Vuorovaikutus asiakaskohtaamisessa - Mitkä asiat vaikuttavat asiakaskohtaamisen?

Presented by

Johanna Kemppinen ja Riitta Hänninen

About this talk

Monet rutiinityöt automatisoituvat ja siirtyvät koneiden hoidettavaksi. Inhimillisessä vuorovaikutuksessa ihminen kuitenkin hakkaa koneet täysin, joten teknologian kehityksen myötä vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä vain korostuu. Vuorovaikutustaidot ratkaisevat usein asiakaskokemuksen onnistumisen tai epäonnistumisen. Miten niitä voi kehittää? Millaisten työkalujen avulla omaa ja toisten tapaa olla vuorovaikutuksessa voi ymmärtää paremmin? Puhujat: Johanna Kemppinen on asiakaskokemuksen sanansaattaja, hänellä on kokemusta asiakaspalvelun ja myynnin saralta 15 vuotta. Kemppisen sydän sykkii tavoitteille, ihmisten valmennukselle sekä yli kolmelle miljoonalle asiakaskohtaamiselle vuosittain. Hän on ollut Call Waves Solutions Finland Oy:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2014. Riitta Hänninen on tehnyt pitkän uran HRD-tehtävissä, asiakaspalvelualalta hänellä kokemusta 15 vuotta. Hänninen näkee tärkeäksi, että henkilöstöä kannustetaan ja työntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan jatkuvasti – erinomaisia asiakaspalvelukokemuksia tuotetaan, kun osaavan, motivoituneen henkilöstön voimavarat ovat viritettyinä asiakkuuden hoitoon. Riitta Hänninen on ollut Call Waves Solutions Finland Oy:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3518)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.