Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

API kehittäjäkokemuksen merkitys ja parantaminen

Edellisessä webinaarissa 8.12.2017 on tasoitettu webinaarisarjaan osallistuvien tietotasoa. Perusteiden ymmärtämisen jälkeen voidaan keskittyä yhteen API:en jalkauttamisen kannalta keskeisimpään osa-alueeseen eli API:n kehittäjäkokemukseen. Edelliseen webinaariin osallustuminen ei ole välttämätöntä.

Hyvä kehittäjäkokemus mahdollistaa tietotuotteen (API) käyttöönoton minuuteissa, tuottaa paremman asiakaskokemuksen ja lisää tuotteen käyttöä merkittävästi. Nykyaikana sovelluskehittäjät eivät kysele asioiden, käyttäjätunnusten tai koodiesimerkkien perään, vaan odottavat itsepalvelua sillä samalla minuutilla kun tarve tulee ilmi. Webinaarin aikana saat vastaukset kysymyksiin:

- Millaisia vaatimuksia ja odotuksia sovelluskehittäjille on ohjelmointirajapintojen suhteen?
- Mistä koostuu hyvä kehittäjäkokemus (DX)?
- Miten mittaan kehittäjäkokemus?
- Miten API-hallinta auttaa loistavan ja kustannustehokkaan kehittäjäkokemuksen toteuttamisessa?
Recorded Jan 12 2018 46 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Ilari Mikkonen
Presentation preview: API kehittäjäkokemuksen merkitys ja parantaminen
 • Channel
 • Channel profile
 • SAFe käyttöönoton ABC Recorded: Sep 20 2018 38 mins
  Raija Harle
  SAFe® käyttöönoton ABC -webinaarissa kerrotaan helposti ymmärrettävässä muodossa organisaation askeleet SAFe®-viitekehyksen käyttöönottoon ja organisaation kokonaisvaltaiseen ketteröittämiseen. Samalla saat myös vinkkejä parhaista käytännöistä sekä siitä, miten tukea organisaatiota muutosmatkalla.

  Webinaari sopii kaikille SAFe®-viitekehyksestä kiinnostuneille ja erityisesti niille, jotka pohtivat/suunnittelevat SAFen käyttöönottoa omassa organisaatiossaan.

  Puhujana Raija Harle

  Raijalla on IT-alan kokemusta yli 20 vuotta, koodarista hankejohtoon, erityisesti CRM:n ja ERP:in parissa. LEAN / Agile konsultti, SAFe SPC (muutosagentti) ja RTE (ketterä hankejohtaja). Haluna auttaa organisaatioita tekemään asioita fiksummin ja mielekkäämmin ketterillä menetelmillä.
 • Mallinnuskielten taistelu! - Mikä sopii prosessien mallintamiseen? Recorded: Sep 20 2018 61 mins
  Tarja Raussi
  Tässä Mallinnuskielten taistelu! -webinaarisarjassa Tarja käy läpi havainnollisin esimerkein keskeisten mallinnuskielten ArchiMaten, BPMN:n ja UML:n soveltumista eri tarkoituksiin. Tänä syksynä keskitymme yhteen aiheeseen kerrallaan, jotta aikaa on kunnolliseen käsittelyyn.

  Jotta webinaarista saadaan osallistavampaa, ilmoittautuneet voivat lähettää Tarjalle (tarja.raussi@coala.fi) etukäteen aihepiiriin liittyviä kysymyksiä tai esimerkkitapauksia, joita hän sitten käsittelee webinaarissaan. Kysymykset tai esimerkit tulee lähettää viimeistään 3 päivää ennen webinaaria.

  Mallinnuskielten taistelun 1. ottelussa keskitytään siihen, mikä mallinnuskielistä sopii parhaiten prosessien mallintamiseen. Jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, niin on hyvä muistaa, että prosesseja kannattaa mallintaa eri tarkkuustasoilla eri tarkoituksia varten. Niinpä vastauskaan ei liene yksioikoinen…

