Tiekartta tietosuojavastaaville

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, onko tietosuojavastaan vastuut ja velvollisuudet käyty läpi? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa tietosuojavastaavan näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten tietosuojavastaavan pitää valmistautua ja onko teidän roadmap jo tiedossa? Sisältö: - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet johdolle - Tietosuojan hallintamalli - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut - Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen - Tietosuojavastaavan nimeäminen ja prosessit - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi - Riskienhallinta - Seuraamukset ja sanktiot - Tiedonsiirron edellytykset mm EU:n ulkopuolella - Tärpit tietosuojavastaaville Jarkko Koivuniemi on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa. Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja. Asiakkaita löytyy mm Valtionhallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3517)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.