Tietosuojavastaava - Uusi tietosuoja-asetus HR:n näkökulmasta?

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, oletko valmistautunut? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Sisältö: - Tietosuoja-asetuksen tausta - Miten tietosuoja-asetuksen uudistukset vaikuttavat henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn? - Millä perusteella työnantaja voi käsitellä henkilötietoja? - Mitkä ovat henkilötietojen käsittelijän vastuut? - Sopimukset hallinta tietosuoja-asetuksen näkökulmasta - Tietosuoja ja HR:n tilivelvollisuus - Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi - Esimerkkejä mm terveydentilatietojen sekä sairauspoissaolo -tietojen käsittely - Tietosuojavastaavan nimittäminen organisaatioon Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa. Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja konsultointeja. Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3532)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.