Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Oppimisen trendit liiketoiminnassa

Työ muuttuu ja myös oppimisen on muututtava. Menetelmät, jotka tuottivat tulosta teollisella aikakaudella, eivät enää sovellu digitaaliseen alustatalouteen. Oppia.fi-alustalla toteutettavassa webinaarissa saat käsityksen keskeisistä oppimista ja osaamisen kehittämistä muuntavista työ- ja liike-elämän trendeistä.

Webinaarin vetäjinä toimivat Kirsi Elina Kallio ja Timo Valli.

Kirsi Elina Kallio (FL) on kokenut työtoiminnan kehittäjä ja tutkija. Hän on opettanut eri yliopistoissa ja yrityksissä työelämän oppimiseen ja muutokseen liittyviä teemoja yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Timo Valli (FM, eMBA) on yrittäjä ja kokenut liiketoiminnan strategioiden toimeenpanija. Hän on työskennellyt menestyksekkäästi johtajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Webinaarin kesto on 30 min.Sisällöt:

- Oppiminen liiketoiminnan ytimenä
- Yksilön kompetensseista yhteisön kyvykkyyksiin
- Osallistavat menetelmät liiketoiminnan kehittämisessä
- Miten fasilitoida oppimista ja kehitystä? – Valmennuksia oppimisen johtamiseen ja kehittämiseen
Recorded Jan 11 2019 30 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Kirsi Kallio
Presentation preview: Oppimisen trendit liiketoiminnassa
 • Channel
 • Channel profile
 • Mielekäs kokonaisarkkitehtuuri muutoksessa? Recorded: Mar 18 2019 33 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Enterprise Architecture tai suomeksi kokonaisarkkitehtuuri sanoina ovat melko luotaantyöntäviä. KA työhön pitäisi osallistua organisaation yksiköistä, mutta se on usein liian teknistä. Kyse on kuitenkin toiminnan kehittämisestä lähtien strategioista ja toimenpiteistä. Mutta mitä kokonaisarkkitehtuurityö mielekkääksi? Tule kuuntelemaan lisää maksuttomaan webinaariin!


  Mielekäs kokonaisarkkitehtuuri ja IT käsikädessä, mahdollista vai mahdotonta?
  Mitä mielekäs arkkitehtuuri voisi tarkoittaa
  Viitekehyksien merkitys, entäpä jos HR:llä tai myynnillä vetovastuu?
  Toiminnan ja muutoksen kuvaaminen
  Organisaation kyvykkyys
  Organisaation johto ja toiminnot mukaan
  Mitä tähän mennessä on opittu?
  Miksi toiminnan dokumentointia tarvitsee tehdä?
  Julkinen sektori vs ykstyinen
 • Vältä muutosansat muutosjohtamisella Recorded: Mar 14 2019 46 mins
  Tuija Aro
  Muutokset ovat tulleet jäädäkseen, mutta ihmisten mukaan saaminen ja motivointi on haastavaa. Elämme jatkuvaa beta-vaihetta, jossa ajetaan sisään uusia asioita limittäin ja vauhdilla. Älä jumittaudu muutosansoihin tai vastustajiin vaan saa ihmiset mukaan. Webinaarista saat tietoa jatkuvan muutoksen käsittelemisestä ja johtamisesta.

  Kaikki asiakkaat ovat ihmisiä. Kaikki työntekijät ovat ihmisiä. Jos et ymmärrä ihmisiä, et ymmärrä bisnestä.

  Webinaarin pitäjä Tuija Aro on kokenut johtamisen ja esimiestyön valmentaja. Motivaatiotarpeiden ymmärtäminen ja niiden kautta johtaminen on ollut Tuijan vahvaa valmennustekemistä vuosien ajan – kokemus on hionnut monipuolista liiketoimintaosaamista, joka yhdistyy laajaan tietoon psykologiasta. Tuija valmentaa esimerkeillä, selkästi ja silti vauhdikkaan mukaansatempaavasti varmistaen, että jokainen osallistuja saa työkaluja oman johtamistyönsä kehittämiseen samalla, kun oivaltaa itsensä johtamisestakin aivan uusia asioita.