  Senior Consultant Tarja Raussi on käyttänyt eri mallinnuskieliä vuosikymmeniä. Hän käytti UML:ää jo 1990-luvulla. Kun BPMN tuli kuvioihin, Tarja alkoi käyttää sitä, ja samoin kävi ArchiMaten kanssa. Tarjalla on sertifikaatit sekä UML:stä että ArchiMatesta. Koska Tarja on tehnyt laajoja projekteja ja myös kouluttanut näitä kieliä, hän on joutunut miettimään, miten fiksuimmin selvitä koko paletin kanssa. Nykyään Tarja työskentelee Coala Oy:ssä konsulttina ja käyttää päivittäisessä työssään kaikkia mallinnuskieliä.
 • Näin automatisoit palvelusi! Recorded: Sep 18 2018 43 mins
  Lauri Humina ja Lari Peltoniemi
  Automaatio on lähtökohta uusille palveluille ja se tuo tehokkuutta myös olemassa oleviin palveluihin. Tässä webinarissa kuvataan pureudutaan palveluiden automatisoimisen problematiikkaan mm. seuraavine kysymyksien kautta:

  Mitä on palveluautomaatio (Service Automation)
  Mikä osuus palvelusta voidaan automatisoida
  Minkälaisia haasteita palvelun automatisoinnissa on
  Millä lähestymistavalla palvelun automatisoinnin suunnittelussa pääsee hyvin liikkeelle
  Mitä pyöriä palvelun automatisoinnin suunnittelussa on jo keksitty
  Webinaari on tarkoitettu kaikille palvelunhallinnan ammattilaisille, keskijohdolle, kehittäjille palvelumuotoilijoille ja kaikille palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinnostuneille. Webinaari sopii erinomaisesti myös työhönsä motivaatiota etsiville.

  Tule kuulemaan miten voit lähestyä palvelun automatisointia systemaattisesti.

  Katso Service Automation Framework (SAF) -kurssit OPPIA.FI:STÄ.
 • VÄLTÄ SKANDAALI! Miten ehkäistä ei-toivottua käytöstä organisaatiossa? Recorded: Sep 18 2018 62 mins
  Niina Ratsula
  Mediassa uutisoidaan jatkuvasti organisaatioista, joiden edustamat henkilöt ovat toimineet ei-toivotusti – joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti. Aseman ja vallan väärinkäyttöä, epäilyttäviä transaktioita, intressiristiriitoja, harkitsemattomia lausuntoja lehdistölle, syrjintäväitteitä, ja lista jatkuu päivittäin.

  Jokainen organisaatio on altis skandaaleille, joista taloudellisten ja juridisten seuraamusten lisäksi vaikutukset yrityksen maineeseen ja yhteistyökumppanuuksiin voivat olla kohtalokkaita.

  Paras keino suojautua näiltä riskeiltä on ymmärtää oman organisaatiosi kannalta relevantit riskit sekä varautua niiden toteutumiseen: Mitkä ovat tilanteita, joissa meidän johto tai muu henkilöstö voisi toimia ei-toivotusti – joko tahattomasti tai tarkoituksella?

  Tässä maksuttomassa webinaarissa opit, mitkä ovat parhaat käytännöt ei-toivotun käytöksen ehkäisyyn ja skandaalien välttämiseen. Kuulet myös vinkkejä miten toimia tilanteissa, joissa ei-toivottu käytös tai skandaali ehkäisystä huolimatta realisoituu.

  Niina Ratsula auttaa perustamansa Code of Conduct Companyn asiantuntijana organisaatioita kehittämään yritysetiikan, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Niinalla on 12 vuoden monipuolinen kansainvälinen kokemus compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija ja luennoitsija - hänen blogia voit seurata osoitteessa WWW.CODEOFCONDUCT.FI.
 • Näin valitset organisaatiollesi sopivan valmisohjelmiston Recorded: Sep 18 2018 52 mins
  Petteri Laamanen
  Kaikki asiakashallintajärjestelmä eivät ole samanlaisia. Tuotteiden välillä on eroja. Sama pätee myös muihin valmisohjelmistoihin (ERP, IAM, ECM jne.) Myyjät lupaavat yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Kuinka valitset organisaatiollenne sopivan tuotteen?

  Onnistunut valinta lähtee omien tarpeiden tunnistamisesta ja kuvaamisesta. Kun tiedät tarpeet, osaat vaatia niitä valittavalta tuotteelta. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa hyvät menetelmät tarpeiden analysointiin ja kuvaamiseen. Menetelmien avulla kuvaat myös, kuinka uusi ratkaisu istuu osaksi kokonaisuutta ja mitä muutoksia se vaatii mm. integraatioihin ja ympäröiviin järjestelmiin.

