Esimiesinfo tietosuojasta

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, ovatko esimiehet tietoisia? Koulutuksessa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän sekä rekisteröidyn näkökulmasta. Webinaarissa käsitellään myös asetuksen toiminnallisia vaatimuksia ja vaikutuksia esim esimiestyössä. Mitä minun pitää tietää? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää! Sisältö: - EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi - Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut - Työntekijöiden ja rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen - Tietojen kerääminen - Asiakkaaseen ja työntekijään liittyvien tietojen säilytys ja elinkaari - Tietosuoja esimiestyössä? - Tietosuojavastaavan tehtävät - Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi - Riskipohjainen lähestymistapa - Seuraamukset ja sanktiot - Tietosuojan arkipäiväistäminen Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa. Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja. Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3517)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.