  Muutosjohtamisen valmennuksessa asioihin perehdytään syvemmin, mutta jo webinaarissa käsitellään seuraavia teemoja:
  Opi ohjaamaan organisaatiosi kohti onnistunutta muutosta

  Edistä ihmisten toimintaa jatkuvissa muutoksissa
  Tunnista ja ehkäise ennalta stressikäyttäytymistä
  Saa ihmiset mukaan
  Työkaluja johtamiseen ja motivointiin

  Muutosjohtamisen valmennuksen tavoitteet

  Oppia tunnistamaan tarpeita, jotka muutoksessa toimivat jarruttavana voimana
  Oppia huomaamaan muutosta hidastavien ilmiöiden näkymistä ja edistämään niiden ylittämistä
  Oppia ymmärtämään ihmisten distressikäyttäytymistä
  Tunnistaa tietoisen ja tiedostamattoman draaman roolit muutoksessa
  Oppia edistämään luovan konfliktin johtamista
  Oppia johtamaan itseään ja muita tietoisen, mahdollistavan roolin valintaan
  Saada kaikki mukaan kasvattamaan organisaation liikevoimaa muutoksissa
 • Dynaaminen johtamisjärjestelmä julkiselle hallinnolle (DEMO) Recorded: Mar 13 2019 35 mins
  Mika Haikonen, Timo Maisila
  Kevään 2019 virkamies verkostoituu, aistii uusia ilmiöitä ja kokeilee asioita ketterästi. Samalla korostuu selkeän tilannekuvan sekä selkeiden ylätason tavoitteiden merkitys. Erilaisten ohjeiden ja arkkitehtuurien lisäksi tarvitaan siis mittarit jotka kertovat miten yksittäisen organisaation tulosvelvoitteet toteutuvat. QPR johtamisjärjestelmä vastaa tähän tarpeeseen ottamalla huomioon sekä johdon, toiminnan että kehityksen tarpeet yhdellä SaaS-ratkaisulla.

  Webinaariin ovat tervetulleita kaikki johtamisjärjestelmistä kiinnostuneet. Webinaarin kohderyhmää ovat erityisesti julkisen hallinnon johtohenkilöt sekä laadusta, toiminnan kehityksestä ja operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt. Osallistujat oppivat johtamisjärjestelmistä sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta.
 • Kuinka mokaat IT-projektisi?! Recorded: Mar 13 2019 66 mins
  Tarja Raussi
  Niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa vuodesta toiseen kerrotaan, kuinka monet projektit menevät pieleen. Jospa kerrankin otettaisiin käyttöön anti-pattern ja katsotaan, miten varmasti projektin saa poskelleen… Siitä ei voi muuta kuin parantaa.

  Aikataulu:
  8.45-9.00 Liittyminen webinaariin
  9.00-9.45 Kuinka mokaat IT-projektisi?! Puhuja: Tarja Raussi, Senior Consultant (Coala)

  Tarja Raussilla on pitkä kokemus systeemityöstä, projekteista ja kokonaisarkkitehtuurista. Hän on uransa aikana tehnyt ja nähnyt lukuisia hankkeita ja projekteja, joissa on ollut haasteita. Hän on myös avustanut ongelmien ratkomisessa projekteissa, joissa on mennyt paljon pieleen. Mutta hän on ollut myös mukana tekemässä hankkeita ja projekteja, joissa on onnistuttu hienosti, pysytty aikataulussa ja budjetissa, sekä hyödynnetty olemassa olleita kokonaisarkkitehtuurikuvauksia. Niinpä hänellä on kokemusta ja taustaa kertoa, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä.
 • Älykkyyttä osaamisen johtamiseen: SMART CAPABILITY MANAGEMENT Recorded: Mar 8 2019 34 mins
  Kirsi Elina Kallio, Timo Valli
  Suomalaisissa yrityksissä panostetaan joka vuosi entistä enemmän osaamisen kehittämiseen; rekrytoidaan osaajia, käydään kursseilla, ostetaan konsultteja. Kulut kasvavat, mutta lisääntyykö kyvykkyys saada aikaan oikeita tuloksia?

