Tiedonhallintalaki tulossa, mitä ja kenelle?

Presented by

Jarkko Koivuniemi

About this talk

Hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen päätoimenpiteisiin kuuluu uuden tiedonhallintalain valmistelu. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tulossa on siis uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki Laki tulisi voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Tule webinaariin kuuntelemaan ajatuksia, mihin pitää varautua. Julkisen hallinnon tiedonhallintaon muutosten edessä. Sisältö - Sääntelykohteet - Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus - Tietoturvallisuussäännöksiä - Tekniset rajapinnat - VAHTI suositusvaatimukset - Asianhallinta ja tietoaineistojen muodostaminen - Metatietoa ja rekistereitä - Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi - JHS-179 ja kokonaisarkkitehtuuri

Related topics:

More from this channel

Upcoming talks (0)
On-demand talks (299)
Subscribers (3568)
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.