koulutuksen organisaatiollesi tästä aiheesta.
 • Kiire, mitä voin tehdä ajanhallinnalleni? Recorded: Nov 26 2018 42 mins
  Satu Pitkämäki
  Onko aikataulusi jatkuvasti täynnä tai kasaantuvatko ja stressaavatko tekemättömät tehtävät? Webinaarissa tutustumme konkreettisiin oman ajan hallinnan ja työtehtävien suunnittelun keinoihin, jotka voi viedä heti omaan arkeen ja työhön.

  Ajankäytön tietoinen johtaminen on tärkeä osa työelämän taitoja ja oman elämän hallintaa. Kun ajankäyttö on hallinnassa, olosi on stressittömämpi ja sinulle jää myös enemmän vapaa-aikaa.

  Webinaarin pitäjä Satu Pitkämäki on tuloksia tuottava ja mukaansatempaava valmentaja. Sadun intohimo on oivalluttaa ihmisiä ratkaisemaan työelämän haasteellisia tilanteita ja löytämään voimavaroja jaksamiseen ja kehittymiseen tietoisuuden kautta. Ajanhallintaa Satu on valmentanut jo kolmattakymmenettä vuotta ja on siinä ajassa kehittänyt Completon ajanhallinnan konseptia napakaksi ja järjestelmälliseksi parhaiden käytäntöjen kokonaisuudeksi.
 • Mallinnuskielten taistelu! – Mikä sopii sovellusarkkitehtuurin mallintamiseen? Recorded: Nov 21 2018 70 mins
  Tarja Raussi
  Tässä Mallinnuskielten taistelu! -webinaarisarjassa Tarja käy läpi havainnollisin esimerkein keskeisten mallinnuskielten ArchiMaten, BPMN:n ja UML:n soveltumista eri tarkoituksiin. Tänä syksynä keskitymme yhteen aiheeseen kerrallaan, jotta aikaa on kunnolliseen käsittelyyn.

  Jotta webinaarista saadaan osallistavampaa, ilmoittautuneet voivat lähettää Tarjalle (tarja.raussi@coala.fi) etukäteen aihepiiriin liittyviä kysymyksiä tai esimerkkitapauksia, joita hän sitten käsittelee webinaarissaan. Kysymykset tai esimerkit tulee lähettää viimeistään 3 päivää ennen webinaaria.

  Mallinnuskielten taistelun 3. ottelussa keskitytään siihen, mikä mallinnuskieli toimii parhaiten sovellusarkkitehtuurin mallintamisessa. Ja missä menee raja kokonaisarkkitehtuurin ja sovellusarkkitehtuurin välillä? Nämä kaksi nimittäin tahtovat aina mennä sekaisin.

  Senior Consultant Tarja Raussi on käyttänyt eri mallinnuskieliä vuosikymmeniä. Hän käytti UML:ää jo 1990-luvulla. Kun BPMN tuli kuvioihin, Tarja alkoi käyttää sitä, ja samoin kävi ArchiMaten kanssa. Tarjalla on sertifikaatit sekä UML:stä että ArchiMatesta. Koska Tarja on tehnyt laajoja projekteja ja myös kouluttanut näitä kieliä, hän on joutunut miettimään, miten fiksuimmin selvitä koko paletin kanssa. Nykyään Tarja työskentelee Coala Oy:ssä konsulttina ja käyttää päivittäisessä työssään kaikkia mallinnuskieliä.
 • Motivaatiotietouden hyödyntäminen johtamisessa (tai työhyvinvoinnissa) Recorded: Nov 16 2018 41 mins
  Marjaana Herlevi
  Motivaatiotietous perustuu psykologi Steven Reissin kehittämään motivaatioteoriaan, joka muodostuu 16 elämän perustarpeesta. Kun tiedät, mikä sinua motivoi eniten, voit muokata elämäsi ja ympäristösi sellaiseksi, jossa loistat vahvuuksiesi kautta. Kun tiimissä kunkin yksilölliset motiivit tunnetaan, kaikilla on mahdollisuus tulla johdetuksi sillä tavoin, kuin he itse haluavat tulla johdetuiksi. Opi tuntemaan, miten motiivit voivat vaikuttaa stressin ja huonon olon taustalla ja aloita omien luontaisten motiiviesi kautta kukoistaminen nyt.