  Smart Capability Management on uusi älykäs toimintatapa varmistaa yritysten strategian tai hankkeen onnistuminen. Tämä Vallum Oy:n kehittämä kyvykkyyksien systemaattisen johtamisen palvelu on suoraviivainen ja yksinkertainen toteuttaa, ja sillä on nopea vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen sekä kustannustehokkuuteen.

  Kehittämämme menetelmä on Suomelle mahdollisuus lisätä yritysten kilpailukykyä, ja sitä myöten voittaa mm. huoltosuhteen heikkenemisestä maallemme aiheutuvat riskit. Kansallisen Smart Capability Management -hankkeen missiona on auttaa yrityksiä menestymään globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeeseen kutsutaan mukaan kaksikymmentä maamme kärkiyritystä, joissa tehdään merkittävä kyvykkyysloikka ajanjaksolla 2019-2022.


  Tässä tiikerinloikassa rima on korkealla. Hankkeeseen osallistuville yrityksille lupaamme uuden, juuri kullekin organisaatiolle sopivimman tavan johtaa organisaationsa kyvykkyyttä. Kullekin loikkaajalle muotoillaan alkukartoitukseen perustuva yrityskohtainen tiekartta, jonka hallitussa toteutuksessa myös autamme. Hankkeen yritykset oppivat toisiltaan yhteisissä työpajoissa ja tilaisuuksissa, joissa päästään vertailemaan tiikerinloikan alkuvaihetta, tiekarttaa ja tuloksia – luonnollisesti luottamuksellisesti yhdessä sovituin osin.

  Naistenpäivän maksuttomassa webinaarissa kuulemme Smart Capability Management -konseptin kehittäneen Vallum Oy:n toimitusjohtaja Timo Vallin ja strategisen osaamisen kehittämisen huippuasiantuntijan Kirsi Elina Kallion ajatuksia järkevämmästä osaamisen hallinnasta ja kyvykkyyksien strategisesta kehittämistyöstä.
 • Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä Recorded: Mar 8 2019 34 mins
  Taito Training Oy
  Miksi luottamuksen tietoinen rakentaminen työyhteisössä on niin tärkeää?

  Miten luottamuksen ilmapiiri vaikuttaa yksilöön, entä yhteistyöhön?

  Miten vaikutamme luottamuksen rakentumiseen käytännön arjessa?  Luottamus vaikuttaa kykyymme toimia, motivaatioomme sekä tuloksellisuuteemme.

  Ihmiset ovat yllättävän erilaisia luottamuksen luontaisen syntymisen suhteen.

  Luottamuksen rakentaminen ja rakentuminen toimivan yhteistyön elinehto.  Luottamuksen ilmapiirissä kiinnitämme luontaisesti enemmän huomiota onnistumisiin sekä positiiviseen. Se mihin kiinnitämme huomiota vahvistuu. Luottamus vahvistaa siis onnistumisia ja olemassa olevaa huippuosaamista entisestään.  Webinaarin sisältö:

  -Luottamuksen rakentamisen vaikutukset

  -Hyvinvointi, motivaatio, tuloksellisuus ja luottamus

  -Luottamuksen rakentaminen käytännössä ja tietoa aivotutkimuksesta

  -Oksitosiini eli mielihyvähormoni ja luottamuksen tunne  -Miten juuri minä voin vaikuttaa luottamuksen rakentumiseen ja kokemukseen?

  -Mitä voin tehdä yhdessä tiimini kanssa?

  -Mitkä ovat seuraavat askeleeni?  Webinaarin aikataulu:

  8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

  9.00-9.30 Aiheen käsittely ja yhteenveto  Kouluttaja:


  Anniina Hukari

  on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja pusken yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach.

  Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja business coach master, joka on opiskellut myös mm pedagogiikkaa, NLP:tä sekä aivotutkimusta.
 • Palautetaidot esimiehen työssä Recorded: Mar 7 2019 43 mins
  Marsa Bäck
  Esimiestehtävissä toimivalta henkilöltä vaaditaan tilanneherkkyyttä ja taitoa tehdä havaintoja. Erityisen tärkeää on osata kuunnella viestintäkumppaneita ja toimia rakentavasti palautteenantajana. On hyvä tietää, millainen palaute on tehokasta, ja miten toimia palautekeskustelun onnistumiseksi. Valta on kykyä toimia yhdessä.

