Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt

Presented by

Eetu Niemi

About this talk

Kokonaisarkkitehtuurityö on arkipäivää ainakin suuremmissa organisaatioissa. Mutta tuottaako kokonaisarkkitehtuurityö organisaatiossasi oikeasti hyötyjä ja miten hyötyjen saamista voisi edesauttaa? Tässä webinaarissa tutustutaan uuteen tutkimustietoon aiheesta ja annetaan sen perusteella käytännön vinkkejä kokonaisarkkitehtuurityöhön. - Väitöstutkimus kokonaisarkkitehtuurin hyödyistä - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntyprosessi - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntyyn liittyvät tekijät - Kokonaisarkkitehtuurin sidosryhmät - Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen mittaaminen - Käytännön vinkkejä kokonaisarkkitehtuurin johtamiseen Puhuja: Eetu Niemi on tehnyt arkkitehtuurin parissa töitä noin 10 vuotta, niin konsultoinnin kuin tutkimuksenkin piirissä. Hän tekee päivittäin kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurisuunnittelua ja mallintamista eri toimialoilla. Arkkitehtuurin hyödyntäminen ja hyödyt ovat hänelle tuttuja sekä käytännön että teorian kautta - Eetun tuore väitöstutkimus käsittelee kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymistä. Eetu toimii arkkitehtuurikonsulttina Coalassa.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3620)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.