  Tule kuulemaan, miten arkkitehtuurityö auttaa onnistumaan valmisohjelmistovalinnassa. Webinaari soveltuu myös muille kuin arkkitehdeille.

  Senior Consultant Petteri Laamanen on osallistunut tuotevalintoihin niin organisaation omana työntekijänä kuin hankintaa avustavana konsulttina. Hankittavat ohjelmistot ovat vaihdelleet CRM-paketeista aina IAM-ratkaisuihin. Petterillä on seuraavat kokonaisarkkitehtuurisertifikaatit: TOGAF® 9 Certified ja ArchiMate® 3 Practitioner. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta muun muassa JHS-179 suosituksen soveltamisesta sekä muiden vastaavien kehikkojen käytöstä. Petteri toimii Coala Oy:ssä konsulttina ja käyttää arkkitehtuurimenetelmiä päivittäisessä työssään.
 • EU SME Instrument -rahoituksen hakeminen PK-yrityksille Recorded: Sep 13 2018 46 mins
  Jerri Laine
  Tässä webinaarissa esitellään EU SME Instrument -ohjelma ja sen statistiikkaa, hakemusprosessia, hakemuksien arviointikriteerejä ja annetaan käytännön vinkkejä hyvään hakemukseen.

  Webinaari sopii kaikille, pienten ja keskisuurien yrityksien edustajille, jotka ovat kiinnostuneita EU:n rahoituksen hakemisesta toimintaansa. Webinaari pohjustaa hakemuksen tekemiseen opastavaa kurssia EU SME INSTRUMENT PHASE 1 -HAKEMUSTYÖPAJA, jonka löydät Oppia.fi:stä.

  Jerri Laine on Innovation Manager Finland Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Jerrillä on yli 20 vuoden kokemus julkisen rahoituksen hankkeista ja ohjelmista. Jerri on ollut mukana toteuttamassa menestyksekkäästi yli 300 kotimaista julkista rahoitushakemusta ja yli 30 EU rahoitushakemusta.

  Aikaisemmin Jerri on ollut mm. Innovation Managerina Wärtsilä Oyj:ssä ja Teknologia-asiantuntijana Tekesissä.
 • Lean Six Sigma - Onko datamme ”yli-kokattua” vai ”aliravittua”? - Osa 2 Recorded: Sep 12 2018 23 mins
  Kalevi Kaski
  Webinaarissa tarkastellaan datan eli prosessin informaation hyödyntämisen ongelmia. Jos dataa on ”keitetty liikaa”, mahdollisuus helppoihin ja jopa kaikkiin parannuksiin on menetetty. Yli- kokatun datan perusteella saatetaan tehdä myös virheellisiä päätöksiä. Siksipä meidän on aloitettava raakadata dieetti oikeaoppisin analyysimenetelmin!

  Tämä on jatkoa aiemmin pidetylle webinaarille Lean Six Sigma - Onko datamme ”yli-kokattua” vai ”aliravittua”?. Tässä webinaarissa tarkastellaan todella yli- kokatun datan hyödyntämisen ongelmaa, kun tehdään virheellisiä päätöksiä väärin analysoidun datan perusteella. Webinaarissa myös valoitetaan mikä on oikea tapa tarkastella dataa.

  Webinaari soveltuu hyvin esim. tuotannosta ja laadusta vastaaville.
 • Lean Six Sigma - Onko datamme ”yli-kokattua” vai ”aliravittua”? Recorded: Sep 10 2018 22 mins
  Kalevi Kaski
  Webinaarissa tarkastellaan datan (=prosessin) informaation hyödyntämisen ongelmia. Jos dataa on ”keitetty liikaa”, mahdollisuus helppoihin ja jopa kaikkiin parannuksiin on menetetty. Toisaalta, datasta voi puuttua ”lisäravinteet”, jolloin data on aneemista. Silloinkin mahdollisuus helppoihin parannuksiin on menetetty, eikä eteenpäin johtavia analyyseja voida tehdä. Se vaatii hieman muutosta fokukseen, jotta saataisiin tulokset, jota kaikki haluavat. Ja se on ainoa tapa löytää näkymättömät matalalla riippuvat hedelmät, eli helpoimmin toteutettavat parannuskohteet, saati sitten muut parannukset.
  Siksipä meidän on aloitettava raakadata dieetti!