  Hyödyt osallistujalle

  tiedostaa esimiehen viestinnän vaikutuksen työyhteisön ilmapiiriin
  ymmärtää tavoitteellisen, asiallisen ja tilanneherkän viestinnän merkityksen
  saa vinkkejä, kuinka kehittyä palautteen antajana ja saajana
  saa välineitä haastavissa tilanteissa toimimiseen

  Webinaarin sisältö

  Esimies vaikuttaa ihmissuhdetasolla

  esimiehen viestinnän vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja tuloksellisuuteen
  luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen
  tilanneherkkyys ja kuuntelemisen taidot – aito läsnäolo
  herkkyys tunnistaa reaktiot ja tunnelmat

  Esimies palautteenantajana ja vastaanottajana

  tarkoituksenmukaiset palautemenetelmät
  perustellulla ja kannustavalla palautteella tuloksiin
  palautetiedon käsitteleminen ja arviointi
  esimiehen jatkuva itsensä arviointi

  Monikansallisen työyhteisön haasteet palautteen annossa

  luottamuksen rakentaminen - edellytys tuloksiin
  sanattoman viestinnän kulttuurisidonnaisuus
  kulttuuriset erityispiirteet viestinnässä

  Valmentaja

  Valmentaja Marsa Bäck on kouluttanut yli 45 vuoden ajan. Hänen rautainen kokemuksensa ja erikoistuminen niin työyhteisön viestintä ja vuorovaikutustaitoihin kuin myös esiintymistaidon valmentamiseen on auttanut lukuisia ihmisiä ja yrityksiä parempaan vuorovaikutukseen. Marsa käyttää valmennuksissa runsaasti yhteistoiminnallisia menetelmiä ja käy valmennuksen aikana oppimiskeskusteluja. Hänen mottonaan on: ”Koulutettavaa ei jätetä yksin ongelmien kanssa!”.

  Valennukset

  Tutustu ja ilmoittaudu työyhteisö- ja johtamisviestintä valmennuspäivään 9.4.2019!
 • WEBINAARI: Verkkosivujen tietosuoja Recorded: Mar 1 2019 59 mins
  Heikki Tolvanen
  Yrityksen verkkosivujen tietosuoja on konkreettinen tietosuojaan liittyvä asia, joka jokaisen yrityksen pitää ratkaista. Tervetuloa kuulemaan tietosuojan asiantuntijalta mihin asioihin verkkosivujen tietosuojassa pitää kiinnittää huomiota.
 • Informaatioharha ja muita ajattelusi vinoutumia Recorded: Feb 28 2019 32 mins
  Päivi Äijälä, Anjariitta Savolainen
  Työ on hektistä ja muutosta pitäisi saada aikaan. Kinkkisiä ja kriittisiä päätöksentekotilanteita syntyy jatkuvasti. On myllerrystä ja muutosvastarintaa. Stressireaktiot nousevat pintaan. Silti johtajalta, esimieheltä, projektipäälliköltä odotetaan paineensietoa ja toimintakyvyn säilyttämistä hankalissakin tilanteissa.

  Painetilanteet tulevat esiin erityisesti sosiaalissa tilanteissa, ihmisten kohtaamisissa. Myös tärkeä päätös, kiire, riittämättömyyden tunne ja epäselvät odotukset aiheuttavat stressiä. Työelämän arkea, kaikille.

  Painetilanteessa ihmisen rationaalinen ajattelu loppuu, kykymme tehdä loogisia, analyyttisia päätöksiä katoaa. Painetilanne johtaa myös ajattelun vinoumiin. Ajattelun vinoumat helpottavat päätöksentekoa, mutta eivät paranna niiden laatua, päinvastoin. Mitä tärkeämpi ja monimutkaisempi asia, sitä enemmän ihminen käsittelee tietoa automaattisesti olettamalla asioita. Meillä on taipumus tehdä huonoja valintoja ja surkeita päätöksiä.

