Uusi tietosuojalaki julkisella sektorilla

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Webinaarissa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta julkisella sektorilla. Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, onko organisaatiosi valmistautunut? - Uusi laki ja henkilötietojen käsittelijän sekä rekisterinpitäjän yleiset velvollisuudet - Tietosuojan hallinta organisaatiossa - Tietosuoja- ja tietoturvaprosessit - Järjestelmä- ja sopimussalkku - Tietoturvaloukkaukset ja viranomaisyhteistyö - Tietosuojavastaavan tehtävä - Rekisteröidyn oikeudet - Tietojen käsittelyn lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojautuminen

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3518)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.