  Webinaarin sisältö:

  - Matalalla riippuvat hedelmät
  - Raakadata dieetti
  - Tiivistetty data
  - Ylikeitetty data
  - Vikojen aikasarjadata
  - Pareto kartat
  - Analysointi - Tarkoitus on oivaltaminen
  - Mitä minulla on ollut hukassa?

  Webinaarin puhujana toimii Kalevi Kaski kattavalla 40 vuoden kokemuksella. Kalevilla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master,
 • Ymmärrä aivojasi - onnistu yhteistyössä! Recorded: Sep 7 2018 41 mins
  Anjariitta Savolainen ja Päivi Äijälä
  Aloitamme perusteista, mitä jokaisen olisi hyvä tietää aivoista, jotta yhteistyö ja vuorovaikutus onnistuisi. Emme sukella syvälle neurotieteeseen vaan tarjoamme ajatuksenruokaa sekä asiantuntijoille että johtajille, siitä miten toimit ja vaikutat aivoystävällisesti.

  Aivojen toiminnasta tiedetään entistä enemmän, ja kuitenkin aika vähän. Ihmisen painekäyttäytyminen vaikuttaa toimintaan ja päätöksentekoon tiukoissa tilanteissa. Painetilanteessa rationaalinen ajattelu loppuu - jokaisella. Painetilanteet voivat olla erilaisia ja painekäyttäytymisen erotkin voivat olla suuria. Mutta ihmisaivot toimivat samoilla periaatteilla - skannaamme koko ajan onko tilanne uhka vai mahdollisuus, vaikka emme sitä tiedostaisi.

  Webinaari rakentuu neljästä osasta:

  - mitä meissä tapahtuu painetilanteessa ja miten se näkyy käyttäytymisessä; miksi on hyvä tunnistaa painekäyttäytyminen
  - miten painekäyttäytymiseen pääsee kiinni
  - miten katkaiset painekäyttäytymisen
  - miten luot rakentavaa yhteistyötä aivoystävällisesti
 • IAM-arkkitehtuurin kuvaaminen käytännössä Recorded: Sep 6 2018 54 mins
  Eetu Niemi
  Digitalisaatio ja tietosuojavaatimuksiin (esim. GDPR) vastaaminen ei onnistu ilman hyvin toimivaa käyttäjä- ja pääsynhallintaa (Identity and Access Management, IAM). Se on kuitenkin laaja kokonaisuus, joka liittyy organisaatioissa ”kaikkeen”.

  Käyttäjä- ja pääsynhallinnan kehittäminen vaatiikin pohjaksi arkkitehtuurin huolellisen kuvaamisen. Mutta ilman tiukkaa näkemystä siitä, mitä arkkitehtuurissa kannattaa kuvata ja miten, voi kuvaustyössä mennä ikä ja terveys. Katso tästä webinaarista vinkit ja käytännön esimerkit IAM-arkkitehtuurin kuvaamiseen!

  Tässä webinaarissa opit
  - mistä käyttäjä- ja pääsynhallinnassa on kysymys
  - mistä käyttäjä- ja pääsynhallinnan arkkitehtuuri koostuu
  - miten käyttäjä- ja pääsynhallinnan arkkitehtuuri kannattaa kuvata
  - miten kokonaisarkkitehtuuria voi hyödyntää käyttäjä- ja pääsynhallinnan arkkitehtuurin kuvaamisessa

  Eetu on arkkitehtuurin monitoimimies, joka on tehnyt yli 10 vuotta töitä käyttäjä- ja pääsynhallinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin parissa. Käyttäjä- ja pääsynhallinnan ratkaisuja hän on suunnitellut ja joskus myös toteuttanut useilla toimialoilla. Hänellä on kokemusta niin arkkitehtuurisuunnittelusta ja määrittelystä kuin myös teknisestä suunnittelusta ja tuotteiden konfiguroinnista. Eetu toimii arkkitehtuurin sekä käyttäjä- ja pääsynhallinnan konsulttina Coalassa.
 • Selkeyttä kehittämistoimintojen työnjakoon! Recorded: Sep 5 2018 45 mins
  Anna Aaltonen
  Kehittämistoiminnot muodostavat melkoisen viidakon. Yksi kehittää uusia tietojärjestelmiä ja toinen suunnittelee nykyisten operointia ja ylläpitoa. Kolmas kuvaa prosesseja laatukäsikirjaan ja neljäs kutsuu vastaavia tekemisiään toiminta-arkkitehtuuriksi. Viidennen mielestä Business Model Canvas on kaikkein kätevin. Tätä voisi jatkaa loputtomiin. Sekaannus ei liity pelkästään tuotoksiin, vaan välineet ja menetelmät tuovat vielä lisää kulmakerrointa.