  Helmikuun webinaarissa puhumme ajattelun vinoumista, jotka ovat osa inhimillisyyttä ja aivojen tapa säästää energiaa. Tämä on itsenäinen jatko-osa tammikuun webinaarillemme päällikön stressistä.
 • Kuinka mokaat kokonaisarkkitehtuurisi?! Recorded: Feb 27 2019 64 mins
  Tarja Raussi
  Kokonaisarkkitehtuuria on tehty viime vuosina niin julkishallinnossa kuin yrityksissäkin. Isommissa yrityksissä jo vuosikymmeniä. Ja jostain kumman syystä menestystarinoita kuulee turhan harvoin, sen sijaan kesken jättämisiä turhan useinkin. Missä syy? Miten saat varmasti mokattua kokonaisarkkitehtuurisi? Jospa jättäisit ainakin osan näistä väliin ja parantaisit mahdollisuuksiasi?

  Aikataulu:
  8.45-9.00 Liittyminen webinaariin
  9.00-9.45 Kuinka mokaat kokonaisarkkitehtuurisi?! Puhuja: Tarja Raussi, Senior Consultant (Coala)

  Tarja Raussilla on pitkä kokemus systeemityöstä, projekteista ja kokonaisarkkitehtuurista. Hän on uransa aikana tehnyt ja nähnyt lukuisia hankkeita ja projekteja, joissa on ollut haasteita. Hän on myös avustanut ongelmien ratkomisessa projekteissa, joissa on mennyt paljon pieleen. Mutta hän on ollut myös mukana tekemässä hankkeita ja projekteja, joissa on onnistuttu hienosti, pysytty aikataulussa ja budjetissa, sekä hyödynnetty olemassa olleita kokonaisarkkitehtuurikuvauksia. Niinpä hänellä on kokemusta ja taustaa kertoa, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä.  HUOM! Webinaari on mahdollista katsoa myös jälkitallenteena, jos et pääse mukaan live-lähetykseen. Suosittelemme rekisteröitymistä ensin Oppia.fin käyttäjäksi. Jälkitallenteen katsomiseen tarvitset myös BrightTalk-palvelun tunnukset. Webinaariin ilmoittautuminen ennen webinaaria luo sinulle tunnukset automaattisesti. Jos et ilmoittautunut live-lähetykseen, voit yhä luoda BrightTalk-tunnuksen jälkitallenteen katsomiseen seuraamalla Oppia.fin antamia ohjeita.

  Coala on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista. Tutustu Coalan koulutustarjontaan täältä.
 • Kuinka saat uuden teknologian myydyksi – neljä askelta Recorded: Feb 19 2019 45 mins
  Hannu Mattinen, Raimo Malila
  Uuden teknologian menestyvä lanseeraus edellyttää huippusuoritusta myyntityössä ja kaupallistamisessa. Innovaatiot uudistavat omaa ja asiakkaan organisaatiota. Ja aivan erityisesti myyntityötä, sillä uudet teknologiat eivät lyö läpi kilpailukentällä ilman myyntityön uudistumista. Myyntiprosessiin, myyjiin ja heidän sisältöosaamiseensa kohdistuu armottoman kovia vaatimuksia.

  Mikä myynnissä muuttuu, kun uusi teknologia tuodaan markkinoille? Ymmärrämmekö riittävästi asiakkaan näkökulmaa uutta teknologiaa harkittaessa? Kuinka oman tiimin on uudistuttava? Kuinka asiakkaan on muututtava? Tervetuloa mukaan maksuttomaan webinaariin, jossa otetaan neljä tärkeää askelta:

  Myyjän näkökulma: uuden teknologian myyminen
  Asiakkaan näkökulma: uuden teknologian ostaminen
  Oma näkökulma: haastetaan perinteiset ajattelumallimme
  Näkökulmien yhteensitominen: työpajassa 13.3. pureudutaan syvälle asiakkaan maailmaan.
  Lopussa mahdollisuus kysymyksille chatin kautta!


  Webinaarissa Raimo Malila ja Hannu Mattinen tuulettavat perinteisiä ajattelumalleja kaupallistamisesta B2B-caseissa. Sisältö perustuu tuoreeseen analyysiin loistavaan nousukiitoon lähteneiden innovaatioiden ja takkuavien liikkeellelähtöjen eroista. Menestystarinoiden rakentaminen edellyttää erityistä perehtymistä asiakkaan päätöksentekoon, ratkaisun kaupalliseen ilmiasuun, myynnin keskustelutaitoon ja taktisiin kykyihin.

