Löydä sopiva käsiala kokonaisarkkitehtuuriisi!

Presented by

Anna Aaltonen

About this talk

Käsiala tarkoittaa sitä, tekeekö arkkitehti karkeammalla vai tarkemmalla tasolla ja mitkä asiat yleensäkään valitaan kuvattavaksi. Kokonaisarkkitehtuuri on enemmän taidetta kuin insinööritiedettä, vaikka inventaarioillekin on paikkansa. Käsialassa on huomioitava lukijat ja kuvausten käyttötarkoitus. Onnistuessaan hyvä ja yhtenäinen käsiala takaa kokonaisarkkitehtuurin tuotosten hyödynnettävyyden. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustasoja usein kuvaillaan termeillä käsitteellinen, looginen ja fyysinen. Myös abstrahointi ja generalisointi ovat käytössä. Tehdäkö siis abstraktia vai konkreettista? Riippuu tilanteesta. Entäpä mistä lähdetään liikkeelle? Top-down-lähestymistavassa aloitetaan kuvaamalla ensin ylätason asiat ja etenemällä yksityiskohtiin. Parhaimmillaan top-down nivoo muut asiat suoraan strategiaan, pahimmillaan hyydyttää koko muun tekemisen, jos ylätason kuvat eivät olleetkaan niin helposti hyödynnettäviä ja ymmärrettäviä. Vastaavasti bottom-up voi muodostua nykytilassa rypeväksi työvoimavaltaiseksi harjoitukseksi, josta ei ole vastaavaa hyötyä siihen käytettyyn panokseen nähden. Kuhunkin arkkitehtuurin osa-alueeseen (toiminta, tieto, IT, teknologia) sopii hivenen erilainen lähestymistapa. Millainen? Siitä lisää webinaarissa. Anna Aaltosen tuntevat tietävät, että kautta aikain ”käsiala” on kuulunut hänen lempiaiheisiinsa. Tule kuuntelemaan, mitä tämä klassikko tarkoittaa kokonaisarkkitehtuurissa. Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on reilun viidentoista vuoden ajalta. Vaikka Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet, mieluiten hän käyttää aikaansa varsinaiseen arkkitehtuurityöhön. Kokemusta hänellä onkin isommista ja pienemmistä organisaatioista sekä valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurityöstä. Annan käsiala on käytännönläheinen ja oleellisiin asioihin pureutuva.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3568)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.