  Miten kokonaisuuden voi ymmärtää ja hallita? Kullakin kehittämisen toiminnolla on oma tarkoituksensa ja omat vahvuutensa. Tässä webinaarissa kuulet ymmärrettävällä tavalla, mistä näissä eri toiminnoissa on kyse sekä vinkkejä siihen, miten niiden yhteiselo kannattaa järjestää. Puhumme Coalassa niin usein kehittämistoimintojen kokonaisuudesta, että puhekielessä se on saanut lempinimen ”Coalan kukkanen”. Tule tutustumaan tähän kukkaseen!

  Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.
 • Tarkoituksenmukainen itseorganisoituvuus - ei anarkiaa, ei näkymättömiä sähköait Recorded: Sep 4 2018 28 mins
  Mikko Korkala
  Itseorganisoituminen ja valtuuttaminen ovat varmasti keskeisimpiä ketterään kehittämiseen liittyviä termejä, ja täysin aiheesta. Organisaation ketteryys syntyy tietysti osaltaan asianmukaisista kehitysmenetelmistä, mutta jos haluamme olla oikeasti ketteriä ja reagoida muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti vastuuta on jaettava niille tahoille, joilla on aiheesta paras mahdollinen ymmärrys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimiesasemassa olevien henkilöiden ei ole tarkoituksenmukaista päättää asioista itse vaan paras tietämys löytyy vaikkapa projektitiimin jäseniltä.

  Itseorganisoituvuuteen ja autonomiaan liittyy myös monia myyttejä, uskomuksia ja luonnollisesti huolenaiheita. Tarkoituksenmukainen itseorganisoituvuus ei ole kaaosta ja anarkiaa jossa organisaatio menettää kaiken kontrollin jäseniensä toimintaan, vaan hallittua ja selkeää päätöksentekoa sovituissa rajoissa organisaation eri tasoilla.

  Tässä maksuttomassa webinaarissa käsittelemme itseorganisoituvuutta ja sen mahdollistamista organisaatiossa tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

  Itseorganisoituvuus, delegointi ja valtuutus ovat yksi Management 3.0 koulutusten moduuleista. Tässä koulutuksessa luonnollisesti syvennytään tähän aiheeseen syvällisemmin, ja koulutus kokonaisuudessaan antaa erinomaisen pohjan modernin tuotekehitysorganisaation toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

  Mikko Korkala on pitkän linjan tuotekehitysammattilainen. Hän aloitti uransa ohjelmistosuunnittelijana, mutta löysi kutsumuksensa päädyttyään puolivahingossa ketterien- ja Lean – menetelmien pariin vuonna 2002. Mikko on työskennellyt niin kehitystiimien kuin ylimmän johdonkin kanssa ja lähestymiskulmat ketterään tekemiseen ovat sisältäneet valmentajan, kouluttajan, uusien kehitysprosessien laatijan ja tutkijan rooleja. Tutkimuksellisesta näkökulmasta Mikko on yksi ensimmäisistä, jotka aloittivat ketterien menetelmien systemaattisen tutkimisen ja kehittämisen Suomessa.
 • VeriSM - What is it and for what purpose? Recorded: Aug 31 2018 59 mins
  Lari Peltoniemi has worked within IT Service Management for 15 years. He has helped both IT Service consumer and IT Service P
  VeriSM™ is a Service Management approach, specifically tailored to support organizations to help them succeed in the world of digital services. VeriSM™ helps organizations to define their service management principles. These principles will be relevant to all products and services, and include areas like security, quality, cost and risk.

  Why has VeriSM been developed? To which purpose it is developed? How does it fit together with other Service Management framworks like ITIL? There are a lot of releant questions to which you will get answer in this introduction webinar.
 • Keskustelukerho vai tehokas kokous? Paranna kokouksia fasilitointitaidoilla! Recorded: Aug 29 2018 37 mins
  Arto Kiiskinen ja Maria Wan
  Webinaarissa esitellään yleisimpiä syitä miksi kokoukset epäonnistuvat, mistä asioista hyvät kokoukset koostuvat, ja muutamia tärkeimpiä keinoja parantaa kokouksia.