  Webinaari on omiaan myynnin esimiehille, myyjille, tuotekehityksen johdolle, innovaatioiden kaupallistamisesta vastaaville tiimeille ja asiakaspalvelun esimiehille.  Puhujat:

  Hannu Mattinen Hannu on kirjoittanut kolme kirjaa asiakkuusteemasta. Hän on toteuttanut yli 160 myynnin ja liiketoimintamallien kehittämiseen tuotettua simulointityöpajaa neljällä mantereella ja kymmenessä maassa.

  Raimo Malila omaa vahvan kokemuksen liiketoimintojen kehittämisestä ja johtamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 • Asiantuntijan myyntitaidot - Koppiviisastelun aika on ohi Recorded: Feb 18 2019 32 mins
  Jari Salminen
  Myynti on sana, joka herättää liian monissa asiantuntijoissa epävarmuutta ja jopa lievää kauhua. Ilman myyntitaitoja, asiantuntijan osaaminen jää kuitenkin usein hyödyntämättä. Myyntitaitoja tarvitaan sekä ulkoisten asiakkaiden palvelussa, että oman asiantuntijauran edistämisessä. Kahdesta saman tasoisesta osaajasta pärjää se, joka osaa selkeästi ja vakuuttavasti kertoa, miten hän voi olla avuksi. Kuitenkin myyntitaitojen koulutus on vielä lapsen kengissä asiantuntijoiden koulutuksessa, niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakoulussakin. Oletetaan edelleen, että vahva osaaminen myy kyllä itsensä.

  Mitä myynti sitten tarkoittaa asiantuntijatyössä? Kiteytettynä on kyse asiantuntijan osaamisen ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden yhdistämisestä. Tarkemmin katsoen asiantuntijan ja myyjän työprosessit muistuttavat hämmästyttävällä tavalla toisiaan. Asiakkaiden löytäminen, luottamuksen rakentaminen, kuuntelu, sekä ratkaisun tuottaminen ja perustelu ovat samoja molemmissa. Moni asiantuntija tekeekin myyntityötä, vaikkei sitä aina myynniksi mielläkään.

  Webinaarin kuunneltuasi:

  Ymmärrät ammattitaitoisen myynnin merkityksen asiantuntijatyössä
  Tunnistat ja osaat analysoida omat asiakkaasi paremmin
  Opit tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämiskohteesi asiantuntijamyyjänä
  Ymmärrät myyntityön merkityksen omassa työssäsi, ja osaat arvostaa myyntityötä osana ammattitaitoasi.
  Puhuja:

  KTT Jari Salminen

  Jari on tehnyt työtä yli 30 vuotta, asiantuntijana, myyjänä, myynnin johtajana, yrittäjänä ja myynnin kouluttajana. Jari toimii aktiivisesti esimiesten ja asiantuntijoiden kouluttajana perustamansa Impactin toimitusjohtajana. Jari on perehtynyt syvällisesti muun muassa, arvomyyntiin, asiakkaan ostoprosessin analysointiin ja luottamuksen rakentamiseen ihmisten välillä. Lue lisää Jarin viime vuonna julkaistusta kirjasta ASIANTUNTIJAN MYYNTITAIDOT.
 • Tilannetajun kehittäminen paineen alla Recorded: Feb 16 2019 31 mins
  Jaana Hautala
  Webinaarissa käsiteltäviä aiheita:
  - Henkisen suorituskyvyn elementit
  - Mielen johtamisen vaikutus henkiseen suorituskykyyn
  - Tilannetajua kehittämällä parempia päätöksiä ja resilienssiä

  Webinaarin sisältö:

  - Mitä tilannetaju on ja miten vaikutat mielen kuormaan?

  Mitä oivalluksia saat webinaarista:

  - Näkökulmia tilannetajuun
  - Fokuksen suuntaamisen merkitys
  - Stressin vaikutus tilannetajussa
  - Tasapainota oman energian johtaminen
  - Miten mielen kuormaa voi vähentää?
  - Miten lisää ajattelun joustavuutta?
  - Miten virittää aistit, mieli ja keho vaativiin tilanteisiin?