  Marjaanan keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmisen potentiaalin löytäminen, ajattelun kehittäminen, motivaatio, henkinen hyvinvointi, vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot. Hänen ajatuksiaan voit lukea kirjasta Omannäköinen elämä -näin teet hyviä valintoja (PS-kustannus, 2017). Kasvatustieteen maisterin tutkinnon lisäksi Marjaana on myös opinto-ohjaaja, yrittäjä, tietokirjailija, RMP-motivaatiovalmentaja, MB Master Life Coach (ICF:n akkreditoima), Mind Coach Certified Trainer ja enneagrammiohjaaja.
 • Prosessijohtaminen tänään Recorded: Nov 11 2018 44 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Prosesseja kuvattiin jo 90-luvulla kuvaamisen ilosta. Moneenko näistä kuvauksista on palattu tai onko ne ajantasalla Prosessijohtamisen keinot tavoitteiden saavuttamiseksi eroavat merkittävästi aikaisemmin käytetyistä. Aikaisemmin keskityttiin ehkä kustannustehokkuuteen, nyt arvostetaan nopeutta ja joustavuutta. Aikaisemmin pidettiin tärkeinä henkilökohtaisia tavoitteita, nyt ehkä korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja toimittajien rooli on muuttunut aikaisemmasta ja he ovat nyt yhteistyökumppaneita.

  - Päivän trendit
  - Prosessien tunnistaminen ja prosessiajattelun mukainen organisaatio
  - Prosessijohtamisen sisältö (määrittely, tunnistamiseen, prosessikartta)
  - Laadunhallinta
  - Mittaamisen ongelmat
  - Teknologia avuksi prosessityöhön
  - Laadunhallintajärjestelmät
  - Parempia tuloksia prosessijohtamisella

  Webinaarista vastaa Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujista.
 • Mindfulness - työkaluja uneen, palautumiseen ja työkyvyn vahvistamiseen Recorded: Nov 9 2018 37 mins
  Aleksi Litovaara
  Webinaarissa käymme lyhyesti läpi:

  - Mitä mindfulness on ja mitä se ei ole
  - Mitä tieteellisesti todettuja hyötyjä mindfulness-harjoittamisella on?
  - Mitä harjoittaminen tarkoittaa arjessa?
  - Aleksin harjoituskokemuksia 2000-luvun alusta lähtien

  leksi on hymyn voimaan uskova entinen huippu-urheilija, haluttu mindfulness luennoitsija, työnohjaaja ja coach joka vahvistaa suomalaisten työhyvinvointia ilon ja aitouden kautta.

  Professional ICF Certified Coach, PCC
  Solution Focused Coach / Supervisor, STOry
  Trained Teacher of Mindful Self-Compassion (MSC)
  Asahi health® Instructor
  Licensed Trainer of NLP
  Licensed Sports Performance Coach
  Firstbeat Expert
 • WINWIN neuvottelutaito® Recorded: Nov 8 2018 44 mins
  Satu Pitkämäki
  WINWIN neuvottelutaito® on 2020-luvun neuvotteluosaajan tuloksellinen valmennus. Se kattaa niin neuvottelun psykologisen osaamisen kuin systemaattisen neuvottelun läpiviennin prosessin. Webinaarista opit tärkeimmät kulmakivet neuvottelutaitojesi vahvistamiseksi. Osallistu 2-päiväisiin WINWIN valmennuksiimme Helsingissä, Oulussa tai Tampereella.

  WINWIN neuvottelutaito® on Completon valmennusmenetelmä, jolla on valmennettu tuhansia neuvottelijoita Suomessa ja kansainvälisesti. WINWIN neuvottelutaito® tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista niin, että myös vastapuoli kokee voittavansa. WINWIN mindset – olemme vaikuttamassa neuvottelemalla toisten mielipiteisiin. Vahva neuvottelutaito on osaavan henkilöstön strateginen menestystekijä ja välttämätön käytännön taito. Tämä valmennus on konkreettinen ja käytännönläheinen ja kukin valmennettava valmistautuu omiin neuvottelutilanteisiinsa saaden niiden onnistuneeseen läpivientiin työkaluja.