  Webinaari on suunnattu kaikille jotka haluavat oppia paremmiksi kokousten järjestäjiksi, tai haluavat parantaa kokouskäytäntöjä omassa organisaatiossa. Webinaarissa esitellään yleisimpiä syitä, miksi kokoukset epäonnistuvat, mistä asioista hyvät kokoukset koostuvat, ja muutamia tärkeimpiä keinoja parantaa kokouksia.

  - Mistä hyvät kokoukset syntyvät?
  - Yleisimmät syyt kokousten epäonnistumiseen
  - Tärkeimmät asiat mitä kannattaa muistaa kokouksia järjestettäessä
  - Kokousten järjestäjän tyyliopas
  - Miksi visuaalisten fokuspointtien käyttö on niin tärkeää?

  Arto on toiminut tuotekehityksen erilaisissa projektijohto-, tuotepäällikkö, product owner ja scrum master tehtävissä vuodesta 1997. Kokemusta on kertynyt myös testauksesta, asiakastuesta, ongelmanratkaisusta ja deploymenteista. Kouluttajaksi Arto siirtyi vuonna 2017 CONTRIBYTELLE, joka on yksi liki 150 Oppian kouluttajakumppanista.
 • Ymmärrä aivojasi - onnistu yhteistyössä! Recorded: Aug 28 2018 40 mins
  Anjariitta Savolainen ja Päivi Äijälä
  Aloitamme perusteista, mitä jokaisen olisi hyvä tietää aivoista, jotta yhteistyö ja vuorovaikutus onnistuisi. Emme sukella syvälle neurotieteeseen vaan tarjoamme ajatuksenruokaa sekä asiantuntijoille että johtajille, siitä miten toimit ja vaikutat aivoystävällisesti.

  Aivojen toiminnasta tiedetään entistä enemmän, ja kuitenkin aika vähän. Ihmisen painekäyttäytyminen vaikuttaa toimintaan ja päätöksentekoon tiukoissa tilanteissa. Painetilanteessa rationaalinen ajattelu loppuu - jokaisella. Painetilanteet voivat olla erilaisia ja painekäyttäytymisen erotkin voivat olla suuria. Mutta ihmisaivot toimivat samoilla periaatteilla - skannaamme koko ajan onko tilanne uhka vai mahdollisuus, vaikka emme sitä tiedostaisi.

  Webinaari rakentuu neljästä osasta:

  - mitä meissä tapahtuu painetilanteessa ja miten se näkyy käyttäytymisessä; miksi on hyvä tunnistaa painekäyttäytyminen
  - miten painekäyttäytymiseen pääsee kiinni
  - miten katkaiset painekäyttäytymisen
  - miten luot rakentavaa yhteistyötä aivoystävällisesti
 • Confluence-intranetin suunnittelu ja rakentaminen Recorded: Aug 22 2018 50 mins
  Antero Aunesluoma
  Mietitkö miten tavoittaisit paremmin intranetin käyttäjät? Miten saisit lisättyä käyntejä ja toisaalta tiedotteet ja muut sisällöt entistä useamman työntekijän saataville? Oletko miettinyt minkälaisia sisältöjä intranetissä pitäisi olla ja miten ne pitäisi tarjoilla käyttäjille? Onko sinulla takana kenties useampikin intranet-uudistus jonka lopputulos on aina sama, intranet saadaan pystyyn ja toimimaan sekä sisällöt esille, mutta jostain syystä työntekijät ja muut käyttäjät eivät käy siellä tarpeeksi usein. Entä jos kääntäisit ajatuksen toisinpäin? Entä jos et enää houkuttelisi käyttäjiä intranetiin vaan veisitkin intranetin sisällöt heidän luokse?


  Tässä webinaarissa esitellään lyhyesti miten Atlassianin Confluence-ryhmätyöohjelmisto taipuu osaavissa käsissä käteväksi ja kustannustehokkaaksi intranetiksi. Miten saat organisaatiosi tärkeät tiedotteet ja viestit suoraan käyttäjien ulottuville ilman erillistä ja kallista intranet-ohjelmistoa, olkoon sitten kyseessä pieni firma tai isompikin organisaatio. Webinaarin kohderyhmänä on kaikki sisäisen viestinnän ja tiedotuksen ja intranetien kanssa toimivat, olkoon toimenkuvasi sitten tiedottaja tai muu asiantuntija, projektipäällikkö tai vaikka johtaja.