  Kouluttaja

  Jaana Hautala

  on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

  Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.
 • Tiedonhallintalaki tulossa, mitä tulossa? Recorded: Feb 15 2019 40 mins
  Jarkko Koivuniemi
  Hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen päätoimenpiteisiin kuuluu uuden tiedonhallintalain valmistelu. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tulossa on siis uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki Laki tulisi voimaan vuoden 2019 aikana. Tule webinaariin kuuntelemaan ajatuksia, mihin pitää varautua.

  Julkisen hallinnon tiedonhallintaon muutosten edessä.

  Sisältö

  - Sääntelykohteet
  - Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus
  - Tietoturvallisuussäännöksiä
  - Tekniset rajapinnat
  - VAHTI suositusvaatimukset
  - Asianhallinta ja tietoaineistojen muodostaminen
  - Metatietoa ja rekistereitä
  - Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi
  - JHS-179 ja kokonaisarkkitehtuuri
  - Suomen Ammattipuhujat on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista.
 • ITIL 4 - Uusimmat uutiset Recorded: Feb 15 2019 54 mins
  Lari Peltoniemi
  Maailman suosituin palvelunhallinan viitekehys ITIL® saa uuden version. Julkaisuaikataulu on marraskuun 2018 mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Axelos julkaisee asiasta koko ajan uutta tietoa. Tässä webinaarissa kerrotaan mitä ITIL 4:stä on jo julkaistu.

  Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermediate, VeriSM, SIAM Foundation, CAPO, CASM ja CMDB Foundation valmentaja.
 • Dynaaminen johtamisjärjestelmä Recorded: Feb 13 2019 40 mins
  Mika Haikonen
  Digitalisaatio, ketteryys ja dynaamisuus ovat nykyaikaiselle johtamisjärjestelmälle asetettuja perusvaatimuksia. Toiminnan kehittämisessä vahvoja nykyteemoja ovat analytiikka, robotisointi ja automatisointi.

  Webinaariin ovat tervetulleita kaikki johtamisjärjestelmistä kiinnostuneet. Webinaarin kohderyhmää ovat erityisesti yrityksen johto sekä laadusta, toiminnan kehityksestä ja operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt. Osallistujat oppivat johtamisjärjestelmistä sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta.

  Live-lähetyksessä pääset esittämään puhujalle kysymyksiä chatin kautta. Tarjolle tulee myös jälkitallenne.
  Webinaari toimii hyvänä pohjustuksena Oppian kouluttajakumppani QPR SOFTWAREN LUOKKAKOULUTUKSILLE.

  Asiantuntija Mika Haikonen toimii lead konsulttina QPR Software Oy:ssä. Hän on muutos-, prosessi- ja projektijohtamisen ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä ICT-, prosessi- ja myyntiprojektitoiminnasta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Mika on kokenut asiakas- ja sidosryhmäviestijä, ja intohimoinen ratkaisija niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.
 • Service Integration and Management (SIAM) Recorded: Feb 8 2019 41 mins
  Niklas Christides
  SIAM on gateway (silta) yhtiön ja toimittajien välillä, jonka määränpäänä on tehostaa hallinnolliset prosessit, käytännöt ja IT-rakenne, jotta voidaan taata toimiva, reaktiivinen ja tehokas toimitusketju.

  Kohderyhmä:

  Yhtiöjohto, Operatiiviset ja Supply Chain asiantunitjat, Lean ja jatkuvan kehityksen rooleissa olevat henkilöt

  Sisältö:

  "Mikä SIAM, vähän taustaa?
  SIAM Best Practice esimerkki
  SIAM Gateway rakentaminen, riskien kartoitus ja yksi operatiivinen ympäristö
  SIAM make or break, kuinka varmistaa, että integrointi onnistuu?
  Kommunikoinnin ja kehityksen rooli SIAM optimoinnissa"
  Lisäarvo:

  Kun SIAM, ihan kuten muiden Lean käytäntöjen kanssa, tuodaan ja integroidaan organisaation niin sen tehokkuus on kiinni siitä, miten hyvin teemme alustavan työn. Tämä koulutus antaa perustan, jolla voi omaa SIAM kenttää kartoittaa ja valmistella tai vaihtoehtoisesti antaa työkalut haastaa ja optimoida nykyisiä SIAM käytäntöjä.
 • Latest news on ITIL 4 Recorded: Feb 8 2019 47 mins
  Lari Peltoniemi
  Come to listen to latest news on ITIL 4.