  Webinaarin pitäjä Satu Pitkämäki on WINWIN neuvottelutaidon konseptin ja menetelmän luoja ja kehittäjä. Sadun tavoitteellinen ja selkeä valmennustapa auttaa löytämään käytännön keinot ja tuo tulosta. Kansainvälisen tason kokeneena valmentajana Satu on luotsannut tuhansia valmennettavia onnistuneiden neuvottelujen tavoitteelliseen voittamiseen. Valmennettavat ovat olleet huippujohdosta lähtien lukuisten yritysten myyntiä, hankintaa, projektien johtoa, asiantuntijoita. Satu valmentaa mukaansatempaavasti, voimaannuttavasti ja henkilökohtaisesti. Satu on Completon perustaja ja valovoimainen valmentaja ja coach.
 • Datan tulkinta informaatioksi ja tietämykseksi Recorded: Nov 8 2018 46 mins
  Kalevi Kaski
  Webinaarin kuvaus - pitkä
  Monia kertoja on törmätty dataan, joka ei ole ymmärrettävässä ja helposti tulkittavassa muodossa. Data on satunnaista ja sekalaista. Jotta me saamme datasta kaiken hyödyn irti, tulee tiedon olla hallittua ja kumulatiivista. Asiayhteys ei yksin riitä, pitääkö siis olla spesifikaatiorajamenetelmä?

  Spesifikaatiorajamenetelmä ei anna mitään tietoa siitä miten prosessi toimii, mutta antaa karkealla tasolla kuvan missä olet, mutta ei kerro kuinka sinne jouduit, tai kuinka pääset ulos siitä sotkusta! Menetelmän tunteminen antaa sinulle tarvittavan määrän työkaluja päästäksesi taas ajan tasalle ilman sotkuja.

  Analysoinnin tarkoitus on oivaltaminen ja ymmärtäminen mikä on hukassa. Kun oivallat ja ymmärrät analysoinnin tarkoitusta, ymmärrät paremmin myös dataa, joka on ymmärrettävässä ja helposti tulkittavissa olevassa muodossa. Data on siis hallittua ja kumulatiivista!

  Kalevi Kaskella on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Kalevi on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.
 • Mitä tietosuojan piti tuoda organisaatioon lainsäädännön muuttuessa? Recorded: Nov 2 2018 43 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Tietosuojalainsäädäntö muuttui asetuksen myötä toukokuussa 2018. Asetuksen toimenpano alkoi ja tietosuojaloukkausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun.

  Mitä organisaatioissa tehtiin ja jäikö jotain tekemättä?
  - Yleisimmät käytännön toimet tietosuojatyössä
  - Tietosuojatyön organisointi
  - Dokumentoinnin ja viestinnän paikka
  - Käytännön tietosuojatyö jatkuu, miten?
  - Vaikuttiko tietosuoja-asetus organisaation joka funktioon?

  Webinaarista vastaa Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujista. Jos olet kiinnostunut esittelemään omia kokemuksia tietosuojalainsäädännöstä tai haluat vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin, otathan yhteyttä asiakaspalvelu@samp.fi.
 • Suorituskyvyn ja vireystilan ylläpito – parempaa palautumista Recorded: Nov 2 2018 32 mins
  Jaana Hautala
  - Aivojen palautuminen ja keskittymiskyvyn ylläpitäminen
  - Miten tunnistaa stressaavat tilanteet sekä kuormittavat tekijät
  - Fokuksen sekä mielen merkitys suorituskykyyn

  Webinaarin sisältö

  - Miten hahmotat omat kuormitustekijät ja ylläpidät hyvää vireyttä vauhdin keskellä?
  - Tunnista palauttavat hetket
  - Oivalla aivojen toimintamallit
  - Optimoi stressinhallinta
  - Aktivoi oma vireystilasi
  - Miten kuormittava stressi vaikuttaa vireystilaan?
  - Miten tunnistaa kehon kuormitustekijät?
  - Millä keinoilla parannan vireystilaani sekä palautumista vauhdin keskellä?

  Kouluttaja

  Jaana Hautala on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä. Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.
 • Tekemällä opittua - Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta Recorded: Nov 1 2018 61 mins
  Lari Peltoniemi
  Palveluomaisuuden- ja konfiguraatonhallinnan käyttöönotto ja kehittäminen organisaatioissa ei ole helppoa. Aihealue on abstrakti ja onnistunut toteutus vaatii onnistumista monella eri osa-alueella. Tässä esityksessä käydään läpi toteuttamiseen tarvittavia asioita ja kokemuksia niiden soveltamisesta. Esityksessä myös peilataan toimialan kehittymisen vaikutuksia konfiguraationhallinan kehittymiseen. Esimekkeinä mm. SIAM, pilvipalvelut, ketterät menetelmät ja tietosuoja-asetus.

  Webinaari toimii myös johdantona CMDB FOUNDATION PLUS-KURSSILLE.

  Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermediate, VeriSM, SIAM Foundation, CAPO, CASM ja CMDB Foundation valmentaja.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Tietoarkkitehtuuri ja GDPR
 • Live at: Oct 2 2017 6:00 am
 • Presented by: Tarja Raussi
 • From:
Your email has been sent.
or close