  Webinaarin aiheita voit halutessasi syventää laajemmassa koulutuksessa CONFLUENCE-INTRANETIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN. Lue lisää samasta aiheesta blogikirjoituksesta CONFLUENCE-INTRANETIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN.


  Webinaarin sisältö lyhyesti:
  - Ongelma: Intranetin sisällöt eivät tavoita käyttäjiä
  - Ratkaisu: Vie intranet käyttäjien luo
  - Confluence ryhmätyöohjelmiston esittely
  - Confluencen intranet-ominaisuudet
  - Parhaat käytänteet onnistuneeseen intranetin rakentamiseen ja käyttöönottoon Confluencen avulla
 • Lopeta turha kehittäminen - panosta oikeisiin ominaisuuksiin Recorded: Aug 14 2018 51 mins
  Harri Pendolin
  Nykypäivän tuotteita yhdistää jatkuva kehittäminen, asiakaskokemuksen tärkeys ja armoton kilpailu. Onnistumiseen vaaditaan kykyä ymmärtää asiakkaiden tarpeita sekä yhdistää saumaton käytettävyys ja tarvittava teknologia. Oikeiden ominaisuuksien kehittäminen ratkaisee tuotteiden menestyksen.

  Insinööri on viisas eläin. Lähes kaikki ongelmat ovat teknologialla ratkaistavissa, kunhan resursseja on vain käytettävissä riittävästi. Tuotekehityksessä itse asioiden kehittämistä suurempi ongelma onkin yleensä se, mitä asioita valitaan kehitettäväksi. Ideoita, kehityskandidaatteja on aina ylenmäärin enemmän kuin mitä tuotekehitystiimi pystyy vastaanottamaan. Kuka, ja millä keinoin sitten valitsee ne ideat ja vaatimukset mitä lähdetään kehittämään? Miten näitä "the chosen ones" sitten kannattaa kehityksen alkutaipaleella jalostaa? Kannattaako tästäkin valittujen kultaisten ajatusten joukosta pudottaa vielä pois jotakin ennen kuin konseptit annetaan varsinaiselle tuotekehitystiimille?

  Näistä asioista kerrotaan "OIKEAT OMINAISUUDET" -KOULUTUKSESSA.

  Tässä maksuttomassa webinaarissa esitellään ajatusmalli ja lähestymistapoja ideavirran hallintaan. Jos olet kiinnostunut Oikeat ominaisuudet -koulutuksesta tai tehokkaasta ideoiden kehittämisestä, katso webinaari.

  Webinaarin pitää Harri Pendolin. Harri Pendolin on nähnyt tuotekehityksen tuskat ja haasteet monesta kulmasta. Yli 20 vuotta sitten alkanut ura tuotteiden parissa on vienyt tuotekehittäjästä tuotepäälliköksi ja yrittäjäksi. Nykyisin Harri toimii Contribyten johtavana konsulttina tuotejohtamisen ja portfolion hallinnan alueella. Kokemusta Harrille on kertynyt mm.
  • yli 20 tuotekehitysprojektia kehittäjä tai tuotepäällikkönä
  • Suomen ensimmäisen tuotejohtamisyrityksen perustaja
  • Ulos toimistosta – reittiopas uusien tuotteiden kehittäjille -kirjan kirjoittaja
  • Tuotepäällikkö-blogin perustaja
  • yli 600 koulutettua tuotepäällikköä
  • 8 vuotta tuotejohtamisen koulutusta ja konsultointia
 • Miksi Lean toteutus usein epäonnistuu? - Löytyisikö siihen ennakoivia lääkkeitä? Recorded: Jun 27 2018 36 mins
  Kalevi Kaski
  Jokaisella Lean menetelmiä aloittavan yrityksen johdolla on tarkoitus mielessään, jonka johto haluaa jakaa koko organisaatiolle. Eräs yleisimmistä jaetuista tarkoituksen asetteluista on kenties seuraava:

  Tarkoituksenamme on…
  1. Parantaa toimintaa pienin askelin / välitavoittein

  Tarkoitus ei ole juosta kovempaa vaan kävellä lyhempi matka

  Antaa sysäys jatkuvalle parantamiselle

  Luoda VAHVA tuki ja yhteiset TAVOITTEET jatkuvalle parantamiselle

  2. Parantaa laatua

  Toimintaa selkiyttämällä ja yksinkertaistamalla

  Hyödyntämällä työntekijöiden ”hiljaista tietoa” prosessien parantamiseen

  3.Kehittää henkilöstön osaamista

  Kouluttamalla, mentoroimalla ja antaen vastuuta

  … ja niin parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä sekä helpottaa toiminnan sopeuttamista.