  ITIL 4 Foundation is coming in February 2019. Come to check out latest news about it's approach and context. 

  Presenter is Lari Peltoniemi, Senior Consultant and lead trainer at Wakaru
 • Failing isn’t my genetics – Onnistu toistuvasti projekteissa! Recorded: Feb 5 2019 57 mins
  Jori Kosonen ja Elina Välimaa
  Haluatko välttää projektien tyypillisimmät karikot ja onnistua toistuvasti projekteissa? Merkittävimmät syyt projekteissa epäonnistumiselle ovat väärin asetetut tavoitteet sekä puutteellinen kommunikointi, sidosryhmähallinta ja projektin seuranta.

  Mitkä ovat käänteentekevät projektipäällikön osaamiset, mihin asioihin kannattaa panostaa? Mistä tiedät, että keskityt oikeisiin asioihin? Project Excellence -webinaarissa Elina Välimaa ja Jori Kosonen johdattavat osallistujat projektijohtamisen ytimeen. Tunnistamme ensin keskeiset projektijohtamisen pätevyydet ja kehittämisen painopisteet. Tuomme esimerkkien kautta esiin, mitä tyypillisimmät projektijohtamiset karikot ovat ja miten voit välttyä niiltä projekteissasi.

  Webinaari on suunnattu kaikille projektiosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat oppia ja löytää itselleen keinon edelleen kehittää projektijohtamisen osaamista.

  Project Excellence -webinaarissa tuomme esille joukon konkreettisia työkaluja, joiden avulla luot itsellesi ja organisaatiollesi polun viedä osaaminen uudelle tasolle. Webinaarin jälkeen saat itsellesi ”Onnistuvan projektijohtamisen 12 haastetta” -työkirjan projektihaasteidesi käsittelyn tueksi.

  Jori Kosonen on Senior Partner Talent Vectialla. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus projektijohtamisesta sekä asiantuntijaorganisaatioiden johto- ja hallitustehtävistä. Viime vuosina Jori on keskittynyt erityisesti johtoryhmätyön kehittämiseen, strategioiden toteuttamiseen, projektikulttuurin kehittämisprosesseihin ja valmennusohjelmiin.

  Elina Välimaa on Managing Trainer Talent Vectialla. Elina on johtamisen ja kulttuurin kehittämisen asiantuntija ja valmentaja, jolla on 20 vuoden käytännön kokemus erilaisista kansainvälisistä työtehtävistä ja toimeksiannoista mm. liiketoiminnan ja ihmisten kehittämisen alueilla.
 • SOTE-datan ketterä raportointi Recorded: Feb 4 2019 20 mins
  Eero Siljander
  Ketteryys ja SOTE-data? Voidaanko näistä puhua edes samassa virkkeessä? Samassa webinaarissa ainakin voimme! Vallum Oy:lla kehitämme ja räätälöimme asiakkaillemme helppokäyttöisiä raportointityökaluja. Ratkaisuistamme ja yleensä sote-dataan raportoinnisn pullonkauloista yleensäkin kuulet Eero Siljanderin vetämässä webinaarissamme.

  Eero Siljander on toiminut kouluttajana lukuisissa taloustieteellisissä ja tilastotieteellisissä seminaareissa mm. THL:n asiantuntijana ollessaan. Hänen osaamisensa ja terveystaloustieteen asiantuntemuksensa ovat huippuluokkaa. Eero on asiakkailta saadun palautteen mukaan osaava ja luotettava puhuja ja asiantuntija.
Developing ITSM, PPM, EA and Governance
Developing competence and skills on IT Servive Management, Project and Portfolio Management, Enterprise Architecture and Governance.

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Oppimisen trendit liiketoiminnassa
 • Live at: Jan 11 2019 8:00 am
 • Presented by: Kirsi Kallio
 • From:
Your email has been sent.
or close