Herkkyys yrityksen voimavarana

Presented by

Suvi Savolainen

About this talk

Herkkien ihmisten yleinen ongelma on se, että he vertaavat itseään muihin ympäristöönsä ja kokevat huonommuutta siitä, etteivät porskuta yhtä järkähtämättömästi eteenpäin kaikissa tilanteissa kuin muut näyttävät tekevän. Heihin kun vaikuttavat ympäristö, piileva ryhmädynamiikka, ääneen sanomattomat tunteet, muiden käsittelemättömät sotkut ja dramaattiset tilanteet. Herkät ylittävät omia rajojaan yrittäessään käyttäytyä mahdollisimman "normaalisti", ajautuen usein toistuvasti kierteeseen, jossa pitää vetäytyä syrjään tasapainottumaan tilanteista. He voivat näin antaa itsestään vääränlaisen vaikutelman ailahtelevaisuudesta, pidättäytyvyydestä ja pelokkuudesta. Tule kuulemaan tähän webinaariin siitä, miten näitä herkkiä ihmisiä voisi hyödyntää tärkeänä lisäarvon tuottajana työyhteisössä! Kerron casejani, joissa tilanteita ollaan saatu edistettyä hienoon suuntaan.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3557)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.