  Webinaarin puhujana toimii kattavalla 40 vuoden kokemuksella oleva asiantuntija, jolla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master.
 • Lisä-arvoa rekrykoulutuksiin jota työnantajat arvostavat Recorded: Jun 26 2018 35 mins
  Kalevi Kaski
  Tässä webinaarissa käsitellään rekrytoinnin haasteita yrityksen näkökulmasta. Rekrytointi on tämä päivänä haastava prosessi, jossa on punnittava tarkkaan kustannuksia ja hyötyjä. Yksi tärkeä asia on seurannaisvaikutukset, jossa HR ja tuleva esimies joutuvat pohtimaan kunkin työnhakijakandidaatin kohdalla mitkä olisivat seuraukset, jos hänet palkataan. Lisäksi on mietitävä mm.

  Pitääkö työntekijää kouluttaa lisää?
  Mitkä ovat molempien odotukset?
  Tule mukaan tähän webinaariin ja ota täysi hyöty irti Leanistä ja Six Sigmasta, joiden uskomme ratkaisevan mahdolliset ongelmat.

  Webinaarin puhujana toimii kattavalla 40 vuoden kokemuksella oleva asiantuntija, jolla on 18 vuoden kokemus Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa. Puhuja on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt ja Lean Master,
 • GDPR ja tiedonhallinta Recorded: Jun 19 2018 46 mins
  Juha Sallinen ja Rosa-Maria Suorsa
  Useissa yrityksissä on ongelmana ärsyttävät excelit ja wordit sekä muut dokumentit, joissa on mahdollisesti henkilöön liittyviä tietoja ja jotka ovat unohtuneet ajan saatossa, joita tallennetaan vain varmuuden vuoksi. Harvemmin tulee ajateltua, että nämä dokumentit ovat myös riski GDPR:n, eli EU:n tietosuoja-asetuksen kannalta. Miten löydetään nämä tiedot, jotka ovat olennaisia sekä nopeutetaan samalla tietopyyntöihin vastaamista että tehostetaan myös hakutoimintoja, takaamalla käyttäjälle samalla ajantasaiset tiedot? Tai miten vastataan tietosuoja-asetuksen vaatimukseen tiedon minimoinnista?

  Kaikissa yrityksessä on tietoa, josta ei tiedetä sisältöä tai tarpeellisuutta: rakenteetonta tietoa, jota on kerääntynyt vuosien saatossa ilman päätöksiä ja vailla teknisiä toteutuksia datan hävittämiseen. Kerromme webinaarissamme millaisia ratkaisuja näiden tiedon löytämiseen ja läpikäymiseen sekä kuinka nopeutetaan asiakkaiden tietopyyntöihin vastaamista. Webinaari on suunnattu yrityksen tietohallinnasta vastaaville henkilöille.

  uha Sallinen toimii GDPR Tech -yhtiössä konsulttina ja kouluttajana. Hän on taustaltaan nykyaikainen moniosaaja, jota GDPR:ssä oleviin vaatimuksiin tarvitaan. Menneet työtehtävät niin arkkitehtinä kuin myyntitehtävissä antavat riittävän laajan kokonaisnäkymän GDPR:ään ja käytännönläheiset työpajat GDPR:ssä pitävät hänet asiakasrajapinnassa tietoisena Pohjoismaiden ja Baltian GDPR-valmiustilasta.

  Rosa-Maria Suorsa toimii Varoniksella Pohjoismaiden liiketoiminnan kehityksen parissa. Varonis on tietoturvaohjelmistoihin ja data-analytiikkaan erikoistunut yhtiö, joka auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan muun muassa tiedon hallintaan ja klassifiointiin sekä uhkatekijöiden analysointiin liittyviä haasteita. Varonis auttaa yrityksiä tunnistamaan ja suojaamaan arkaluontoisen sekä henkilötietoja sisältävän datan, ja sitä kautta vastaamaan säädösten ja asetusten vaatimuksiin.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: API kehittäjäkokemuksen merkitys ja parantaminen
 • Live at: Jan 12 2018 7:00 am
 • Presented by: Ilari Mikkonen
 • From:
Your email has been sent.
or close