DevOps ja VeriSM - (epä)pyhä allianssi

Presented by

Veikko Nokkala ja Lari Peltoniemi

About this talk

DevOps ja VeriSM -lähestymistapojen tavoitteena on luoda lisäarvoa tuottavia IT-palveluita tehokkaasti – molempien keskiössä on siis asiakkaat/loppukäyttäjät ja keskittyminen heille tuotettavaan lisäarvoon. Sekä VeriSM ja DevOps tukevat käytännössä kaikkia kehyksiä ja molempien filosofiana on, että valitut ja käytössä olevat (viite)kehykset ja prosessit ovat toimintaympäristö/tilanne/asiakaskohtaisia. Sekä DevOpsin että VeriSM:n osalta on siis yhtäläisyyksiä mutta myös eroja. Yhtenäisistä tavoitteista syntyy näiden kahden konseptin pyhä allianssi. Toisaalta molemmat ovat omalla tavallaan erilailla radikaaleja ja molempiin liittyy olettamuksia, pelkoja tai väärinymmärryksiä, joita tässä webinaarissa pyritään avaamaan. DevOps on operatiivinen ja kulttuurillinen malli, joka rakastaa yhteistyötä ja mahdollistaa tehokkaasti toimivan IT organisaation, joka saavuttaa liiketoiminnan asettamat tavoitteet. Webinaarin ensimmäisessä osassa tutustutaan tarkemmin DevOpsiin ja siirrytään sitten dialogiin alan asiantuntijoiden kesken (Veikko ja Lari), jossa oleellisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin pureudutaan tarkemmin. Tähän webinaariin osallistuville suositellaan aiemmin julkaistun VeriSM webinaarin katselu (HTTPS://WWW.OPPIA.FI/WEBINARS/VERISMESITTELY), jotta molemmat konseptit tulee tutuksi ja yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien käsittelystä saa parhaat hyödyt itselleen irti. Webinaarin näkemyksiä tuovat esiin Veikko Nokkala, joka toimii DevOps kouluttajana ja suurlähettiläänä sekä Lari Peltoniemi, joka toimii VeriSM kouluttajana.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3556)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.